Bild
Yrkesläraren Linda tillsammans med en elev på transportprogrammet
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Yrkeslärarprogrammet

Program
L1YRL
Grundnivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L94A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller i yrkesutbildning på Komvux. Yrkeslärarprogrammet är en lärarutbildning för dig med specialiserad yrkeskunskap inom något eller några av de över 200 yrkesämnen som finns inom gymnasieskolan eller Komvux.

Om utbildningen

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Omfattningen är 90 högskolepoäng som vid Göteborgs universitet genomförs på halvfart under sex terminer. Det är möjligt att läsa på helfart under den sista terminen och då omfattar utbildningen fem terminer. Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet är en distansutbildning med campusförlagda träffar.
 
En tredjedel av utbildningen (30hp) består av verksamhetsförlagd utbildning som genomförs vid en gymnasieskola eller i gymnasial vuxenutbildning. Övriga kurser (60hp) omfattar studier inom områden så som lärande och undervisning, bedömning och betyg och specialpedagogik.  
 
För att bli antagen till Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande behörighet samt specialiserad kunskap inom ett eller flera yrkesämnen. Den specialiserade kunskapen har du skaffat via din yrkeserfarenhet. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I Yrkeslärarprogrammet ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-perioderna är fördelade på tre VFU-kurser.  Under VFU:n får du med stöd av en handledare träna på att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt medverka i yrkeslärarens övriga arbetsuppgifter och uppdrag. Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få göra VFU i din tjänst.  
 
VFU genomförs inom den eller de ämnesbehörigheter som du fått validerade i samband med din ansökan till programmet. 
 
Specifika regler och riktlinjer kan finnas under verksamhetsförlagd utbildning gällande exempelvis klädsel eller annan personlig utsmyckning. Aktuell skolhuvudman avgör vilka regler och riktlinjer som gäller. Du behöver även beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister då vissa allvarliga brott kan utgöra ett hinder för att genomföra VFU.

Läs mer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet kopplad till ämne.

Instruktioner för ansökan

Ansökan görs i två system:

  • Ansök och styrk grundläggande behörighet via Antagning.se
  • Styrk särskild behörighet genom validering av
    yrkeskunnande i Valda

Du behöver göra båda stegen för att ha gjort en fullständig ansökan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Platsgaranti

Efter studierna

Med en yrkeslärarexamen blir du behörig att undervisa i dina yrkesämnen. Du kan arbeta i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning (Komvux). 

Vidare studier

Det finns särskilda kurspaket för examinerade yrkeslärare som vill utvecklas i sin roll. Att läsa vidare till specialpedagog eller speciallärare är möjligt för dig som har en yrkeslärarexamen och minst tre års erfarenhet av läraryrket. Kurserna som du läser inom Yrkeslärarprogrammet kan också utgöra en del av en kandidatexamen, som i sin tur möjliggör studier på avancerad nivå. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Yrkeslärarprogrammet erbjuder en flexibel utbildning på halvfart och distans och därmed goda möjlighet för dig att kombinera arbete och studier. Programmet sträcker sig över tre år, eller 2,5 år om du väljer att läsa sista terminen på heltid.
 
Undervisningen består bl.a. av föreläsningar, seminarier, workshops och litteraturstudier på distans men med vissa obligatoriska träffar antingen via Zoom eller på Campus.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under din sista VFU-period har du möjlighet att ansöka om att göra VFU utomlands. Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet har bl.a. ett särskilt samarbete med Morogoro Vocational Teacher Training College i Tanzania. För allmän information om utbytesstudier vid Göteborgs universitet hänvisas till International Student Office Pedagogen, ISOP.

Läs mer om studier utomlands