Bild
Speciallärare
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Speciallärarprogrammet

Vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen.

Antagning till senare del av program

Om du redan har läst kurser som kan tillgodoräknas för minst första terminen så kan du ansöka om antagning till en senare del av programmet. Det måste finnas en ledig utbildningsplats för att du ska bli antagen till en senare del.

Mer information hittar du på Studentportalen.