Bild
Glad förskollärarstudent.
Foto: Mikael Zanqrelle
Länkstig

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Program
L1FÖL-FÖRS
Grundnivå
3,5 år
210 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L93A
Programinnehåll

Kort om inriktningen

Plugga till ett yrke där du kan göra skillnad! Som utbildad förskollärare kommer du ut på en arbetsmarknad där din kompetens behövs och är efterfrågad. Dessutom kan du se fram emot ett jobb där du får vara med och förändra och förtrolla vardagen för en ny generation.

I bagaget kommer du att ha med dig en utbildning där du fått fördjupa dig i bland annat barns språk och kommunikation, hållbar utveckling, matematik, digitala medier, konflikthantering, ledarskap och specialpedagogik.

Andra inriktningar

Om utbildningen

På Förskollärarprogrammet i Göteborg studerar du i en miljö med omfattande och internationellt framgångsrik forskning inom området utbildning för yngre barn. Utbildningen fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. 

Förskollärarprogrammet är 3,5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, det vill säga barn i åldrarna ett till sex år. Utbildningen startar varje termin.

Innehåll

Utbildningen innehåller tre områden:

 1. Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
 2. Studier inom det förskolepedagogiska området (120 hp, varav examensarbete 15 hp)
 3. Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

1. Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar kunskaper som är centrala i ditt arbete som förskollärare. Den löper som en röd tråd genom utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke inom fyra teman:

 • Lärande, utveckling och didaktik
 • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete

2. Förskolepedagogik

Studier inom det förskolepedagogiska området fokuserar på att utveckla kunskaper som är nödvändiga för att leda det pedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen samt att kunna möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling.

Du läser kurser inom följande områden:

 • Barns kommunikation och språk
 • Barns matematiska lärande
 • Lek, lärande, utveckling och omsorg
 • Samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, fritidshem och skola
 • Estetiska lärprocesser
 • Natur, miljö och teknik

Den sista terminen väljer du flera kurser inom det förskolepedagogiska området, på avancerad nivå, som du fördjupar dig i.

3. Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att delar av din utbildning är förlagd inom förskoleverksamhet. Du får med dig viktiga erfarenheter av en förskollärares arbete samt får möjlighet att reflektera över yrkets olika sidor.

Under din VFU får du:

 • Handledning av en erfaren förskollärare
 • Praktisk erfarenhet av att planera och genomföra daglig verksamhet i barngrupp
 • Kontakt med arbetsgivare redan under studietiden

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I utbildningen ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom förskoleverksamhet där du deltar i verksamheten med stöd av en VFU-handledare. Redan från börja prövar du ditt ledarskap. Efter hand får du ta mer ansvar med att planera pedagogisk verksamhet och på så sätt pröva dina teoretiska kunskaper. VFU:n är fördelad på fyra tillfällen med första tillfället termin ett. Målet är att du är på samma förskola under hela utbildningen. Du får din placering i Göteborg eller någon av kranskommunerna. Räkna med att du kan bli placerad i en annan kommun än den du bor i. Observera också att du inte själv får ordna en VFU-plats och att särskilda regler gällande exempelvis klädsel kan förekomma på VFU-platsen. För att göra VFU måste du beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Utdraget ska kunna visas upp på ditt VFU-område. 

More information about Praktik

Efter studierna

Arbetsmarknaden för förskollärare är mycket god och chansen att få utvecklas med kollegor i arbetslag och ha ledaransvar är stora.

Fler barn i kombination med att det pedagogiska uppdraget förstärkts innebär att efterfrågan på förskollärare redan nu är stor och beräknas öka. Ytterligare en faktor som bidrar till ökad efterfrågan är att en större andel av de som kommer att arbeta som förskollärare i framtiden förutsätts ha en förskollärarutbildning jämfört med idag. Detta har medfört ett bra löneläge för nyutexaminerade förskollärare.

En förskollärarexamen ger också behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå - t ex masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet ges på helfart dagtid. Campusförlagd undervisning varvas med självstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Som stöd används en lärplattform gemensam för hela universitetet.

Kurser kan läsas på olika institutioner inom Göteborgs universitet..

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

 • A-huset på Västra Hamngatan 25
 • B-huset på Läroverksgatan 15 
 • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Studier utomlands

Som student på Förskollärarprogrammet finns det flera möjligheter att göra delar av studierna utomlands. Det finns olika stipendier att söka för att finansiera resor för studier utomlands.