Göteborgs universitet
Bild
Omslag Storm och stiltje
Länkstig

Redaktörer: Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström.
Publiceringsår: 2019
Pris: 320 kr exkl. moms

 

Årets SOM-bok har titeln Storm och stiltje. Titeln knyter an till hur situationen i samhället såg ut under 2018. Stormar kom och gick, vissa – som Brexitförhandlingarna – mer utdragna än andra. På andra områden – som de låsta positionerna i partipolitiken efter höstens val – tycktes det råda i det närmaste stiltje. I vilken vindriktning stod den allmänna opinionen i övrigt under 2018?

Storm och stiltje är den 74:e forskarantologin från SOM-institutet och bygger på 2018 års nationella SOM-undersökning – den 33:e i ordningen. Storm och stiltje är skriven av ett 40-tal forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

Nedan finner du samtliga bokkapitel fritt tillgängliga digitalt. Kapitlen är indelade i fem temaområden. Det finns även möjlighet att beställa den tryckta boken via vårt bokbeställningsformulär, eller genom att skicka ett mail till info@som.gu.se

Välfärd och folkhälsa

Gamla och nya medier

Klimat och energi

Opinion och attityder