Bild
Läs grundlärarprogrammet och arbeta i grundskolan eller på fritidshem.
Sidbela Talic, grundlärare åk 4-6
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Grundlärarprogrammet

Vill du arbeta som lärare? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-3 (F-3) eller årskurs 4-6.

Inriktning årskurs F-3

Yuliya arbetar som grundlärare.
Yuliya arbetar som grundlärare i åk 1-3
Foto: Gunnar Jönsson

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 6-10 år. Du tar emot barn i övergången mellan förskola och skola och följer dem genom de första skolåren. Utgångspunkt är barns lärande genom lek, kreativitet, nyfikenhet, upptäckarglädje samt lust att lära. Särskilt viktigt för denna åldersgrupp är den grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningen. 

Mer om inriktningen årskurs F-3

Programmet löper över åtta terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter genom bland annat verksamhetsförlagd undervisning. Undervisningen har koppling till såväl forskning som beprövad erfarenhet och sker på akademisk nivå och med förankring i verksamheten.  Programmet behandlar bland annat ämneskunskaper, didaktiska- och pedagogiska kunskaper samt kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation och vetenskapligt förhållningssätt. 

Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera dina studier. Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke.

Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik.

Inriktning 4-6

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6, elever som arbetar i skolan
Henri arbetar som grundlärare i årskurs 4-6.
Foto: Gunnar Jönsson

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. I denna ålder utvecklas eleverna från att vara barn till att ta steget in i tidiga ungdomsår. Du följer och stimulerar elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det finns utrymme för många intressanta diskussioner om livet och vår omvärld.

Mer om inriktningen 4-6

Programmet löper över åtta terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter genom bland annat verksamhetsförlagd undervisning. Undervisningen har koppling till såväl forskning som beprövad erfarenhet och sker på akademisk nivå och med förankring i verksamheten.  Programmet behandlar bland annat ämneskunskaper, didaktiska- och pedagogiska kunskaper samt kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation och vetenskapligt förhållningssätt. Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera dina studier. Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke.

Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik och engelska samt i ett av de valbara ämnena; bild, idrott och hälsa, musik, naturorienterande ämnen och teknik eller samhällsorienterande ämnen. 

Du söker grundlärarprogrammet inriktning 4-6 per ämne

Inriktning fritidshem

Lärare och elev samarbetar vid skolbänken.
Anna arbetar som grundlärare i fritidshem.
Foto: Gunnar Jönsson

Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet? Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana.

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet.  När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik. 

Du söker grundlärarprogrammet med inriktningen fritidshem per ämne

Inriktning fritidshem, för yrkeserfarna

För dig med erfarenhet. Om du redan har arbetslivserfarenhet från fritidshem kan du söka en anpassad inriktning där delar av utbildningen tillgodoräknas. Startar enbart höstterminer.

Anna arbetar som lärare i fritidshem.
Anna arbetar som lärare i fritidshem.
Foto: Gunnar Jönsson

Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet? Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana.

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet.  När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik.

Startar höstterminer

Vilka ämnen som är valbara skiftar mellan olika år. Inriktningen startar enbart höstterminer. 

Du söker grundlärarprogrammet med inriktningen fritidshem för yrkeserfarna per ämne.

Tjänstgöringsintyg krävs för yrkeserfarna

När du söker grundlärarprogrammet med inriktning för yrkeserfarna på www.antagning.se måste du skicka in ett tjänstgöringsintyg.

I intyget ska framgå:

  • sökandes namn och personnummer
  • vilken befattning du har/haft
  • i vilken omfattning du arbetat inom din/dina befattningar (heltid, deltid o s v) Omfattningen eller tjänstgöringsgraden ska tydligt framgå. Om du har varit timanställd måste antalet arbetade timmar tydligt framgå.
  • tidsperiod för anställning. Om du har en pågående anställning måste detta framgå.
  • en specificering av omfattning för tjänstgöringen i fritidshem
  • inom vilket pedagogiskt verksamhetsområde du arbetat förutom fritidshem (förskola, förskoleklass, årskurser i grundskola). Om formen av bedriven verksamhet inte framgår genom arbetsplatsens namn, ska verksamheten förtydligas.
  • underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande. Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå.
  • datum när intyget utfärdats.

Observera att anställningsbevis eller anställningsavtal inte är ett godkänt underlag för bedömning. För antagning till hösttermin ska ett intyg om pågående anställning vara daterat tidigast i januari och yrkeserfarenheten räknas då fram till den 30 juni.

Har du yrkeserfarenhet och tidigare utbildning?

Det finns flera vägar till en grundlärarexamen med inriktning fritidshem.