Göteborgs universitet
Bild
Sidbela Talic arbetar som lärare i en grundskola i Göteborg
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Gör skillnad som lärare                       

Som lärare kommer du att betyda väldigt mycket för väldigt många. Och nästan oavsett vilka ämnen som du är intresserad av så hittar du utbildningar till lärare inom just ditt intresseområde. Få utbildningar har heller lika goda prognoser när det gäller att få jobb efter utbildningen.

När du har fått din lärarexamen och dessutom arbetat ett tag kan du studera vidare till exempelvis speciallärare eller specialpedagog.

Navigate to video: Påverka framtiden - bli ämneslärare
Video (02:00)
Påverka framtiden - bli ämneslärare

Fler kompletterande lärarutbildningar

Har du har en utländsk lärarexamen eller utländska ämnesstudier? Eller har du lång yrkeserfarenhet från förskola eller skola, eller tidigare inte fullföljda lärarstudier? Då kan det finnas fler vägar till läraryrket som är anpassade för dina förkunskaper.

För att bli yrkeslärare krävs gedigen yrkeserfarenhet från andra områden än skolan.

Är du redan lärare och har arbetslivserfarenhet i ditt yrke kan du söka utbildningar till Speciallärare eller Specialpedagog.

Navigate to video: Påverka framtiden - bli ämneslärare via ULV
Video (2:08)
Påverka framtiden - bli ämneslärare via ULV

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som är förlagd på en förskola, skola eller fritidshem utifrån vilket lärarprogram du är antagen till. VFU gör du för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Med stöd av en handledare får du utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning och pedagogisk verksamhet.

I lärarprogrammen har du 20 veckors VFU fördelat på tre till fem tillfällen, beroende på vilket program du går.

Fortbildning och vidareutbildning för lärare

När du har en lärarexamen kan du exempelvis studera vidare till speciallärare eller specialpedagog. Men det finns också många andra möjligheter till fort- och vidareutbildning för lärare.