Göteborgs universitet
Bild
Experter

Ekonomistyrning

Belöningssystem, intellektuellt kapital, affärssystem, kreditbedömningar, ekonomistyrningsinnovationer...

 • Belöningssystem - Mikael Cäker
 • Business Intelligence - Elisabeth Frisk
 • Controllerrollen - Mikael Cäker
 • "Designtänkande" som metod vid komplext beslutsfattande - Elisabeth Frisk
 • Ekonomistyrning i banker - Viktor Elliot
 • Ekonomistyrning och förändring (t ex uppköp/fusioner) – Peter Beusch, Viktor Elliot, Berit Hartmann
 • Ekonomistyrning och hållbarhetsfrågor - Peter Beusch, Elisabeth Frisk, Berit Hartmann
 • Ekonomistyrning och kommunikation – Peter Beusch
 • Finansiella kriser och redovisning - Viktor Elliot
 • Finansiella mål och mått - Johan Åkesson
 • Internprissättning - Viktor Elliot
 • Interorganisatoriska relationer – Henrik Agndal, Mikael Cäker
 • Kvalitet i kreditbedömningar - Gudrun Baldvinsdottir, Viktor Elliot
 • Redovisningshistoria - Lars-Eric Bergevärn
 • Utbud, efterfrågan och spridning (diffusion) av ekonomistyrningskoncept/modeller - Christian Ax
 • Utformning och användning av ekonomistyrning, inkl. som en styrmix – Christian Ax, Mikael Cäker, Viktor Elliot, Johan Åkesson
 • Värdering av digital teknik - Elisabeth Frisk

Externredovisning

Företagsanalys, international financial reporting standards (IFRS), redovisning i småföretag, redovisningskommunikation...

 • Förtroendets roll för redovisning -  Jan Marton
 • Företags rapportering och kommunikation av främst hållbarhet och biologisk mångfald - Kristina Jonäll
 • International Financial Reporting Standards, IFRS - Jan Marton, Pernilla Rehnberg, Emmeli Runesson, Savvas Papdopoulos, Niuosha Samani
 • Market-Based Accounting Research - Jan Marton, Pernilla Rehnberg, Emmeli Runesson, Savvas Papadopoulos, Mari Paananen, Niuosha Samani
 • Osäkerhet i finansiell rapportering - Jan Marton, Emmeli Runesson, Savvas Papadopoulos
 • Redovisning i banker - Jan Marton, Savvas Papadopoulos, Emmeli Runesson, Niuosha Samani

Industriell och finansiell ekonomi

Bolagsstyrning, finansieringsbeslut, investeringsbeslut, risk management, utsläppsrättshandel...

 • Bolagsstyrning - Ted Lindblom, Anders Sandoff (energiföretag), Taylan Mavruk, Conny Overland, Stefan Sjögren
 • Clean Tech - Anders Sandoff, Jon Williamsson (affärsmodeller)
 • Energiföretag - Anders Sandoff, Gabriella Schaad
 • Finansiella institutioner - Ted Lindblom
 • Finansieringsbeslut - Ted Lindblom, Stefan Sjögren
 • Investeringsbeslut - Ted Lindblom, Stefan Sjögren
 • Marknadsinvesteringar - Taylan Mavruk
 • Miljömässigt uthålligt företagande - Anders Sandoff, Gabriella Schaad
 • Produktionsstyrning - Ted Lindblom, Peter Rosén
 • Risk - Peter Rosén
 • Transporteffektivitet - Stefan Sjögren
 • Transportorganisation - Peter Rosén
 • Utsläppsrättshandel - Anders Sandoff
 • Ägarinflytande - Conny Overland

Logistik och transportekonomi

Regional logistik, kombinerade transporter, e-handel, transportsäkerhet, hållbar logistik, sjöfartslogistik...

 • E-handelns logistik - Elisabeth Karlsson
 • Hållbar logistik - Johan Woxenius
 • Kombinerade (intermodala) transporter - Johan Woxenius, Jonas Flodén, Rickard Bergqvist, 
 • Regional logistik - Rickard Bergqvist
 • Sjöfartslogistik - Johan Woxenius

Management & Organisation

Innovationsarbete, reformer, kunskapsspridning i internationella företag, entreprenörsskapsprocesser...

