Göteborgs universitet

Afrika söder om Sahara

Rwanda, Zambia, Kongo, Etiopien m.fl.

Arne Bigsten, seniorprofessor, 031-786 1358
Dick Durevall, professor, 031- 786 1350
Ola Olsson, professor, 031-786 1341
Måns Söderbom, professor, 031-786 4332
Annika Lindskog, universitetslektor, 031-786 4412
Heather Congdon Fors, universitetslektor, 031-786 4427
Pelle Ahlerup, docent, 031-786 1370
Gunnar Köhlin, docent, 031-786 4426

Arbetsmarknad

Randi Hjalmarsson, professor, 031-786 1248
Katarina Nordblom, docent, 031-786 1338

Finansmarknad

Aktier, börser, bolagsstyrning etc.
Erik Hjalmarsson, professor, 031-786 1346
Martin Holmén, professor, 031-786 6442
Evert Carlsson, universitetslektor, 031-786 2556
Alexander Herbertsson, universitetslektor, 031-786 1394

Hälsa och ekonomi

Nyttjande av hälso- och sjukvård, hälsa och livsstil, global hälsa, särskilda sjukdomar etc.
Kristian Bolin, professor, 031-786 5251
Gustav Kjellsson, biträdande universitetslektor, 031-786 2603
Elina Lampi, docent, 031-7861393
Annika Lindskog, universitetslektor, 031-786 4412
Andreea Mitrut, docent, 031-786 1256

Globalisering

Arne Bigsten, seniorprofessor, 031-786 1358

Internationell ekonomi

Ola Olsson, professor, 031-786 1341

Kina

Arne Bigsten, seniorprofessor, 031-786 1358

Klimat och miljö

Styrmedel, utsläppsrätter, fiske, naturresurser, FN:s klimatpanel
Thomas Sterner, professor, 031-786 1377
Olof Johansson-Stenman, professor, 031-786 2538
Jessica Coria, docent, 031-786 4867
Åsa Löfgren, docent, 031-786 1375
Gunnar Köhlin, docent, 031-786 4426
Håkan Eggert, docent, 031-786 4175
Fredrik Carlsson, professor, 031-786 4174
Mitesh Kataria, docent, 031-786 1352
Elina Lampi, docent, 031-786 1393

Korruption och fusk

Andreea Mitrut, docent, 031-786 1256
Katarina Nordblom, professor, 031-786 1338

Kriminalitet och rättsväsende

Randi Hjalmarsson, professor, 031-786 1248

Marknader och konkurrens

Johan Stennek, professor, 031-786 2513
Olof Johansson-Stenman, professor, 031-786 2538
Dick Durevall, professor, 031-786 1350
Florin Maican, forskare, 031-786 4866

Nudging

Fredrik Carlsson, professor, 031-786 4174

Pensioner

Evert Carlsson, universitetslektor, 031-786 2556

Rumänien

Andreea Mitrut, docent, 031-786 1256

Svensk ekonomi

Skatter, välfärd, räntor, penningpolitik, pensioner
Ola Olsson, professor, 031-786 1341
Katarina Nordblom, professor, 031-786 1338
Olof Johansson-Stenman, professor, 031-786 2538

Trängselskatt

Olof Johansson-Stenman, professor, 031-786 2538
Jessica Coria, docent, 031-786 4867
Thomas Sterner, professor, 031-786 1377

Utveckling

Fattigdom, tillväxt, bistånd, demokrati, miljö, konflikt, korruption, Afrika söder om Sahara
Arne Bigsten, seniorprofessor, 031-786 1358
Dick Durevall, professor,  031-786 1350
Ola Olsson, professor, 031-786 1341
Måns Söderbom, professor, 031-786 4332
Annika Lindskog, universitetslektor, 031-786 4412
Heather Congdon Fors, universitetslektor, 031-786 4427
Pelle Ahlerup, docent, 031-786 1370
Gunnar Köhlin, docent, 031-786 4426

Välgörenhet

Olof Johansson-Stenman, professor, 031-786 2538