Göteborgs universitet

IT-fakulteten

Bild
Kuggen och Dome of Visions på Lindholmen
Länkstig

Vad menar vi med ett hållbart digitaliserat samhälle?

Det finns förstås många aspekter och komplexa samband att kartlägga för att ge svar och i vår forskning och utbildning är frågeställningen ständigt närvarande. Frågan gäller ju både hur vi kan använda digitaliseringens enorma potential för att lösa samhällsproblem och bidra till hållbarhet, samtidigt som vi identifierar och hanterar de utmaningar som digitaliseringen också skapar. Vår grundtanke är att ett hållbart digitalt samhälle både handlar om att utveckla hållbar teknik och en hållbar användning av tekniken.

Aktuellt

Navigate to video: Forskare förklarar: ChatGPT
Video (3:39)
Forskare förklarar: ChatGPT