Bild
Yrkesläraren Linda tillsammans med en elev på Transportprogrammet
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Yrkeslärarprogrammet

Program
L1YRL
Grundnivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2L94A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller i yrkesutbildning på Komvux. Yrkeslärarprogrammet är en lärarutbildning för dig med arbetslivserfarenhet som efterfrågas inom något eller några av de över 200 yrkesämnen som finns på gymnasieskolan eller Komvux.

Om utbildningen

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Omfattningen är 90 högskolepoäng som vid Göteborgs universitet genomförs på halvfart under sex terminer. Det är möjligt att läsa helfart under den sista terminen och därmed omfattar utbildningen fem terminer. Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet är en distansutbildning med campusförlagda träffar.

En tredjedel av utbildningen (30hp) består av verksamhetsförlagd utbildning som genomförs vid en gymnasieskola eller i gymnasial vuxenutbildning. Övriga kurser (60hp) omfattar studier inom områden såsom lärande och undervisning, bedömning och betyg och specialpedagogik. Under utbildningen som helhet använder du din särskilda behörighet i ett eller flera yrkesämnen (dina bekräftade yrkeskunskaper) för att som behörig yrkeslärare kunna undervisa i dessa yrkesämnen. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär att du med stöd av en handledare kan pröva och utveckla din kunskap genom att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt medverka i yrkeslärares övriga arbetsuppgifter och uppdrag. Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få göra VFU i din tjänst.

Övrig information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet kopplad till ämne.

Instruktioner för ansökan

Ansökan görs i två system

  • Ansök och styrk Grundläggande behörighet via Antagning.se
  • Styrk Särskild behörighet genom validering av
    yrkeskunnande i Valda

Du behöver göra båda stegen för att ha gjort en fullständig ansökan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Platsgaranti

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I yrkeslärarprogrammet ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). VFU-veckorna är fördelade på tre VFU-kurser. Du kommer under VFU
få praktisera dina teoretiska kunskaper och du kommer att utveckla
förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av
handledare. VFU genomförs inom det/de ämnesbehörigheter du fått genom
den validering som genomförs vid ansökan till programmet. 

Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen och att du behöver beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister inför VFU.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Yrkeslärarprogrammet leder till behörighet för undervisning i yrkesämnen i gymnasieskola, gymnasiesärskola och gymnasial vuxenutbildning (Komvux). Yrkesläraren undervisar elever i yrkesämnen utifrån sina yrkeskunskaper. Som färdig lärare blir du den som utifrån din yrkeskunskap ger eleverna en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning.

Vidare studier
Studenter som har läst yrkeslärarprogrammet och har tre års yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid är behöriga att söka till Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Vill man söka en annan utbildning på avancerad nivå kan man komplettera sin yrkeslärarexamen med studier som leder fram till generell examen på grundläggande nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på halvfart, distans under tre år. Det finns även en flexibel variant av utbildningen på 2,5 år. Då läser du sista terminen på helfart (100%).

Studenterna träffas för obligatoriska föreläsningar, seminarier, workshoppar och examinationer på campus. Resten av utbildningstiden på universitetet sker på distans. En tredjedel av utbildningen består av VFU.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning
och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra
Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan
5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek,
studentkårens kansli, studievägledning,
International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset
finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med
mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för
studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

För allmän information om utbytesstudier vid Göteborgs universitet hänvisas till International Student Office Pedagogen, ISOP.

Läs mer om studier utomlands