 • Arbetsmarknadens utveckling - Ola Bergström
 • Digitalisering, automatisering, robotisering, ny teknologi:  Björn Remneland Wikhamn, Kajsa Lindberg, Alexander Styhre
 • Entreprenörskap, tillväxtföretag, strategi - Björn Remneland Wikhamn, Alexander Styhre, Fredrik Lavén, Jonas Fasth, Mikael Hilmersson, Sara Brorström
 • Finansialisering och finansmarknader – Alexander Styhre
 • Flexibilitet, bemanningsbranschen, tillfällig arbetskraft, deltids- och visstidsanställningar -  Ola Bergström, Maria Norbäck, Rebecka Arman
 • Företags ansvarstagande för miljö- och sociala frågor, mångfald - Niklas Egels Zandén
 • Företags internationalisering - Roger Schweizer, Johan Jakobsson, Richard Nakamura, Inge Ivarsson, Ramsin Yakob
 • Företagsnedläggningar, varsel, finanskris, omställning, uppsägning - Ola Bergström, Rebecka Arman, Martin Henning
 • Förändring, reformer, organisations- och företagsutveckling - Christian Jensen, Rebecka Arman
 • Innovation, öppen innovation, innovationsarbete, FoU, och produktutveckling Alexander Styhre, Ramsin Yakob, Fredrik Lavén, Björn Remneland Wikhamn, Richard Nakamura
 • Internationella fusioner och företagsförvärv - Richard Nakamura, Roger Schweizer, Ramsin Yakob
 • Kompetensutveckling inom företag -  Ramsin Yakob
 • Kunskapsutveckling, kunskapsöverföring, tekniköverföring och kunskapsspridning i internationella företag -  Ramsin Yakob
 • Ledarskap - Rebecka Arman, Ewa Wikström, Christian Jensen, Stefan Tengblad
 • Medarbetarskap - Stefan Tengblad, Freddy Hällsten
 • Personalarbete, Human Resource Management - Stefan Tengblad, Freddy Hällsten, Per Thilander, Ola Bergström, Vedran Omanovic,  Petra Adolfsson, Ramsin Yakob
 • Projektledning - Christian Jensen
 • Rekrytering – Ola Bergström
 • Samverkan i och mellan organisationer - Kajsa Lindberg, Ewa Wikström, Christian Jensen, Björn Remneland-Wikhamn, Fredrik Lavén
 • Uppförandekoder, hållbara strategier - Niklas Egels Zandén, 
 • Varsel, finanskris, omställning, uppsägning - Ola Bergström, Rebecka Arman, Vedran Omanovic
 • Åldrande arbetskraft, Age Management -  Ewa Wikström
 • Återvinning – Maria Jose Zapata Campos

Geografiska specialistområden

 • Asiatiskt näringsliv och ekonomi – Curt Nestor, Richard Nakamura
 • Europeiskt näringsliv, ekonomi och arbetsmarknad - Ola Bergström
 • Regioner - Martin Henning

Marknadsföring

 • Besöksnäring
 • Destinationsutveckling
 • Detaljhandel
 • Digital integritet, personlig integritet på nätet
 • Digitalisering
 • Digitalisering av handeln 
 • E-handel
 • Elitidrott och marknadsföring
 • Elitidrottens kommersialisering
 • Evenemang
 • Exportmarknadsföring
 • Finansiella tjänster
 • Förtroende
 • Hur coronapandemin förändrat handel, konsumtion och resvanor
 • Hållbara vardagsresor
 • Hållbarhet
 • Internationell marknadsföring
 • Kommunikation
 • Konsumentbeteende
 • Konsumentbeteende avseende finansiella tjänster
 • Konsumentupplevelse
 • Konsumenters roll i utvecklingen
 • Konsumtionskultur
 • Marknadsföring
 • Matturism
 • Medier
 • Nostalgi
 • Platsvarumärke
 • Samskapande
 • Sportkonsumtion
 • Turism
 • Upplevelser
 • Varumärke
 • Äldre konsumenters matinköp