Bild
Även om kostnaderna för att ta bort koldioxid är höga i producentledet, hos till exempel betong- eller stålindustrier, är kostnaderna längst ut i värdekedjan, hos konsumenterna, i de flesta fall marginella och därmed små för samhället i stort.
Foto: Vieninsweden/Shutterstock
Länkstig

Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin

Publicerad

Varken teknik eller ekonomi står i vägen för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045. Tvärtemot vad som ofta påstås blir kostnaden för ­klimatomställningen bara marginell för konsumenterna, visar en ny ­rapport med nio viktiga lärdomar från forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, författad av bland andra miljöekonomerna Åsa Löfgren och Thomas Sterner.

Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit har studerat hela värdekedjor för att se hur transportsektorn och bygg- och anläggningssektorn kan möta kravet på nollutsläpp. Även om kostnaderna för att ta bort koldioxid är höga i producentledet är kostnaderna längst ut i värdekedjan, det vill säga hos konsumenterna, i de flesta fall marginella och därmed små för samhället i stort.

Rapporten Accelerating the Climate Transition – Mistra Carbon Exit Key Messages, beskriver hur Sverige kan nå målet om nettonollutsläpp till 2045, från tekniska möjligheter och utmaningar till hur beteenden, reglering och styrmedel påverkar omställningen.

Rapporten bemöter också hur klimatomställningen riskerar att påverka andra hållbarhetsmål negativt, som till exempel biodiversitet och arbetsmöjligheter.

– Vissa jobb kan komma att försvinna och det kan slå olika på glesbygd och tätort. Men omställningen kommer också innebära en rad möjligheter, till exempel förbättrad luftkvalitet och skapandet av nya jobb, vilket märks redan nu i norra Sverige med satsningar på batterifabriker och koldioxidsnålt stål, säger Lars Zetterberg, programchef för Mistra Carbon Exit och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporten ger exempel på flera framsteg i klimatarbetet. Kostnaderna för vind- och solkraft har sjunkit dramatiskt, försäljningen av elfordon ökar snabbare än väntat och viljan till delta i omställningen är stor, både bland företag och medborgare.

Ladda ner rapporten: Accelerating the Climate Transition – Mistra Carbon Exit Key Messages

En debattartikel som presenterar de nio lärdomarna publicerades på DN Debatt den 3 januari 2022, läs den här: Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin

Nio lärdomar från Mistra Carbon Exit

1. Tydliga krav behöver ställas vid offentlig upphandling.

2. Förbättra samarbetet i byggprojekt.

3. Utveckla teknik för ett flexibelt elsystem.

4. Snabba på omställningen av transportsektorn.

5. Skapa nya regelverk för batterier.

6. Stärk engagemanget från finansiella sektorn.

7. Vässa utsläppshandeln ytterliga­re.

8. Inför kompletterande stöd och styrmedel.

9. Sätt upp nya finansierings­modeller för koldioxidlagring.