Bild
Studenter på masterprogram i didaktik i klassrum med datorer och anteckningsblock
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Masterprogram i didaktik

Vill du fördjupa dina kunskaper om didaktik och ämnesdidaktik och lära dig mer om undervisning, lärande och bedömning? Masterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som är lärare med erfarenhet inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Du kan även ha en annan akademisk bakgrund med utbildningsvetenskaplig relevans. Programmet startar höstterminer och ges på halvfart under fyra år. Du väljer inriktning när du söker programmet.

Innehåll

Inom masterprogrammet i didaktik får du möjlighet att utveckla dina didaktiska kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt. Du ökar din förmåga att utveckla och analysera undervisning samt leda skolutveckling på vetenskaplig grund. I de gemensamma delarna av programmet återfinns didaktiska grundfrågeställningar, frågor kring undervisning, lärande, bedömning och skolutveckling samt vetenskapsteori och vetenskaplig metod. I inriktningskursen specialstuderar du sedan didaktik inom ett skolämne eller en grupp ämnen.  Du kan också välja att fokusera på allmändidaktiska frågor.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och självständiga fördjupningar. Du förväntas läsa vetenskaplig litteratur av olika slag på svenska och engelska. Du kommer också att få träna på olika skriftliga och muntliga akademiska presentationsformer. Utbildningen avslutas med att du genomför en egen forskningsuppgift och skriver en masteruppsats.

Ett program på halvfart

Programmet ges på halvfart under fyra år med träffar kvällstid, tisdagar varannan vecka. Vissa träffar är på campus på Pedagogen i Göteborg medan andra sker digitalt.

Examen och fortsatta studier

Programmet leder fram till en masterexamen i allmän didaktik eller ämnesdidaktik med vald specialisering.

Att studera på masterprogrammet innebär att du utvecklas i din roll som lärare och det ger dig en god grund för arbete som exempelvis förstelärare eller utvecklingsledare inom skola eller förskola. Programmet utgör även en grund för fortsatta studier på forskarnivå, exempelvis i ämnena ämnesdidaktik eller pedagogiskt arbete.

Tillgodoräkna tidigare kurser

Om du läst kurser på avancerad nivå med relevant innehåll för programmet kan du direkt efter antagning ansöka om att få tillgodoräkna dem. Även du som har en magisterexamen i ämnesdidaktik, allmän didaktik eller annat relevant ämne kan ansöka om tillgodoräknande.

Du kan endast tillgodoräkna dig kurser som du läst utöver din lärarutbildning eller annan utbildning som gett dig behörighet för programmet.

Sök masterprogrammet i didaktik per inriktning

Du får möjlighet att fördjupa dina didaktiska kunskaper genom att specialisera dig på ett skolämne eller en grupp av skolämnen. Du söker till masterprogrammet i didaktik genom en av inriktningarna.

Fristående kurser som ingår i programmet

Vill du inte läsa ett helt program så går några av kurserna som fristående kurser.