Bild
svampar som växter på en trädstam
Foto: István Mihály/Pixabay
Länkstig

Stor satsning på näringslivets utmaningar kopplade till biologisk mångfald

Publicerad

I Göteborg byggs en helt ny kunskapsmiljö kring utmaningarna med biologisk mångfald. Att sprida kunskap till organisationer och företag är en del av satsningen, som nyligen fick stöd från Västra Götalandsregionen för ett treårigt projekt kring samverkan.

Under de senaste åren har allt fler beslutsfattare fått upp ögonen för den mänskliga påverkan på naturen och den inverkan som detta har på vår existens. Företag och organisationer spelar stor roll i denna påverkan och behöver hitta nya sätt att värna naturen och samtidigt kunna bedriva ekonomiskt hållbara affärer.

I höstas startade, med finansiering från MISTRA, forskningsprogrammet BIOPATH som tar fasta på näringslivets utmaningar kopplade till biologisk mångfald. I slutet av 2022 beslutade dessutom Västra Götalandsregionen att gå in med ytterligare en stor satsning som syftar till att sprida kunskapen om företags beroende av och påverkan på biologisk mångfald – projektet SamBio.

Bild
Porträttbild på Viktor Elliot
Viktor Elliot
Foto: Isac Lundmark

Gemensamt för dessa projekt är att de bedrivs som tvärvetenskapliga samarbeten där forskare inom ekonomi och ekologi jobbar tillsammans för att öka kunskap och utveckla nya modeller för främjandet av biologisk mångfald.

– Vi bygger en helt ny kunskapsmiljö kring en av vår tids kanske viktigaste frågor. Det är fantastiskt spännande att få jobba med specialister från så många olika discipliner som alla drivs av att hitta nya former för att sprida kunskap om biologisk mångfald till organisationer och företag. Vi tror alla att detta kommer att få ringar på vattnet och kan etablera Göteborg som en central hubb för forskning och utveckling kring företagande med hög grad av ekosystemsintegritet säger Viktor Elliot, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som medverkar i båda projekten. 

Bild
Porträttbild på Jenny Klingberg
Jenny Klingberg
Foto:

I Göteborg fungerar sedan 2017 Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) som ett nav för kunskapsdelning och kompetensutveckling. Centrumet har sitt säte vid Göteborgs universitet och bygger på ett samarbete mellan arton partners, inom och utanför akademin, som på olika sätt arbetar med biologisk mångfald.  Målet är att länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet kring frågor som rör biologisk mångfald, och att utöka och vidareutveckla forskning i ämnet.

– Det är väldigt roligt att Handelshögskolan nu tar en mer central roll i arbetet kring biologisk mångfald, säger Jenny Klingberg, föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier.