Länkstig

Hållbarhetsmärkta kurser och program inom lärarutbildning, pedagogik, idrott, kost och hälsa

Göteborgs universitet tillämpar hållbarhetsmärkning av kurser och program. Kriterierna för hållbarhetsmärkning reviderades och fastställdes av universitetets utbildningsnämnd under våren 2014.

Hållbarhetsmärkta kurser 2021

Kurskod Benämning Hållbarhetsmärkning Nivå Institution
PDG095 Barns rättigheter och villkor Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
LÖFÖ00 Barns språk och kommunikation 1 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFÖ10 Barns språk och kommunikation 2 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFA00 Barns språk och kommunikation 4 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFA01 Barns språk och kommunikation 4 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
ESD500 Didaktisk forskning inriktad mot utbildning för hållbar utveckling Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
MHG422 Dietetik med tillämpning Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
MBA200 Ett globalt perspektiv på förskola och tidiga åldrar i skolan - lärande för hållbar utveckling Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
PDA513 Fördjupning av tal- och skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
IKG115 Gastronomi Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L6HK10 Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L9HK10 Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L6HK20 Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L9HK30 Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG511 Hem- och konsumentkunskap A Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG512 Hem- och konsumentkunskap B Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG513 Hem- och konsumentkunskap C Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
LLHK45 Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG514 Hem- och konsumentkunskap, Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
IKA309 Hållbar matkonsumtion Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG503 Hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IIG206 Hållbar sports coaching Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IIG412 Hållbar utveckling och fysisk aktivitet Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
LÖFA60 Hållbar utveckling och globala perspektiv 1 för förskollärare Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFA61 Hållbar utveckling och globala perspektiv 1 för förskollärare Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
IIG207 Hållbart elitidrottande Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG501 Inkluderande undervisning i hem- och konsumentkunskap Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
LÖFA40 Interkulturella perspektiv 1 för förskollärare Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFA41 Interkulturella perspektiv 1 för förskollärare Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
PDG558 Introduktion till förskolläraryrket Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
PDA185 Introduktion till utbildningsvetenskaplig forskningspraktik Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
PDA556 Kvalitetsbedömning i förskolan Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
MHG257 Ledarskap i storhushåll och restaurang II Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
LÖFÖ30 Lek, lärande och omsorg 1 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFÖ35 Lek, lärande och omsorg 2 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFÖ36 Lek, lärande och omsorg 2 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFA30 Lek, lärande och omsorg 3 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFA31 Lek, lärande och omsorg 3 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFÖ38 Lek, lärande och omsorg för förskollärare 1 och 2 Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
IKA308 Livsmedelspreferens och sensorisk utvärdering Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG128 Livsmedelsvetenskap Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
LÖK10G Lärande utveckling och didaktik 1 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖK40G Lärande, utveckling och didaktik 2 för förskollärare Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
PDA666 Lärares digitala världar Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖK80G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖK81G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
PDA184 Masteruppsats i pedagogik Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
ESD700 Masteruppsats i utbildning och hållbar utveckling Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
IKG113 Maten, sinnena och det sensoriska språket Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
ESD300 Medborgarskap, sociala värderingar och etik i utbildning för hållbar utveckling Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
IKG412 Måltidsservice med verksamhetsförlagd utbildning Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
PDG514 Mångkulturell pedagogik Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFÖ60 Natur, miljö och teknik för förskollärare Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖFÖ61 Natur, miljö och teknik för förskollärare Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
L6SO10 Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6 Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
LÖFÖ40 Samverkan för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
IKG502 Sinnen och smakpreferens i hem- och konsumentkunskap Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
ESD600 Teori och metod för forskning om utbildning för hållbar utveckling Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
PDG459 Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv Hållbarhetsfokuserad  Grund Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
IKG504 Ungas konsumtion och hem- och konsumentkunskap Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
ESD101 Utbildning för hållbar utveckling - en introduktion Hållbarhetsfokuserad  Avancerad Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
LÖVU11 Verksamhetsförlagd utbildning 1 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖVU21 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LG21ID Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L921HK Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L921ID Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
LÖVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LYVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för yrkeslärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
LÖVU40 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LÖVU41 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för förskollärare Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
LG41ID Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L941HK Verksamhetsförlagd utbildning 4 för lärare åk 7-9 Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
L941ID Verksamhetsförlagd utbildning 4 för lärare åk 7-9 Hållbarhetsrelaterad  Avancerad Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
IKG301 Vetenskap och profession Hållbarhetsrelaterad  Grund Institutionen för kost- och idrottsvetenskap