Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Gothenburg Research Institute, GRI
Box 603
405 30 Göteborg
Besöksadress
Viktoriagatan 13, Plan 3, 411 25 Göteborg

Leveransadress
Viktoriagatan 13, Plan 3, 411 25 Göteborg

Adolfsson Petra Docent företagsekonomi Managing Big Cities

Berlin Johan Professor i företagsekonomi, Högskolan i Väst

Demediuk Peter Researcher Associated member

Edström Anders Professor företagsekonomi Core

Egels-Zandén Niklas Professor Företagsekonomi Centre for Business in Society

Hällstén Freddy Forskare företagsekonomi Associated member

Lavén Fredrik Universitetslektor Associated member

Lindberg Kajsa Docent företagsekonomi Associated member

Rindzeviciute Egle Docent Organizing in Action Nets

Solli Rolf Professor, ställföreträdande Managing Big Cities

Doron Soniso Forskare

Tarim Emre Forskare Bank Management

 

Göteborgs universitet har i sin Likabehandlingspolicy slagit fast att man skall främja en arbetsmiljö där alla personer som är verksamma vid universitet oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionshinder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder skall ges bästa möjligheter att utvecklas.

Såsom en liten enhet inom detta större sammanhang skall likabehandlingsarbetet inom GRI präglas av vår ambition att bidra till realisering av universitetets målsättning utifrån de specifika förutsättningar som gäller för oss.

Likabehandlingsombud

Simon Larsson 

Arbetsmiljöombud

Simon Larsson 

 

Agnes Faxén
Vetenskapsreporter/kommunikatör

+46 (0) 76 618 20 08 agnes.faxen@gri.gu.se

Vem forskar om vad? 

Är du journalist och behöver en expert inom något fält? Här nedan finns en lista på vem som forskar om vad på GRI. 

Arbete, ekonomi och näringsliv

Bank Management
Sten Jönsson
Gunnar Wahlström
Asgeir B Torafson
Sven Hemlin 
Carl Christian Trönnberg
Mikael Wickelgren
Airi Rovio-Johansson
Roy Liff

Bedömning av kreditrisker
Sven Hemlin
Gunnar Wahlström
Magnus Jansson
Roy Liff
Carl Christian Trönnberg

Chefs-medarbetar- och ledarskap
Sven Hemlin
Roy Liff
Rolf Solli
Sten Jönsson 
Airi Rovio-Johansson
Ulla Eriksson-Zetterquist

Redovisning
Gunnar Wahlström
Svetlana Sabelfeld

Innovation och kreativitet
Sven Hemlin
Maria Norbäck
Roy Liff
Sara Brorström

Konsumtion

Boende
Maria Fuentes
Lena Hansson

Butiker och shopping
Ulrika Holmberg
Magdalena Petersson McIntyre
Niklas Sörum
Gabriella Wulff

Design
Magdalena Petersson McIntyre
Lena Hansson
Gabriella Wulff

Digitalisering
Niklas Sörum
Magdalena Petersson McIntyre
Christian Fuentes
Lena Hansson

Genus
Magdalena Petersson McIntyre

Hållbar konsumtion
Christian Fuentes
Niklas Sörum
Gabriella Wulff

Konsumtionslogistik
Ulrika Holmberg
Niklas Sörum

Kropp och skönhet
Magdalena Petersson McIntyre
Ulrika Holmberg

Kultur och kulturkonsumtion
Niklas Sörum

Lyx
Ulrika Holmberg
Magdalena Petersson McIntyre

Mat & hälsa
Maria Fuentes
Anna Post

Media och reklam
Magdalena Petersson McIntyre
Lena Hansson

Mode och kläder
Magdalena Petersson McIntyre

Privatekonomi
Ulrika Holmberg

Varumärken
Ulrika Holmberg

Äldre
Lena Hansson

Medier, sociala medier och kommunikation

Sociala medier, kändiskultur och medialisering
Nanna Gillberg
Elena Raviola

Medier och public service
Maria Norbäck
Nanna Gillberg
Elena Raviola
Barbara Czarniawska

Akademiskt skrivande
Maria Norbäck
Elena Raviola
Barbara Czarniawska
Sten Jönsson

Grupp- och möteskommunikation
Airi Rovio-Johansson
Sten Jönsson 
Roy Liff

Miljö och hållbarhet

Avfall
Maria José Zapata Campos

Miljöarbete i företag
Gary Kokk

Hållbarhet i städer
Sara Brorström
Maria José Zapata Campos

Hållbarhetsredovisning
Svetlana Sabelfeld

Genus
Ulla Eriksson-Zetterquist
Nanna Gillberg
Barbara Czarniawska

Intersektionalitet
Ulla Eriksson-Zetterquist
Rolf Solli
Barbara Czarniawska

Diskriminering
Ulla Eriksson-Zetterquist

Validering av invandrares kunskaper
Andreas Diedrich

Organisering och organisationer

Offentliga sektorns organisering
Rolf Solli
Barbara Czarniawska

Organisering och ny teknik
Andreas Diedrich 
Ulla Eriksson-Zetterquist 
Kajsa Lindberg
Barbara Czarniawska
Airi Rovio-Johansson
Elena Raviola

Organisatoriska förändringsprocesser
Airi Rovio-Johansson
Sten Jönsson 
Elena Raviola

Organisering av medieföretag
Maria Norbäck
Barbara Czarniawska
Elena Raviola

Organisering av infrastrukturtjänster
María José Zapata Campos

Organisering och risk
Andreas Diedrich
Ulla Eriksson-Zetterquist

Pedagogiska frågor och utbildning

uppföljning, lärande, utvärdering och kvalitetsbedömningar
Airi Rovio-Johansson 
Andreas Diedrich
Roy Liff

Riskfrågor

Uppfattningar om risk och riskkommunikation
Annelie Sjölander Lindqvist
Sven Hemlin
Magnus Jansson

Samhällsutveckling och demokrati

Urbanisering
Sara Brorström

Städers organisation och utveckling
Sara Brorström
Maria José Zapata Campos
Barbara Czarniawska
Annelie Sjölander Lindqvist

Marknadsföring av städer, citybrandning
Nanna Gillberg

Landsbygdsutveckling, kulturarv och turism
Annelie Sjölander Lindqvist

Naturresursförvaltning och rovdjurspolitik
Annelie Sjölander Lindqvist

Governance och medborgerligt deltagande
Annelie Sjölander Lindqvist

 

Stadskarta
Med hjälp av google maps kan du enkelt hitta fram till Gothenburg Research Institute som ligger centralt i Göteborg på Viktoriagatan 13.

Kollektivtrafik
Sök resrutt och tider för på Västtrafiks reseplanerare

Parkering
Antalet parkeringsplatser på gatorna runt Gothenburg Research Institute är mycket begränsat. 

GRI står för:

  • Gemenskap (Cooperation): Forskningsidén är i centrum, forskningen genomförs programvis,
  • Respekt/ roligt (Care): och med omtanke om varandra och med nyfikenhet för varandras arbete,
  • Inkludering (Collectiveness): bidrar alla till forskningsmiljön.

”Forskningsidén är i centrum, forskningen genomförs programvis, och med omtanke om varandra och med nyfikenhet för varandras arbete, bidrar alla till forskningsmiljön.”

(Arbetsmiljöpolicyn antogs 4 april 2019)

Fredagsmöten:

Fredagsmötena är viktiga som socialt kitt och informationsöverföring.