Navigate to video:
Video (02:23)
Bild
Länkstig

Yrkeslärarprogrammet

Program
L1YRL
Grundnivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L94A

Kort om programmet

Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller i yrkesutbildning på Komvux. Yrkeslärarprogrammet är en lärarutbildning för dig med specialiserad yrkeskunskap inom något eller några av de över 200 yrkesämnen som finns inom gymnasieskolan eller Komvux.

Om utbildningen

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Omfattningen är 90 högskolepoäng som vid Göteborgs universitet genomförs på halvfart under sex terminer. Det är möjligt att läsa på helfart under den sista terminen och då omfattar utbildningen fem terminer. Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet är en distansutbildning med campusförlagda träffar.
 
En tredjedel av utbildningen (30hp) består av verksamhetsförlagd utbildning som genomförs vid en gymnasieskola eller i gymnasial vuxenutbildning. Övriga kurser (60hp) omfattar studier inom områden så som lärande och undervisning, bedömning och betyg och specialpedagogik.  
 
För att bli antagen till Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande behörighet samt specialiserad kunskap inom ett eller flera yrkesämnen. Den specialiserade kunskapen har du skaffat via din yrkeserfarenhet. 

Du som har arbetat som yrkeslärare i minst två år har möjlighet att läsa mot yrkeslärarexamen via utbildningen Vidareutbildning av lärare (VAL).

Verksamhetsförlagd utbildning  (VFU) inom Yrkeslärarprogrammet

VFU-perioderna är fördelade på tre VFU-kurser. Under VFU får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera undervisning samt medverka i yrkeslärarens övriga arbetsuppgifter och uppdrag. Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att göra VFU i din tjänst.  
 
VFU genomförs inom den eller de yrkesämnen som ingår i din särskilda behörighet.
 
Specifika regler och riktlinjer kan finnas under verksamhetsförlagd utbildning gällande exempelvis klädsel eller annan personlig utsmyckning. Aktuell skolhuvudman avgör vilka regler och riktlinjer som gäller. Du behöver även beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister då vissa allvarliga brott kan utgöra ett hinder för att genomföra VFU.

Läs mer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet kopplad till ämne.

Instruktioner för ansökan

Ansökan görs i två system:

  • Styrk särskild behörighet genom validering av yrkeskunnande i Valda
  • Ansök och styrk grundläggande behörighet via Antagning.se

Du behöver göra båda stegen för att ha gjort en fullständig ansökan.

Läs mer om ansökan till Yrkeslärarprogrammet.

Urval

Platsgaranti

Efter studierna

Med en yrkeslärarexamen blir du behörig att undervisa i dina yrkesämnen. Du kan arbeta i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning (Komvux). 

Vidare studier

Efter avslutad lärarutbildning finns möjligheter att söka fristående kurser och utbildningsprogram. Att vidareutbilda dig till specialpedagog eller speciallärare är möjligt för dig som har en yrkeslärarexamen och minst tre års erfarenhet av läraryrket. Kurserna som du läser inom Yrkeslärarprogrammet kan också utgöra en del av en kandidatexamen, som möjliggör studier på avancerad nivå. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Yrkeslärarprogrammet erbjuder en flexibel utbildning på halvfart och distans och därmed goda möjlighet för dig att kombinera arbete och studier. Programmet sträcker sig över tre år, eller 2,5 år om du väljer att läsa sista terminen på heltid.
 
Undervisningen består bl.a. av föreläsningar, seminarier, workshops och litteraturstudier på distans men med vissa obligatoriska träffar antingen via Zoom eller på Campus.

Lokaler

I utbildningen ingår ett fåtal campusförlagda träffar. Schemat för dessa publiceras i god tid inför varje termin. Vanligen äger träffarna rum i Pedagogens lokaler i centrala Göteborg. Här finns studieplatser för arbete enskilt eller i grupp, kaféer och studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under din sista VFU-period har du möjlighet att ansöka om att göra VFU utomlands. Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet har bl.a. ett särskilt samarbete med Morogoro Vocational Teacher Training College i Tanzania. För allmän information om utbytesstudier vid Göteborgs universitet hänvisas till International Student Office Pedagogen, ISOP.

Läs mer om studier utomlands