Video (0:59)
Möt Fredrik, Kajsa och Anna som studerar på barn- och ungdomsvetenskap masterprogram!
Bild
Länkstig

Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram

Program
L2BUV
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A93A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Arbetar du, eller har grundutbildning, inom förskola, fritidsverksamhet, grundskola eller kultur- och socialpedagogisk barn- och ungdomsverksamhet? Är du intresserad av frågor som migration och digitalisering? Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett forskningsbaserat och självständigt sätt arbeta med utvecklings- och utredningsfrågor, t ex som förstelärare eller utvecklingsledare samt för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Programmet ges helt på distans från och med hösten 2023.

Om utbildningen

Som masterstudent hos oss möter du en intressant och utmanande utbildning i en stark forskningsmiljö. Här finns väletablerade forskningsgrupper och lärare knutna till våra olika forskningsteman som rör förskola, skola, fritidshem och annan utbildning, men också frågor om barns och ungas livsvillkor, digitalisering och lärande i samhällen i snabb förändring.

Under första året introduceras du i barn- och ungdomsvetenskap som forskningsområde, dess framväxt och förändring samt filosofiska och etiska grundantaganden. Särskilt fokus läggs på barns och ungas livsvillkor i en globaliserad och digitaliserad värld och hur detta på olika sätt utmanar en traditionell syn på barn och unga i och utanför utbildningssammanhang. Du får också fördjupa dig i metodologi inom ämnesområdet och avslutar sedan med en magisteruppsats.

Under andra året läser du två kurser som går djupare in på barns och ungas livsvillkor i en globaliserad och digitaliserad värld. Utbildningen avslutas med en masteruppsats.

Kurser

  • Introduktion till Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp
  • Barn- och ungdomsvetenskapliga perspektiv på globalisering och digitalisering, 15 hp
  • Metodologi inom Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp
  • Magisteruppsats, 15 hp
  • Barn och unga i globaliserad värld, 15 hp
  • Barn och unga i digitaliserad värld, 15 hp
  • Masteruppsats, 15 hp

Undervisningen

Programmet ges på helfart och är ortsoberoende. Det innebär att du läser dina kurser helt på distans, men viktigt att observera är att du ska vara tillgänglig för studier två bestämda dagar per vecka (dagtid) då till exempel föreläsningar och seminarier genomförs. Det krävs att du har tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling. Övrig tid ansvarar du själv för att planera dina studier, enskilt och via vår lärplattform.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 p/180 hp med ett fullgjort självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Särskild information om förkunskapskrav

Ovan angivna behörighetsvillkor gäller för antagning till programmet. För fortsatta studier inom programmet gäller de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Att vara lärare och förskollärare är att ha en profession med ett kunnande grundat i en lång akademiska utbildning. Utbildade lärare i förskola och skola behöver en fördjupad kunskap om såväl ny fakta och aktuell forskning.

Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap med profilering mot migration och digitaliserng leder till utökade karriärvägar inom läraryrket exempelvis som förste (förskol-)lärare, utvecklings-
ledare, rektor, förskolechef, doktorand på forskarutbildningen och forskare. Innehållet i masterprogrammet ger dig kompetens som efterfrågas av huvudmän på förskolor och skolor.