Bild
Länkstig

Specialpedagogprogrammet

Program
L2SPP
Avancerad nivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2A94C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för verksamma lärare/pedagoger med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till specialpedagogexamen. Specialpedagogprogrammet bygger på tidigare lärar-/pedagogutbildning och yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, fritidshem, skola, vuxenutbildning eller andra relevanta pedagogiska verksamhetsområden.

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet ger kvalificerade kunskaper om hur du arbetar med att stödja barn och elever, utveckla verksamhetens lärmiljöer, samt med berörda aktörer genomföra åtgärdsprogram och handlingsplaner. Det
handlar om att arbeta förebyggande, och att undanröja hinder och
svårigheter i olika lärmiljöer samt att genomföra pedagogiska
utredningar som ser barnet och dess situation på skol-, grupp- och
individnivå. I arbetet ingår också att implementera och följa upp
åtgärder. Målet är att möta barn/elevers olika behov för att bidra till
en inkluderande skolmiljö.

Efter genomgången utbildning förväntas
specialpedagogen ha sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt kunna arbeta som specialpedagog för barn och elever i
behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola
eller vuxenutbildning.

Delmål i utbildningen är bland annat att:

 • kritiskt
  och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i
  förebyggande arbete i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i
  olika lärmiljöer.
 • kritiskt och självständigt kunna
  genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
  organisations-, grupp- och individnivå
 • kunna utforma och
  delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram och handlingsplaner i samverkan med berörda
  aktörer samt kan stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
  lärmiljöer
 • kunna visa fördjupad förmåga att vara en
  kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för
  kollegor, föräldrar och andra berörda
 • kunna leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten.

  Kontakta vår studievägledare för mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Särskild behörighet till utbildning som leder till specialpedagogexamen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande. Lärarexamen ska vara riktad mot det svenska utbildningssystemet, alternativt vara kompletterad mot svensk lärarlegitimation. Dessutom krävs tre års styrkt yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid efter erhållen examen. Yrkeserfarenheten skall vara inom lärarexamens verksamhetsområde. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3/Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.

Tjänstgöringsintyg

Förutom att ansöka till programmet behöver du även skicka in tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Tjänstgöringsintyget ska vara underskrivet av din/dina rektorer.

Tjänstgöringsintyg 

Skicka in tjänstgöringsintyget digitalt

Du kan skanna och skicka in dokument digitalt enligt instruktioner på antagning.se eller skicka per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Intyget ska ha inkommit senast sista kompletteringsdag.

Har du inte gjort alla stegen innan utsatt datum kan inte din ansökan behandlas.

Urval

Urval: Antal högskolepoäng, max 165 hp. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (Grupp 1 20%, Grupp 2 60%, Grupp 3 20%). Grupp 1: Förskollärarexamen, eller motsvarande, 20%; Grupp 2: Grundlärarexamen samt Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller motsvarande, 60%; Grupp 3. Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan samt Yrkeslärarexamen, eller motsvarande, 20%.

Efter studierna

Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometern 2022 råder brist på nyexaminerade specialpedagoger idag. På grund av stora pensionsavgångar och högre krav på behörighet kommer det med stor sannolikhet fortsatt vara liten konkurrens om jobben fem år framåt.

Specialpedagoger får ingen utökad behörighet på sin legitimationshandling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen om 90 hp bedrivs som halvfarts campusutbildning i 3 år (30 hp/år) med distansinslag med 10-12 träffar per termin. Träffarna förläggs i möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen. Arbete i mindre arbetsgrupp ingår.

Både föreläsningar, examinationer och grupparbeten kan komma att genomföras med verktyget Zoom. För att kunna delta i utbildning som bedrivs via Zoom behöver ni ha tillgång till dator. För att kunna använda Zoom på bästa sätt behöver du ladda hem det till din dator och logga in med ditt GU-id.  Som student vid Göteborgs universitet har du tillgång till att ladda ner Office365 och Zoom utan kostnad.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler