Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lärare och studenter i klassrum
Länkstig

Vidareutbildning av lärare (VAL)

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin.  Göteborgs universitet erbjuder komplettering mot ämneslärarexamen inom flertalet ämnen och lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år. Du har också möjlighet att avsluta en tidigare påbörjad lärarutbildning.

Utbildningsingångar

  • Förskollärare (mer information inom kort)
  • Lärare i grundskolans tidiga år och fritidshem (mer information inom kort)
  • Lärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt vuxenutbildning (mer information inom kort)

Behörighet

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.
  • Du kan läsa mer om vilka särskilda behörigheter som behöver uppfyllas för antagning till respektive examen under utbildningsingångar.

Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan.

Studieform

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Studierna kan omfatta både lärarförberedande kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämnesstudier. Studierna inom de lärarförberedande delarna inom utbildningen bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. De innehåller dock obligatoriska campusträffar. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Kompletterande ämnesstudier kan komma att ske både på hel- och halvfart. Utbildningen kan omfatta upp till åtta terminer.

Validering

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kallas validering och kan resultera i förkortade studier. Du ska bifoga intyg som styrker dina tidigare studier och erfarenheter när du ansöker till VAL. Använd blankett för tjänstgöringsintyg eller andra intyg med motsvarande uppgifter för att styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Enbart anställningsavtal är i regel inte användbara utan vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster.

För att pröva om din yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräknande inom ramen för den planerade utbildningen kan du i individuella fall behöva genomföra en valideringsuppgift under tiden som din ansökan handläggs. Godkänd validering kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna antas till utbildningen. Vid behov kommer handläggare att kontakta dig för att be om ytterligare underlag.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

Från och med studiestart vårterminen 2021 gäller nya regler för dig med omfattande yrkeserfarenhet som kan innebära extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För ansökningsomgången hösten 2020 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2020. Du är verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Examen och legitimation

Efter slutförd utbildning ansöker du om examen på ditt VAL-lärosäte. Därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Antagning/studievägledning
Besöksadress: Skolgatan 2
Postadress: Box 135, 405 30 Göteborg

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: onsdagar kl. 10-12.

Drop-in besökstid ställs in tillsvidare.

Video (2:22)
Få lärarexamen genom VAL

För dig som redan är antagen

Du som är antagen till VAL får aktuell information på Studentportalen.

Ansökan

Ansökan görs via VAL:s nationella webb.

På den nationella webben finns instruktioner om hur du söker till utbildningen samt svar på vanligt förekommande frågor. Ansökan inför VT21 är öppen fram till den 15 oktober.

  1. Gör en webbansökan
  2. Komplettera med handlingar
  3. Handläggning påbörjas
  4. Antagningsbesked skickas per post eller e-post 2 – 2,5 månader efter sista ansökningsdag.