Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Specialpedagogprogrammet

Program
L2SPP
Avancerad nivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2V94A

Kort om programmet

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för verksamma lärare/pedagoger med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till specialpedagogexamen. Specialpedagogprogrammet bygger på tidigare lärar-/pedagogutbildning och yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, fritidshem, skola, vuxenutbildning eller andra relevanta pedagogiska verksamhetsområden.

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet ger kvalificerade kunskaper om hur du
arbetar med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer
samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer. Det
handlar om att arbeta förebyggande, och att undanröja hinder och
svårigheter i olika lärmiljöer samt att genomföra pedagogiska
utredningar som ser barnet och dess situation på skol-, grupp- och
individnivå. I arbetet ingår också att implementera och följa upp
åtgärder. Målet är att möta barn/elevers olika behov för att bidra till
en inkluderande skolmiljö.

Efter genomgången utbildning förväntas
specialpedagogen ha sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt kunna arbeta som specialpedagog för barn och elever i
behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola
eller vuxenutbildning.

Delmål i utbildningen är bland annat att:

 • kritiskt
  och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i
  förebyggande arbete i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i
  olika lärmiljöer.
 • kritiskt och självständigt kunna
  genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
  organisations-, grupp- och individnivå
 • kunna utforma och
  delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda
  aktörer samt kan stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
  lärmiljöer
 • kunna visa fördjupad förmåga att vara en
  kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för
  kollegor, föräldrar och andra berörda
 • kunna leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten.

  Kontakta vår studievägledare för mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Särskild behörighet till utbildning som leder till specialpedagogexamen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Dessutom krävs tre års styrkt yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid efter erhållen examen. Yrkeserfarenheten skall vara inom lärarexamens verksamhetsområde. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3/Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 6.

Tjänstgöringsintyg

Förutom att ansöka till programmet behöver du även skicka in tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Tjänstgöringsintyget ska vara underskrivet av din/dina rektorer.

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-08/intyg-yrkeslivserfarenhet…

Skicka in tjänstgöringsintyget digitalt

Du kan skanna och skicka in dokument digitalt enligt instruktioner på antagning.se eller skicka per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Har du inte gjort alla stegen innan utsatt datum kan inte din ansökan behandlas.

Urval

Urval: Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (Grupp 1 20%, Grupp 2 60%, Grupp 3 20%). Grupp 1: Förskollärarexamen, eller motsvarande, 20%; Grupp 2: Grundlärarexamen samt Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller motsvarande, 60%; Grupp 3. Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan samt Yrkeslärarexamen, eller motsvarande, 20%.

Efter studierna

Arbetsmarknaden är mycket god både för närvarande och på 5-10 års sikt
enligt Arbetsförmedlingen. Specialpedagoger får ingen utökad behörighet
på sin legitimationshandling.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen om 90 hp bedrivs som halvfarts campusutbildning i 3
år (30 hp/år) med distansinslag med 10-12 träffar per termin.
Distansstudierna förutsätter tillgång till dator med högtalare,
internetuppkoppling samt e-post. Arbete i mindre arbetsgrupp ingår.

Träffarna förläggs i möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Vill du plugga eller praktisera utomlands? Genom att studera utomlands i en annan akademisk miljö eller förlägga delar av din praktik eller verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands, kan du få du nya perspektiv och ökad förståelse för andra samhällen och kulturer.
Som student på Utbildningsvetenskapliga fakulteten har du stora möjligheter till utbytesstudier på universitet både inom och utom Europa. Du har även möjlighet att söka utbyte via universitetsgemensamma avtal. Vilka universitet du kan göra en utbytestermin eller praktikkurs eller VFU-period vid, och när, beror på vilket program du går och inom vilket ämnesområde du studerar.
Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan du vända dig till personal på International Student Office för vägledning om utbytesstudier.