Bild
Yrkesläraren Linda tillsammans med en elev på Transportprogrammet
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Yrkeslärarprogrammet

Program
L1YRL
Grundnivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2L94A

Kort om programmet

Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller i yrkesutbildning på Komvux. Yrkeslärarprogrammet är en lärarutbildning för dig med arbetslivserfarenhet som efterfrågas inom något eller några av de över 200 yrkesämnen som finns på gymnasieskolan eller Komvux.

Om utbildningen

VÄLKOMMEN PÅ DIGITALT ÖPPET HUS 28/9 KL. 16

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som fokuserar på specifika yrkeslärarkunskaper. En stor del av utbildningen sker  på en gymnasieskola eller inom Komvux, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningens innehåll
I början av utbildningen knyts ditt yrkes­kunnande ihop med din roll och
ditt uppdrag som yrkeslärare. Under utbildningens gång fördjupar du din
didaktiska och ämnesdidaktiska kompetens och du läser kurser i följande
områden:     

  • lärandeteorier och yrkeskunnande
  • sociala relationer och konflikthantering
  • konflikthantering och ledarskap
  • specialpedagogik
  • styrdokument
  • bedömning och betygsättning
  • utvecklingsarbete och aktionsforskning
  • utvärdering

Den del som kallas för VFU genomförs på en gymnasieskola eller inom
Komvux inom det/de yrkesämne eller yrkesämnen som ingår i din särskilda behörighet. Under handledning av en yrkeslärare får du pröva och utveckla din yrkeslärarroll, utifrån din yrkeserfarenhet och tillsammans med de kunskaper som din utbildning gett dig. Du får möjlighet att planera, genomföra, reflektera över och diskutera din egen undervisning. Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få göra VFU i din tjänst. Vid kursstarten lämnar du förslag på placering av din verksamhetsförlagda utbildning.

Övrig information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet kopplad till ämne.

Instruktioner för ansökan

För antagning till yrkeslärarutbildningen krävs att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. När du ansöker till programmet behöver du styrka din behörighet i varje yrkesämne som du anser dig vara behörig i. Förutom att göra din anmälan på antagning.se, måste du också göra en behörighetsprövning mot yrkesämnen via ValiWeb på yrk.valiweb.nu/Startsida.

Samtliga handlingar som styrker dina yrkeserfarenheter ska ha kommit in till ValiWeb senast 19 oktober 2022 inför ansökan till vårterminen 2023. Sök till programmet via www.antagning.se senast 17 oktober 2022.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Platsgaranti

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I yrkeslärarprogrammet ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). VFU-veckorna är fördelade på tre VFU-kurser. Du kommer under VFU
få praktisera dina teoretiska kunskaper och du kommer att utveckla
förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av
handledare. VFU genomförs inom det/de ämnesbehörigheter du fått genom
den validering som genomförs vid ansökan till programmet. 

Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen och att du behöver beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister inför VFU.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Yrkeslärarprogrammet leder till behörighet för undervisning i gymnasial
utbildning, det vill säga gymnasiet, vuxengymnasiet och gymnasiesärskolan. Yrkesläraren undervisar elever i yrkesämnen utifrån sina yrkeskunskaper. Som färdig lärare blir du den som utifrån din yrkeskunskap ger eleverna en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning.

Vidare studier
Studenter som har läst yrkeslärarprogrammet är, efter tre års
yrkeserfarenhet i enlighet med examen,  behöriga att söka till Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet med inriktning
utvecklingsstörning samt Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare (ges vid LiU).

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på halvfart, distans.  Det finns även en flexibel variant av utbildningen på 2,5 år. Då läser du sista terminen på helfart (100%).

Studenterna träffas för obligatoriska föreläsningar, seminarier, workshoppar och examinationer på campus om totalt 5-6 dagar per termin på universitetet. Resten av utbildningstiden på universitetet sker mestadels på distans via den digitala lärplattformen Canvas, ofta genom basgrupper och med stöd av lärare. En tredjedel av utbildningen är  VFU på en gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning
och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra
Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan
5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek,
studentkårens kansli, studievägledning,
International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset
finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med
mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för
studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Just nu har vi inga specifika utbytesavtal för yrkeslärarprogrammets studenter. För allmän information om utbytesstudier vid Göteborgs universitet hänvisas till International Student Office Pedagogen, ISOP.

Läs mer om studier utomlands