Bild
Kvinna står på ett fält med solrosor
Länkstig

Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet

Program
S1HPK
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G91A
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Är du intresserad av kost och fysisk aktivitet? Vill du veta mer om nutrition? Har du lust att arbeta med hälsa och välmående? ─ Här är utbildningen för dig!

Efterfrågan på kunskaper om mat, näring och fysisk aktivitet ökar i samhället. I Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet lär du dig att främja hälsa genom att inspirera och skapa förutsättningar för en livsstil med sunda vanor. Det innebär yrkeskompetens för att stötta individer och genomföra hälsofrämjande insatser inom nutrition och fysisk aktivitet.

Om utbildningen

Utbildningen leder till kandidatexamen i kostvetenskap och ger en gedigen grund att stå på inom hälsofrämjande arbete, nutrition och fysisk aktivitet.

Efterfrågan på kunskaper om mat, näring och fysisk aktivitet ökar i samhället. Våra matvanor är bland de absolut viktigaste faktorerna för att vi ska må bra och förebygga sjukdom men mer insatser behövs. För att främja hälsosam kost krävs en bred kompetens kring nutrition och matvanor. Fysisk aktivitet är redan idag centralt i strategin för ökad hälsa och välmående.

När du läst programmet kommer du att ha kunskaper om vad som händer med näringsämnena i kroppen, vad olika livsmedel innehåller samt matens kulturella och hälsomässiga betydelse. Du kommer också ha förståelse för vad som händer i kroppen när människor rör på sig och vad det betyder för hälsan. Dessutom har du lärt dig om teorier kring hälsopromotion och beteendeförändring samt övat tekniker för coaching och motiverande samtal. Du kommer även att ha kunskaper som gör att du kan följa och förstå forskning om kost, fysisk aktivitet och hälsopromotion.

Under det första året läser du kurser i kostvetenskap, så som Näringslära, Livsmedelsvetenskap samt Måltider och ätande. Du får också en introduktion till hälsopromotion och livsstilsförändring. Andra året får du ännu mer kunskap och färdigheter i hälsofrämjande metoder och strategier. Då läser du också fysiologi, mer om mat och näring samt om fysisk aktivitet och hälsa. Det sista året i programmet fördjupar du och knyter samman dina ämneskunskaper och färdigheter i kurser där du tillämpar hälsofrämjande arbete. Du ökar också din förståelse för forskning kring kost, fysisk aktivitet och hälsa. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete.

Det treåriga Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet leder fram till en kandidatexamen i kostvetenskap. Du kan även välja att läsa totalt fyra eller fem år genom att fortsätta med kurser på avancerad nivå efter kandidatexamen. Vi erbjuder magister- eller masterutbildning med fördjupning inom kost, fysisk aktivitet och/eller hälsopromotion.

Flertalet lärare är aktiva forskare och du får ta del av nya rön. Vid institutionen bedrivs forskning (gu.se)  inom idrotts- och kostvetenskap med olika inriktning bland annat hälsopromotion inom kost och fysisk aktivitet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet ingår en 5-veckors praktikperiod i termin sex. Praktiken ger dig möjlighet att tillämpa det du lärt dig och vidareutveckla dina färdigheter med direkt koppling till arbetsmarknad.

Efter studierna

Utbildningen ger dig bred kompetens för hälsofrämjande arbete på många nivåer. Det kan exempelvis vara coachning och rådgivning om kost och fysisk aktivitet riktat mot individer och grupper eller strategiskt folkhälsoarbete inom kommuner och organisationer.

Du kan arbeta hos många olika aktörer, både privata och offentliga, eller som egenföretagare. Vanliga anställningar är som hälsovetare, kostvetare, hälsopedagog eller i andra tjänster inriktade på kost, fysisk aktivitet, folkhälsa eller hälsorådgivning. Exempel på arbetsplatser är enheter i kommuner, företagshälsovård, skolor, hälsosektorn och företag inom nutrition, träning och friskvård. Verksamheter med online-tjänster ökar också.

Vi har även kurser på avancerad nivå och forskarutbildning i kostvetenskap om du vill läsa vidare.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vi har valt att ha campusförlagd undervisning för att ge dig möjlighet att, på plats, nätverka, diskutera och reflektera tillsammans med kurskompisar och lärare. Vi arbetar också via en digital lärplattform. Undervisningen består dels av föreläsningar och litteraturstudier som examineras i skriftliga tentamina, dels av seminarier, workshopar, praktiska tillämpningar och projektarbeten. Vi använder oss av olika pedagogiska metoder för att stötta lärandet. Du utvecklar ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till fakta, forskning och litteratur.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.

Studier utomlands

Inom programmet finns möjlighet att studera utomlands. Vi har utbytesavtal med universitet i flera länder.