Göteborgs universitet

Valforskningsprogrammet

Bild
Svenska Valforskningsprogrammet
Länkstig

Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet för den representativa demokratin.

Aktuellt

Evenemang

Hitta alla
evenemang

"Vår forskning bidrar till samhällets kunskapsförsörjning på demokratiområdet. Vi vill förklara varför väljare röstar som de gör. Vi följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder. I samband med allmänna val genomför vi studier av demokratins huvudaktörer: partier, medier och väljare."

– Henrik Ekengren Oscarsson, forskningsledare för Valforskningsprogrammet.

Foto: Ola Kjelbye