Göteborgs universitet
Bild
Sidbela Talic arbetar som lärare i en grundskola i Göteborg
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Gör skillnad som lärare                       

Som lärare kommer du att betyda väldigt mycket för väldigt många. Och nästan oavsett vilka ämnen som du är intresserad av så hittar du utbildningar till lärare inom just ditt intresseområde. Få utbildningar har heller lika goda prognoser när det gäller att få jobb efter utbildningen.

När du har fått din lärarexamen och dessutom arbetat ett tag kan du studera vidare till exempelvis speciallärare eller specialpedagog.

Lärarprogram mot alla åldersgrupper

Att läsa ett helt lärarprogram är det absolut vanligaste sättet att bli lärare på. Utbildningarna är olika långa beroende på vilken typ av lärare du utbildar dig till. Ansökan till HT23 är öppen till 17 april.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på vilket program du läser) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Under VFU kommer du få praktisera dina teoretiska kunskaper och med stöd av en handledare få utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning och pedagogisk verksamhet.

I lärarprogrammen har du 20 veckors VFU fördelat på tre till fem tillfällen, beroende på vilket program du går.

Fortbildning och vidareutbildning för lärare

När du har en lärarexamen kan du studera vidare till speciallärare eller specialpedagog. Men det finns också många andra möjligheter till fort- och vidareutbildning för lärare.