Göteborgs universitet
Länkstig

Experter inom hållbar utveckling

Handelshögskolan har en lång tradition av forskning relaterad till hållbar utveckling. Inom våra institutioner finns idag forskning med koppling till alla de 17 globala målen.

Klimat, transporter, industri och styrning av naturtillgångar

Design av styrmedel
Thomas Sterner, professor, nationalekonomi

 

Miljöekonomi, beteendeekonomi, etik
Olof Johansson-Stenman, professor, nationalekonomi

Ekonomiska effekter av klimatförändringar
Åsa Löfgren, docent, nationalekonomi

Förvaltning av naturresurser, miljöekonomi, beteendeekonomi
Håkan Eggert, docent, nationalekonomi

Hållbar logistik, transporter
Johan Woxenius, professor, företagsekonomi
 

Miljörätt

Lena Gipperth, docent, juridik

Filip Bladini, docent, juridik


Hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring

Hållbar konsumtion, miljökonsumtion, konsumentbeteende
Cecilia Solér, ek dr, företagsekonomi

Hållbar marknadsföring, hållbar konsumtion
Christian Fuentes, forskare, företagsekonomi
 


Hållbart företagande, Corporate Social Responsibility

Hållbara strategier, leverantörskedjor, CSR, uppförandekoder
Niklas Egels-Zandén, docent, företagsekonomi

Integration av strategiska prioriteringar inom området hållbarhet med den operativa verksamheten
Peter Beusch, ek dr, företagsekonomi

Miljömässigt uthålligt företagande, energiföretag, utsläppsrättshandel
Anders Sandoff, ek dr, företagsekonomi

Energibolag, strategi, hållbara energisystem, energieffektivisering
Gabriela Schaad, ek dr, företagsekonomi

Mångfald i organisationer
Vedran Omanovic, ek dr, företagsekonomi

 

Landskap och fysisk planering

Planering och förvaltning av mark- och vattenanvändning i urbana och rurala miljöer
Marie Stenseke, professor, kulturgeografi