Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Blivande samhällskunskapslärare på en föreläsning
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ansökningsinformation

Nästa programstart

KPU startar endast vårterminer vid Göteborgs universitet.

Nästa programstart: VT22, därefter VT23.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka mellan 15 september och 15 oktober.

Bilaga att bifoga ansökan

Till ansökan ska en särskild bilaga skickas in där du anger vilket eller vilka ämnen du vill ansöka med till KPU (o) eller KPU (f).

Bilagan kommer att publiceras i god tid före ansökningsperioden.

KPU ordinarie studiegång (100%)

Foto: Laila Östlund

KPU, ordinarie studiegång studerar du tre terminer (90 hp) på helfart (100%).

Du kan söka med en mängd ämnen som finns i skolan. Programmet har två examensutgångar: grundskolan årskurs 7-9 samt gymnasieskolan och det leder till en ämneslärarexamen på grundnivå.

KPU med förhöjd studietakt (125%)

KPU med förhöjd studietakt innebär att du läser 90 hp på ett år (125%), med studier under två terminer samt på sommaren. Du kan endast söka med ett urval ämnen inom naturvetenskap, moderna språk och det praktisk-estetiska området. Utbildningen genomförs i nära samverkan med utvalda universitetsskolor i Göteborg där du under hela programmet gör din praktik (VFU) parallellt med programmets övriga kurser. Programmet har två examensutgångar: grundskolan årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Det leder till en ämneslärarexamen på grundnivå.

Var får jag undervisa?

En examen mot åk 7-9 ger en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad.

Jämförelse mellan programmen

Jämför KPU

KPU, ordinarie studiegång

KPU med förhöjd studietakt

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet:

 • Åk 7–9, ett ämne: 90 hp i relevant skolämne.
 • Gy, ett ämne: 120 hp i relevant skolämne.

Specifika krav finns för varje ämne.

Utöver grundläggande behörighet:

Kandidatexamen eller motsvarande samt:

 • Åk 7–9: ett ämne, 90 hp, inklusive 15 hp examensarbete,  i relevant skolämne.
 • Gy: ett ämne: 120 hp, inklusive 15 hp examensarbete, i relevant skolämne.

Specifika krav finns för varje ämne.

Ämnen

Antagning med ett stort antal ämnen.

Antagning med ett urval ämnen:

bild, biologi, franska, fysik, kemi, matematik, musik, slöjd, spanska, teknik, tyska.

Urval

Urval utifrån antal högskolepoäng.

Urval utifrån tidigare tagna högskolepoäng samt särskild urvalsgrupp för disputerade.

Studiernas upplägg

 • Studietakt: Helfart (100%)
 • Studietid: Tre terminer.
 • Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och VFU läses en i taget.
 • Examensarbete: JA
 • Studietakt: 125%
 • Studietid: ett år med studier under sommaren.
 • Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och VFU läses parallellt.
 • Examensarbete:  NEJ