Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Blivande samhällskunskapslärare på en föreläsning
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ansökningsinformation

Nästa programstart

KPU startar endast vårterminer vid Göteborgs universitet.

Nästa programstart: VT22, därefter VT23.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka mellan 15 september och 15 oktober.

KPU ordinarie studiegång (100%)

Foto: Laila Östlund

KPU, ordinarie studiegång studerar du tre terminer (90 hp) på helfart (100%).

Du kan söka med en mängd ämnen som finns i skolan. Programmet har två examensutgångar: grundskolan årskurs 7-9 samt gymnasieskolan och det leder till en ämneslärarexamen på grundnivå.

KPU med förhöjd studietakt (125%)

KPU med förhöjd studietakt innebär att du läser 90 hp på ett år (125%), med studier under två terminer samt på sommaren. Du kan endast söka med ett urval ämnen inom naturvetenskap, moderna språk och det praktisk-estetiska området. Utbildningen genomförs i nära samverkan med utvalda universitetsskolor i Göteborg där du under hela programmet gör din praktik (VFU) parallellt med programmets övriga kurser. Programmet har två examensutgångar: grundskolan årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Det leder till en ämneslärarexamen på grundnivå.

Var får jag undervisa?

En examen mot åk 7-9 ger en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad.

Jämförelse mellan programmen

Jämför KPU

KPU, ordinarie studiegång

KPU med förhöjd studietakt

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet:

 • Åk 7–9, ett ämne: 90 hp i relevant skolämne.
 • Gy, ett ämne: 120 hp i relevant skolämne.

Specifika krav finns för varje ämne.

Utöver grundläggande behörighet:

Kandidatexamen eller motsvarande samt:

 • Åk 7–9: ett ämne, 90 hp, inklusive 15 hp examensarbete,  i relevant skolämne.
 • Gy: ett ämne: 120 hp, inklusive 15 hp examensarbete, i relevant skolämne.

Specifika krav finns för varje ämne.

Ämnen

Antagning med ett stort antal ämnen.

Antagning med ett urval ämnen:

bild, biologi, franska, fysik, kemi, matematik, musik, slöjd, spanska, teknik, tyska.

Urval

Urval utifrån antal högskolepoäng.

Urval utifrån tidigare tagna högskolepoäng samt särskild urvalsgrupp för disputerade.

Studiernas upplägg

 • Studietakt: Helfart (100%)
 • Studietid: Tre terminer.
 • Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och VFU läses en i taget.
 • Examensarbete: JA
 • Studietakt: 125%
 • Studietid: ett år med studier under sommaren.
 • Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och VFU läses parallellt.
 • Examensarbete:  NEJ