Göteborgs universitet
Bild
komponerad bild med grafer, stadsljus, ergikällor
Foto: biDaala studio/Shutterstock
Länkstig

Experter: Aktuella ekonomifrågor

Inflation, höjda räntor, energikris och krig. Just nu är det mycket som påverkar ekonomin inom och mellan länder och hos hushållen. Här har vi samlat experter som kan kommentera utvecklingen ur olika perspektiv.

Sveriges ekonomi, internationell ekonomi 

Internationell ekonomi och ekonomiska aspekter på Ryssland/Ukraina-krisen 
Ola Olsson är professor i nationalekonomi och forskar bland annat om konfliktekonomi, naturresurser och internationell ekonomi. Han kan kommentera de ekonomiska aspekterna av kriget i Ukraina, vilka följder de kan få för Sveriges och världens ekonomi, svensk tillväxt och andra makroekonomiska frågor. 
Ola Olsson, professor i nationalekonomi, telefon: 031–786 1341, mobil: 076–618 1341, e-post: ola.olsson@economics.gu.se 
Bild på Ola Olsson. 

Hur företag kan tänka och agera i kristider 
Björn Remneland forskar om innovation management, organisering och entreprenörskap. Han kan svara på frågor om hur små- och medelstora företag drabbas i kriser och hur de då kan tänka och agera. Han kan även ge svar på frågor om hur stora företag kan behöva ställa om i kristider för att de ska bli mer agila och kreativa. 
Björn Remneland är docent i företagsekonomi. Telefon: 031-786 22 97 , e-post bjorn.wikhamn@handels.gu.se 

 

Inflation 

Räntor, inflation och penningpolitik 
Ola Olsson kan svara på frågor som rör räntor, inflation, penningpolitik och tillväxt.  
Ola Olsson, professor i nationalekonomi, telefon: 031–786 1341, mobil: 076–618 1341, e-post ola.olsson@economics.gu.se 
Bild på Ola Olsson. 

 

Skatt  

Skatter, skattesystem och attityder till att betala skatt 
Katarina Nordbloms forskning fokuserar på skatter, skattemoral och beteende. Hon kan svara på frågor bland annat om acceptansen för koldioxid- och miljöskatter och vad som får människor att gå med på att betala skatt.  
Katarina Nordblom, professor i nationalekonomi, telefon: 031–786 13 38, e-post: katarina.nordblom@economics.gu.se
Bild på Katarina Nordblom 

 

Räntor, bolån, aktier, sparande, skuldsättning 

Bomarknad och bolån 
Erik Hjalmarsson är professor i nationalekonomi kan svara på frågor om bostadsmarknad, bolån och hushållens förväntningar när det gäller bostadspriser. 
Erik Hjalmarsson, professor i nationalekonomi, telefon: 031-786 13 46, e-post erik.hjalmarsson@economics.gu.se  

Finansiering, överskuldsättning och prissättning 
Ted Lindblom forskar om investerings- och finansieringsfrågor som bland annat rör bolagsstyrning, kapitalstruktur, prissättning, reglering och konkurrensfrågor. Han kan exempelvis svara på frågor om ungas överskuldsättning, bankreglering samt prissättning inom olika branscher som el, handel och bank.  
Ted Lindblom är professor i företagsekonomi, telefon: 031-786 14 97,  e-post:ted.lindblom@handels.gu.se 

 

Energi, elförsörjning, elpriser 

Energi och ekonomi 
Anders Sandoff har forskat om energirelaterade frågor i mer än 20 år. Han kan framför allt svara på frågor när det gäller fjärrvärme, kraftvärme och avfallsförbränning. Genom sin långa erfarenhet har han även kunskaper om övriga energisystemet exempelvis el och gas, energieffektivisering, elektrifiering av samhällsinfrastruktur samt elnät och elproduktion. 
Anders Sandoff är universitetslektor i företagsekonomi, telefon 031-786 14 88, e-post anders.sandoff@handels.gu.se 

Elmarknad, elpriser, klimat och miljö 
Olof Johansson Stenman forskar om beteendeekonomi, miljöekonomi och offentlig ekonomi. Han kan svara på frågor om elmarknad och elpriser men också om klimat, till exempel om under vilka villkor människor är villiga att samarbeta för kollektivets bästa även när vi förlorar på det ur ett snävt egenintresseperspektiv.  
Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi, telefon: 031–786 2538 e-post: olof.johansson@economics.gu.se 

 

Hushållens ekonomi, matpriser, konsumtion 

Hur påverkar den ekonomiska utvecklingen våra privata konsumtionsmönster? 
Konsumtionsforskare Ulrika Holmberg är redaktör för den årliga Konsumtionsrapporten som ges ut av Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och hon har en lång erfarenhet av att studera olika konsumtionstrender. 
Ulrika Holmberg, konsumtionsforskare Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tel: 0766 – 18 56 06, e-post: ulrika.holmberg@cfk.gu.se 

Ekonomiska svängningar påverkar den privata lyxkonsumtionen på olika sätt
Konsumtionsforskare Magdalena Peterson McIntyre har bland annat studerat betydelsen av lyxprodukter ur olika perspektiv. Förändras vår syn på lyx när svångremmen dras åt? 
Magdalena Petersson McIntyre, konsumtionsforskare på Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tel: 0766 – 18 56 68, e-post: magdalena.petersson-mcintyre@cfk.gu.se 

När den svenska ekonomin försvagas får det konsekvenser inom olika delar av vår konsumtion
Konsumtionsforskare och socialpsykolog John Magnus Roos har en lång erfarenhet av hur den privata köpkraften påverkas när ekonomin försvagas eller förstärks, och han kan dra paralleller till hur privatkonsumtionen påverkats vid tidigare finanskriser. Vilka konsekvenser kan vi förvänta oss? 
John Magnus Roos, konsumtionsforskare på Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tel: 031 – 786 58 29, e-post: magnus.roos@cfk.gu.se 

Är ”hemestern” här för att stanna, trots att vi får resa utomlands igen? 
John Armbrecht forskar om turism, evenemang och kulturekonomi. Han kan svara på frågor om hur svenskarnas semestervanor påverkas av att man får mindre kvar i plånboken. 
John Armbrecht är docent i företagsekonomi. Telefon 0706-988 868, e-post john.armbrecht@handels.gu.se 

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället.

Bilder

På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn. Om det inte finns någon bild i databasen kan ni kontakta maria.norrstrom@handels.gu.se