Navigate to video:
Video (1:33)
Bild
Länkstig

Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande

Program
S2ITL
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A93B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i informationsteknologi och lärande har fokus på de möjligheter och utmaningar som informationsteknologi skapar för lärande. Som student på programmet har du möjlighet att arbeta med ledande forskare inom lärande, pedagogik, digital kommunikation och människa-datorinteraktion. Genom meningsfulla och praktiskt orienterade seminarieaktiviteter får du en bred kompetens för att bli en forskningsdriven ledare, en designer för lärande, och en kritisk analytiker av lärandeteknologier.

Om utbildningen

International applicants are referred to the English webpage for information about the program (International website).

Om programmet

Den föränderliga digitala teknologin erbjuder båda stora nya möjligheter men också utmaningar för individ och samhälle. Området för informationsteknologi och lärande är ofta i fokus i debatter kring frågor som källkritik och värdering av information, digital kompetens, Artificiell Intelligens (AI), och hur stora datamängder, ”big data”, kan utnyttjas för datautvinning för till exempel analyser av lärandeaktiviteter och så kallade ”learning analytics”.

Förbereder dig för olika möjligheter

En central del av programmet är att ge dig möjligheter att utveckla en bred kompetens. Kompetensen inkluderar metoder för datainsamling och analys, akademiskt och professionellt skrivande och kompetens att granska och värdera befintlig forskning. Dessa verktyg kommer göra det möjligt för dig att värdera kunskapsläget inom olika IT- och lärandeområden, tänka självständigt och kritiskt och hålla dig uppdaterad och kunnig inom det snabbt föränderliga området för utbildningsteknologi och olika professionella sammanhang. Du kommer att kunna använda vetenskaplig litteratur för att genomskåda tillfälliga trender inom informationsteknologi och lärande och utveckla forskningsförankrade lösningar.

Under dina studier kan du, och uppmuntras du till att, själv utforma dina studier utifrån dina egna intressen och individuella val.

En stark forskningsmiljö balanserad med praktisk tillämpning

Du kommer att möta lärare och forskare i seminarier och föreläsningar som behandlar aktuella frågor inom området. Du får inblick i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, och aktiviteter med förankring i olika typer av organisationer, både inom akademi, offentlig sektor och näringsliv. Du kommer att ha möjlighet att aktivt delta i forskarsamhället och träffa forskare inom olika discipliner och traditioner, inte minst genom möjligheten att praktisera i en forskargrupp eller skriva din uppsats inom ett forskningsprojekt.

Den design för lärande, ”learning experience design”, vi arbetar med handlar inte främst om att bygga hårdvara eller mjukvara, utan snarare om att iscensätta, anpassa och konfigurera olika befintliga teknologier för deltagare i olika utbildningssammanhang. Vårt program ger erfarenheter av att använda och anpassa teknologi genom konceptuella och teoretiska verktyg. Sådana verktyg är viktiga för att utveckla såväl kunskaper och färdigheter som en identitet som designer av utbildning, med profil mot informationsteknologi.

Är du den student vi söker?

  • Är du proaktiv och vill forma dina egna karriärvägar?
  • Behärskar du att kommunicera på engelska i tal och skrift?
  • Vill du förstå hur informationsteknologi påverkar de sätt vi använder kunskap och lärande i skolor, högre utbildning, arbetsliv och samhälle?
  • Vill du kunna leda planering, implementering och analys av framväxande informationsteknologier för lärande?

Då ska du söka till vårt masterprogram i informationsteknologi och lärande!

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till programmet krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Dessutom måste sökande visa kunskaper i engelska: Engelska 6 / Engelska B från svenska gymnasiet eller motsvarande nivå av ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS, alternativt kandidatexamen från
utbildning genomförd på engelska.

Instruktioner för ansökan

Om det finns fler sökande än det finns platser, baseras urvalet på en övergripande bedömning av akademiska och yrkesmässiga erfarenheter samt hur väl programmet passar in i den sökandes definierade karriärmål. 

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på bifogat CV och bifogad avsiktsförklaring (Statement of Intent). Ladda upp ditt CV och din avsiktsförklaring tillsammans med dina andra dokument (samma deadline som för din ansökan). Enbart ansökningar med dessa dokument uppladdade kommer att beaktas i urvalsprocessen.

Praktik

Med bas i de professionella karriärmål och intressen du har, kan du under tredje terminen göra praktik i ett företag eller organisation, eller i en forskningsgrupp. Alla praktikplatser ska vara relevanta inom området för informationsteknologi och lärande.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildningen leder till Filosofie masterexamen inom:

  • huvudområdet Pedagogik med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi, eller
  • huvudområdet Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande och kommunikation

De studenter som gått programmet har kunnat välja intressanta karriärvägar och arbetar med att leda designen, implementeringen eller utvärderingen av teknologier som används för lärande och utbildning. Alumnerna från programmet har fått en rad olika intressanta, professionella roller och uppdrag. Som exempel att i större företag leda digitala kompetensutvecklingsinsatser inom sektorer för detaljhandel eller e-handel, eller att i skolor och högskolor implementera digitaliseringsstrategier, eller att inom fordons- eller telekommunikationsindustrin designa för lärande för konsumenter, eller att inom forskningsuniversitet runt om i världen bli doktorand och forska om hur lärande förändras med teknologier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under fyra obligatoriska kurser de två första terminerna får du grundläggande kunskaper inom informationsteknologi och lärande som område. Du får lära dig att förstå och tillämpa design som metod, en gedigen förståelse för viktiga forskningsmetoder som används i forskning och arbetsliv och du lär dig undersöka hur digitala medier och teknologier förändrar traditionella kunskaper och kompetenser.

Under tredje terminen kan du välja bland valfria kurser som erbjuds inom ramen för programmet, men också kurser från andra institutioner vid Göteborgs universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Den fjärde terminen utgörs av ett examensarbete i form av en masteruppsats. Detta arbete kan vara en fortsättning på ditt praktikarbete, om du valt att göra praktik.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15 
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.