Göteborgs universitet
Bild
Lärare och studenter i klassrum
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Lärarlyftet är förlängt till 2025.

Villkor för deltagande

För att bli antagen till en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande examen eller ett behörighetsbevis som lärare
  • vara anställd som lärare
  • ha huvudmannens (rektors) medgivande för studier inom lärarlyftet (se länk nedan)

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 15 hp

Ingår i Lärarlyftet. Kursen går på halvfart, distans utan fysiska träffar.

Anmälningsperiod 15/3-17/4

Mer information och anmälan Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 | Göteborgs universitet (gu.se)

Observera att du behöver skolhuvudmannens godkännande för deltagande

  • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 15 hp.

Ingår i Lärarlyftet. Kursen går på halvfart, distans utan fysiska träffar.

Anmälningsperiod 15/3-17/4

Mer information och anmälan Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 | Göteborgs universitet (gu.se)

Observera att du behöver skolhuvudmannens godkännande för deltagande

  • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp.

Ingår i Lärarlyftet. Kursen går på halvfart, distans utan fysiska träffar.

Anmälningsperiod 15/3-17/4

Mer information och anmälan Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 | Göteborgs universitet (gu.se)

Observera att du behöver skolhuvudmannens godkännande för deltagande

  • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp.

Ingår i Lärarlyftet. Kursen går på halvfart, distans utan fysiska träffar.

Anmälningsperiod 15/3-17/4

Mer information och anmälan Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 | Göteborgs universitet (gu.se)

Observera att du behöver skolhuvudmannens godkännande för deltagande

  • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig

Naturorienterande ämnen och teknik NO/TK för lärare i åk 1-3, 15 hp.

Ingår i Lärarlyftet. Kursen går på kvartsfart, distansundervisning med tre campusförlagda träffar/termin.

Anmälningsperiod 15/3-17/4

Mer information och anmälan NO/TK för lärare åk 1-3 | Göteborgs universitet (gu.se)

Observera att du behöver skolhuvudmannens godkännande för deltagande

  • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Naturorienterande ämnen och teknik NO/TK för lärare i åk 4-6, 30 hp.

Ingår i Lärarlyftet. Kursen går på kvartsfart, distansundervisning med tre campusförlagda träffar/termin.

Anmälningsperiod 15/3-17/4

Mer information och anmälan NO/TK för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II. | Göteborgs universitet (gu.se)

Observera att du behöver skolhuvudmannens godkännande för deltagande

  • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig

Kom ihåg att din huvudman (rektor) ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:
Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Gå till Skolverkets sida för blanketter >>

Kontakt

Kontaktuppgifter till handläggare för Lärarlyftet vid Göteborgs universitet:

Kristina Lindahl
031-786 5860
kristina.lindahl@gu.se

Pia Lundahl
031-786 5574
pia.lundahl@gu.se

Ansökan

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via www.antagning.se

Statsbidrag för Lärarlyftet

Statsbidrag kan sökas av huvudmän för de deltagare som går kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer om statsbidrag för Lärarlyftet