Bild
Länkstig

Sports Coaching, kandidatprogram

Program
S1SPS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G91C
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Vill du bli professionell tränare eller ledare inom idrottsrörelsen? Då är Sports Coaching rätt program för dig. Under utbildningen får du teoretiska och praktiska verktyg för att utvecklas som tränare, får grundläggande kunskaper i fysiologi och träningslära, samt lär dig om ledarskap, gruppdynamik och idrottspsykologi. Efter utbildningen kan du jobba som ungdoms- eller seniortränare, som konsult inom idrottsrörelsen eller vidareutbilda dig till gymnasielärare i specialidrott.

Om utbildningen

Sports Coaching är ett tvärvetenskapligt kandidatprogram där praktiska och teoretiska moment varvas och där du som student tillägnar dig kunskaper för att verka som tränare och ledare på olika nivåer inom idrottsrörelsen. När du startar utbildningen arbetar du utifrån din specifika idrott som du gör de flesta uppgifter, praktik och examinationer inom.

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på tränarrollen och ger dig kunskaper i allt från fysiologi till psykologi. Du får lära dig om den svenska idrottsrörelsen, vad det innebär att vara tränare, ledarskap, gruppdynamik, relationsbyggande, idrottspsykologi och hur idrottare lär sig och utvecklas. Du lär dig också om träningslära, fysiologi och anatomi. Den här undervisningen sker i stora delar i vårt toppmoderna idrottslabb. Du lär dig också grunderna i idrottsvetenskap vilket ger dig möjlighet att fortsätta studera.

Utbildningen genomsyras av kritisk reflektion av ditt tränarskap och du lär dig principerna för ett hållbart tränarskap, det vill säga ett tränarskap som syftar till att idrottarna ska må fysiskt och psykiskt bra under sin aktiva karriär – och därmed undvika problem som skador, utmattning och utbrändhet – och samtidigt prestera idrottsmässigt.

Du får även ämneskunskap i gymnasieämnet specialidrott.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Det ingår två praktikperioder i utbildningen. Praktiken görs i en relevant idrottsmiljö utifrån studenternas behov och önskemål.

Efter studierna

Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet idrottsvetenskap.

Efter studierna kan du arbeta i flera olika roller inom idrottsrörelsen. Våra tidigare studenter arbetar nu som till exempel, idrottstränare, fystränare, videocoacher, ungdomsutvecklare, träningsrådgivare, idrottskonsulent/föreningskonsulent eller föreningsutvecklare. Flera är också egen företagare inom idrotts- och träningsbranschen.

Du får även ämneskunskap i specialidrott, vilket gör att du efter genomgånget program har möjlighet att söka kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) och därigenom få behörighet att undervisa som lärare i gymnasieämnet specialidrott.

Du kan också studera vidare inom idrottsvetenskap och på sikt även söka en doktorandtjänst.

För att vara behörig att söka KPU så krävs utöver 120 hp ämneskunskap i specialidrott även särskild behörighet:

Minst 400 poäng godkända kurser från gymnasiets ämne Specialidrott

alt.
Minst två års dokumenterad idrottserfarenhet på elitnivå (även junior) inom något av Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund

alt.
Dokumenterad tränar-/ledarerfarenhet på elitnivå (lägst junior) om minst 1 år.

Ett av kriterierna ska vara uppfyllda för att anses uppfylla fordringarna för särskild behörighet i specialidrott.
 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen genomförs i from av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och självstudier. Teoretiska moment varvas med vissa praktiska moment. Du får även möjlighet att prova testutrustning i vårt idrottslabb.

Det ingår också två praktikperioder (se mer nedan).

De flesta uppgifter och examinationer kan genomföras i din specialidrott och vissa examinationer kan du även göra i din egen träningsmiljö.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.

Studier utomlands

Det finns möjlighet att göra praktik utomlands. För mer information, kontakta programansvarig.