Bild
Student står lutad över ett räcke
Länkstig

Kost- och ledarskapsprogrammet

Program
S1KOL
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G91B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Vill du arbeta som chef eller ledare och vara med och påverka framtidens mat och måltider, då är kost- och ledarskapsprogrammet ditt självklara val. Du arbetar med att leda och utveckla kostverksamheter där fokus alltid är hälsa och hållbar utveckling. Du blir expert på att planera, organisera och ser till så att maten som serveras i offentliga eller privata restauranger är god och uppfyller de krav som ställs på att maten är säker för hälsan. Du kan också arbeta inom livsmedelssektorn med exempelvis produktutveckling och livsmedelssäkerhet.

Om utbildningen

Kost- och ledarskapsprogrammet är ett kandidatprogram med ett tvärvetenskapligt innehåll som ger dig både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv på kostvetenskap där ledarskap, hälsa och hållbar utveckling är i fokus. Samhällets krav på hållbar konsumtion innebär att du som kostekonom är med och påverkar utvecklingen inom det expanderade området som mat och måltider utanför hemmet utgör.

Under utbildningens gång tillägnar du dig som student ett helhetsperspektiv på mat och måltider. Kurser i näringslära, dietetik och maten i samhället bidrar till att du utvecklar en förståelse för sambandet mellan kost och hälsa och att du erhåller den kunskap som behövs för att kunna tillgodose människors behov av kost i olika skeenden i livet och för olika grupper. Du studerar även livsmedels egenskaper, hygien samt hållbar produktion och konsumtion. Kurser i måltidsservice, gastronomi och sensorik bidrar till att du lär dig planera och komponera estetiskt och sensoriskt tilltalande måltider där måltidsmiljön beaktas och hållbar utveckling säkras. Du skaffar dig kunskap kring ledarskapsteorier, kommunikation, gruppdynamik och förändringsarbete i organisationer och kopplar detta till olika måltidsverksamheter. Inom företagsekonomi fördjupar du dig i ekonomistyrning och marknadsföring. Inom entreprenörskap designar du en måltidsverksamhet och tar hänsyn till alla parametrar från lokaler, utrustning och matsedel till personalbehov och budget. Teoretiska och praktiska moment varvas och utbildningen genomsyras av kritisk reflektion och ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I utbildningen ingår handledd praktik utifrån studentens önskemål och behov, vilket ger värdefulla erfarenheter och kontakter. I termin 3 och termin 5 ingår viss praktik där du får möjlighet att djupare studera någon måltidsverksamhet. I termin 6 ingår 7,5 hp praktik och där är fokus på att omsätta vetenskapliga kunskaper i praktisk yrkesverksamhet. Du får erfarenhet av ledarskap, administration och ekonomi och genomför ett utvecklingsprojekt.

Efter studierna

Efter utbildningen arbetar kostekonomer på ledande positioner i olika måltidsverksamheter eller inom andra organisationer med koppling till mat och måltider. Exempel på befattningar är:

• Måltidsutvecklare
• Måltidssamordnare
• Kostekonom
• Kostchef
• Enhetschef
• Verksamhetsansvarig
• Produktutvecklare
• Miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Key account manager (säljansvarig)

Programmet ger även en bra grund för fortsatta universitetsstudier mot magister- eller masterexamen i kostvetenskap. Därefter har du möjlighet att söka vidare till forskarutbildning i kostvetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops samt praktisk tillämpning av mat och måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Problembaserat lärande och kritisk reflektion tillämpas och i flertalet kurser används casemetodik där verklighetsbaserade fall studeras.

Lokaler

Undervisningen bedrivs centralt i Göteborg med tillgång till ändamålsenliga lokaler för praktisk tillämpning.

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Studier utomlands

Det finns möjligheter att genomföra praktik samt examensarbete utomlands.