Bild
Griffeltavla med texten din kunskap behövs!
Länkstig

Två kompletterande pedagogiska utbildningar

För dig som vill bli lärare i ditt ämne. På Göteborgs universitet finns två varianter av KPU.

KPU ordinarie studiegång 90 hp

 • Startar: Vårterminer
 • Studietid: 1,5 år (tre terminer)
 • Studietakt: Helfart, 100 procent på campus eller distans
 • Behörighet: Minst 90 hp eller 120 hp i ett av de drygt trettio ämnen du kan söka med
 • Examensarbete: Du skriver ett examensarbete i utbildningen
 • Examensutgångar: Årskurs 7-9 eller gymnasieskolan
 • Antagning öppnar: I september

KPU förhöjd studietakt 90 hp

 • Start: Höstterminer
 • Studietid: Ett år (två terminer + sommar)
 • Studietakt: Förhöjd studietakt, 125 procent på campus
 • Behörighet: Minst kandidatexamen i ett av de elva ämnen du kan söka med
 • Examensarbete: Skrivs inte under utbildningen men är ett förkunskapskrav
 • Examensutgångar: Årskurs 7-9 eller gymnasieskolan
 • Antagning öppnar: I mars

Möt studenter och programledare

Navigate to video: Studenter och programledare berättar om KPU
Video (02:51)
Studenter och programledare berättar om KPU

KPU med förhöjd studietakt

Öppnar för sen anmälan 15 juli.

Mer information om KPU med förhöjd studietakt

KPU med förhöjd studietakt är en kort utbildning för dig som har en kandidatexamen eller motsvarande inklusive 90/120 hp i ämnet varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Det är en heltidsutbildning med förhöjd studietakt (125 procent). Du studerar två terminer samt på sommaren. Antagning sker till elva ämnen som finns i skolan. Du kan söka med ett undervisningsämne.

Du väljer om du vill läsa med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. 

Ämnen inriktning 7-9

Bild, biologi, franska, fysik, kemi, matematik, musik, slöjd, spanska, teknik eller tyska.

Ämnen inriktning gymnasieskolan

Biologi, franska, fysik, kemi, matematik, spanska, teknik eller tyska.

KPU med ordinarie studiegång

Mer information om KPU med ordinarie studiegång

KPU, ordinarie studiegång är en kort utbildning för dig som redan har 90 eller 120 högskolepoäng i ett ämne som finns i skolan. Det är en heltidsutbildning där du studerar tre terminer på helfart. Antagning sker till ett trettiotal ämnen. Du kan söka med ett undervisningsämne. Du väljer om du vill läsa med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan och om du vill studera på campus eller på distans.

Även om du studerar på distans sker den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) alltid på plats i en skola, om möjligt nära din hemort. Det ingår också tre obligatoriska platsförlagda examinationer som är möjliga att genomföra på några olika platser runt om i landet.

Ämnen inriktning 7-9

Bild, biologi, engelska, franska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teknik och tyska.

Ämnen inriktning gymnasieskolan 

Bild, biologi, dans (ingen antagning VT24), design, engelska, film- och tv-produktion, filosofi, fotografisk bild, franska, fysik, företagsekonomi, geografi, historia, idrott- och hälsa, juridik, kemi, latin, ljudproduktion, matematik, musik, naturkunskap, pedagogik, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, spanska, specialidrott, svenska, svenska som andraspråk, teater (ingen antagning VT24), teknik och tyska.

Instruktioner för ansökan

Ansökan sker i två steg:

1. Sök utbildningen via www.antagning.se under aktuell ansökningsperiod.
2. Fyll i och ladda upp den obligatoriska bilagan på Mina sidorwww.antagning.se.

KPU med förhöjd studietakt öppnar för sen anmälan 15 juli.

Denna bilaga och eventuella merithandlingar ska snarast bifogas ansökan för att ansökan ska vara komplett och giltig. Ansökan utan bilaga behandlas ej. Ansökan utan bilaga stryks den 25 augusti.

Var får jag undervisa?

Din ämneslärarexamen från KPU kommer att ange undervisningsämne och årskurser och du blir förstås behörig i de ämnen och årskurser som finns i din examen. Genom din lärarlegitimation kan du dock få behörighet att undervisa inom andra verksamhetsområden än åk 7-9 eller gymnasieskolan.

Foto: Gunnar Jönsson

Undervisningsbehörigheter genom examensutgången årskurs 7-9

Du blir behörig att undervisa i årskurs 4-9. Du blir dessutom behörig att undervisa på gymnasiet i det ämne som du har 90 hp i. Undantag musik, samhällskunskap och svenska, där det krävs 120 hp i ämnena för att få undervisa i gymnasieskolan.

I ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik och slöjd blir du dessutom behörig att undervisa i årskurs 1-3.

Verksamhetsområde

Åk. 1-3 Åk. 4-6 Åk. 7-9 Gy
Hem- och konsumentkunskap, musik, slöjd X X X  
Bild, franska, idrott och hälsa, spanska, tyska X X X X
Biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, svenska som andraspråk, teknik   X X X
Samhällskunskap, svenska   X X

Fakta examen åk 7-9

En examen mot åk 7-9 ger en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad.

Undervisningsbehörigheter genom examensutgången gymnasieskolan

Du blir behörig att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasiet. I ämnena bild, idrott och hälsa och musik blir du dessutom behörig att undervisa i årskurs 1-6.

Verksamhetsområde

Åk. 1-3

Åk. 4-6

Åk. 7-9

Gy

Bild, idrott och hälsa, musik X X X X
Biologi, engelska, franska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teknik, tyska     X X
Dans, design, film- och tv-produktion, filosofi, fotografisk bild, företagsekonomi, juridik, latin, ljudproduktion, naturkunskap, pedagogik, psykologi, sociologi, specialidrott, teater       X

Utökad behörighet

Utöka din behörighet i fler ämnen

Din examen från KPU omfattar ett ämne, men din lärarlegitimation kan utökas med fler ämnen. Genom att läsa till ytterligare undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb.

Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen.

Foto: Laila Östlund