Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Läs grundlärarprogrammet och arbeta i grundskolan eller på fritidshem.
Sidbela Talic, grundlärare åk 4-6
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Grundlärarprogrammet

Vill du arbeta som lärare? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6.

Inriktning årskurs F-3

Yuliya arbetar som grundlärare.
Yuliya arbetar som grundlärare i åk 1-3
Foto: Gunnar Jönsson

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 6-10 år. Du tar emot barn i övergången mellan förskola och skola och följer dem genom de första skolåren. Utgångspunkt är barns lärande genom lek, kreativitet, nyfikenhet, upptäckarglädje samt lust att lära. Särskilt viktigt för denna åldersgrupp är den grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningen. 

Mer om inriktningen årskurs F-3

Programmet löper över åtta terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter genom bland annat verksamhetsförlagd undervisning. Undervisningen har koppling till såväl forskning som beprövad erfarenhet och sker på akademisk nivå och med förankring i verksamheten.  Programmet behandlar bland annat ämneskunskaper, didaktiska- och pedagogiska kunskaper samt kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation och vetenskapligt förhållningssätt. 

Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera dina studier. Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke.

Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik.

Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik.

Läs mer och sök inriktning F-3 på grundlärarprogrammet!

Inriktning 4-6

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6, elever som arbetar i skolan
Henri arbetar som grundlärare i årskurs 4-6.
Foto: Gunnar Jönsson

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. I denna ålder utvecklas eleverna från att vara barn till att ta steget in i tidiga ungdomsår. Du följer och stimulerar elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det finns utrymme för många intressanta diskussioner om livet och vår omvärld.

Mer om inriktningen 4-6

Programmet löper över åtta terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter genom bland annat verksamhetsförlagd undervisning. Undervisningen har koppling till såväl forskning som beprövad erfarenhet och sker på akademisk nivå och med förankring i verksamheten.  Programmet behandlar bland annat ämneskunskaper, didaktiska- och pedagogiska kunskaper samt kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation och vetenskapligt förhållningssätt. Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera dina studier. Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke.

Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik och engelska samt i ett av de valbara ämnena; bild, idrott och hälsa, musik, naturorienterande ämnen och teknik eller samhällsorienterande ämnen. Observera att valbara ämnen kan variera mellan olika terminer.

Du söker grundlärarprogrammet inriktning 4-6 per ämne

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i grundskolans årskurs 3–6 i ämnena svenska, matematik och engelska samt i årskurs 1-6 i ämnet bild.

Läs mer och sök inriktning 4-6, bild på grundlärarprogrammet!

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i grundskolans årskurs 3–6 i ämnena svenska, matematik och engelska samt i årskurs 1-6 i ämnet idrott- och hälsa.

Läs mer och sök inriktning 4-6, idrott- och hälsa på grundlärarprogrammet!

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i grundskolans årskurs 3–6 i ämnena svenska, matematik och engelska samt i årskurs 1-6 i ämnet musik.

Läs mer och sök inriktning 4-6, musik på grundlärarprogrammet!

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. Efter utbildningen inom denna inriktning är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik och engelska samt naturorienterande ämnen.

Läs mer och sök inriktning 4-6, naturorienterande ämnen på grundlärarprogrammet!

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. Efter utbildningen inom denna inriktning är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik och engelska samt samhällsorienterande ämnen.

Läs mer och sök inriktning 4-6, samhällsorienterande ämnen på grundlärarprogrammet!

Inriktning fritidshem

Lärare och elev samarbetar vid skolbänken.
Anna arbetar som grundlärare i fritidshem.
Foto: Gunnar Jönsson

Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet? Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana.

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet.  När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik. Vilka ämnen som är valbara kan skifta mellan olika terminer.

Du söker grundlärarprogrammet med inriktningen fritidshem per ämne

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet bild.

Läs mer och sök grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, bild!

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Läs mer och sök inriktning fritidshem, hem- och konsumentkunskap på grundlärarprogrammet!

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet idrott och hälsa.

Läs mer och sök inriktning fritidshem, idrott- och hälsa på grundlärarprogrammet!

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet musik.

Läs mer och sök inriktning fritidshem, musik på grundlärarprogrammet!

Inriktning fritidshem, för yrkeserfarna

För dig med erfarenhet. Om du redan har arbetslivserfarenhet från fritidshem kan du söka en anpassad inriktning där delar av utbildningen tillgodoräknas.

Anna arbetar som lärare i fritidshem.
Anna arbetar som lärare i fritidshem.
Foto: Gunnar Jönsson

Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet? Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana.

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet.  När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik.

Inriktningen startar enbart höstterminer. Vilka ämnen som är valbara kan skifta mellan olika terminer.

Du söker grundlärarprogrammet med inriktningen fritidshem för yrkeserfarna per ämne

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet bild.

Läs mer och sök grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem för yrkeserfarna, bild.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Läs mer och sök grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, hem- och konsumentkunskap.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet idrott- och hälsa.

Läs mer och sök grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem för yrkeserfarna, idrott- och hälsa.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet musik.

Läs mer och sök grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem för yrkeserfarna, musik.