Bild
Foto av Johan Dahlqvist och Pedagogens A-hus
Länkstig

”Pedagogik berör hela samhället”

Masterstudenten Johan Dahlqvist uppskattar pedagogikämnets bredd. Med siktet inställt på en forskarkarriär ser han fram emot att gräva djupare i frågor om lärandets villkor.

Johan Dahlqvist läser sin andra termin på masterprogrammet i pedagogik vid Göteborgs universitet. Utbildningen ges på halvfart och vid sidan av studierna jobbar Johan deltid som klasslärare och lärare i fritidshem på en mellanstadieskola i hemstaden Skövde.

   – För mig känns det bra att både vara ute i en verksamhet – i görandet – och att komma hit till universitetet. På jobbet ser man ju saker som man vill förändra och saker som väcker ens intresse. Och här kan man titta på de frågorna ur ett akademiskt perspektiv, säger han. 

Johan tog examen från grundlärarprogrammet år 2021 men visste långt dessförinnan att han ville läsa vidare på avancerad nivå. 

   – Det var de mest utvecklande åren i mitt liv, när jag läste till lärare. Så jag längtade ju tillbaka till universitetet. När den här utbildningen dök upp så kände jag: Där har jag det!

Programmets första kull
När Johan Dahlqvist och hans kurskamrater inledde sina masterstudier hösten 2023 var det som programmets allra första studentgrupp. 

   – Vi har pratat mycket om det, att vi är först ut och därmed blir mycket försökskaniner. Och det är klart att det finns grejer man kan justera och förbättra i början. Men lärarna och kursledarna har varit snabba med att plocka upp våra synpunkter. Jag har också tagit plats som studentrepresentant i programrådet så nu kan jag verkligen vara studenternas röst och involvera mig i utvecklingen av programmet. 

Pedagogik i fokus
Masterprogrammet i pedagogik ges med tre valbara inriktningar: utbildningsledarskap, specialpedagogik och pedagogik. För Johan Dahlqvist var valet enkelt.

   – Det är pedagogik som är mitt intresseområde. Om man som jag vill vidare till forskarutbildning så har man ett stort, intressant ämne att ägna sig åt. Pedagogik berör hela samhället, inte bara skolan.

Specifikt intresserar sig Johan för frågor som rör elevers studievanor och motivation. 

   – Trots att jag har jobbat mest i skolan så har de mest intressanta frågorna faktiskt dykt upp när jag har varit i fritidshem. Där får du jobba mycket utifrån elevers egna intressen, vilket gör att de ofta blir motiverade på ett annat sätt. Yttre motivation är till exempel när det handlar om betyg. Men när pluggandet drivs av din inre motivation då blir det ett mer beständigt lärande. Just nu ägnar jag mig mycket åt det som kallas självbestämmandeteorin och som handlar om motivationens villkor, berättar han. 

För fler än blivande forskare 
Johan är tydlig med att han siktar på en fortsatt akademisk karriär som doktorand och senare forskare. Men han tycker att utbildningen även passar den som har andra mål i sikte.

   – Jag skulle säga att masterprogrammet passar både sådana som mig som vill komma vidare inom akademin och den som vill komma tillbaka till sitt yrke mer kompetent. Om man vill något av det tycker jag definitivt att man ska komma hit och läsa.  

 

Text: Kristina Modigh

Om masterprogrammet i pedagogik

Valbara inriktningar: Utbildningsledarskap, specialpedagogik och pedagogik

Studietakt: 50 %

Omfattning: Fyra läsår, 120 hp

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt alternativt utbildningsvetenskapligt ämne, eller en lärarexamen inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande.

Startar: Varje hösttermin

Johan Dahlqvist i Pedagogiska biblioteket
Johan Dahlqvist vill fördjupa sig i frågor om motivation och studievanor.