Göteborgs universitet
Bild
Lärare och studenter i klassrum
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Lärarlyftet är förlängt till 2025.

Villkor för deltagande

För att bli antagen till en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande examen eller ett behörighetsbevis som lärare
  • vara anställd som lärare
  • ha huvudmannens (rektors) medgivande för studier inom lärarlyftet (via blankett nedan)

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning inom ramen för Lärarlyftet, 90 hp (1-90)

Anmälningsperiod 15/9-17/10

Observera att du behöver skolhuvudmannens godkännande för deltagande.
Gå till sida med blankett (Skolverket) >>

 

  • Målgrupp för speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet är:
  • Lärare eller förskollärare som har en sådan examen som tillsammans med speciallärarexamen krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna.
  • Lärare som har en sådan examen som tillsammans med speciallärarexamen krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan.
  • Lärare eller förskollärare som har en sådan examen som tillsammans med speciallärarexamen krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.

Dessutom krävs:

  • Anställning inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Kom ihåg att din huvudman (rektor) ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:
Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Kontakt

Kontaktuppgifter till handläggare för Lärarlyftet vid Göteborgs universitet:

Kristina Lindahl
031-786 5860
kristina.lindahl@gu.se

Pia Lundahl
031-786 5574
pia.lundahl@gu.se

Ansökan

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via www.antagning.se

För VT22 är ansökan öppen mellan 15 september–15 oktober.

Statsbidrag för Lärarlyftet

Statsbidrag kan sökas av huvudmän för de deltagare som går kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer om statsbidrag för Lärarlyftet