Göteborgs universitet

Valforskningsprogrammet

Bild
Svenska Valforskningsprogrammet
Länkstig

Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet för den representativa demokratin.

Aktuellt

Evenemang

Hitta alla
evenemang
Video (1:47)
Forskare förklarar: Åsiktsröstning
Video (1:45)
Forskare förklarar: Rösta ärligt
Video (1:56)
Forskare förklarar: Valrörelsen
Video (1:58)
Forskare förklarar: Röstningsparadoxen
Video (1:35)
Forskare förklarar: Valmanifest

"Vår forskning bidrar till samhällets kunskapsförsörjning på demokratiområdet. Vi vill förklara varför väljare röstar som de gör. Vi följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder. I samband med allmänna val genomför vi studier av demokratins huvudaktörer: partier, medier och väljare."

– Henrik Ekengren Oscarsson, forskningsledare för Valforskningsprogrammet.

Foto: Ola Kjelbye