Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin

Bild
Foto på studenter som är ute och går på campus Medicinareberget
Länkstig

Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskning och utbildning i medicin, odontologi och vårdvetenskap – alltid nära den praktiska vården.

Den medicinska fakulteten

Vid Sahlgrenska akademin utbildar du dig till en eftertraktad vårdexpert som exempelvis sjuksköterska, läkare, apotekare, biomedicinsk analytiker, tandläkare och barnmorska. Med en examen härifrån gör du skillnad i människors liv.

Vi är öppna för samarbeten som hjälper oss att se nya perspektiv och hitta bättre sätt att förebygga och behandla ohälsa. Vi har internationell forskning i absolut framkant. Exempel på framgångsrika forskningsområden är åldrande, personcentrerad vård, cancer, metabolism, neurovetenskap, obstetrik, odontologi, vacciner och virologi.

Historiskt har vår forskning lett till stora framsteg, som tandimplantat, betablockerare mot hjärtsvikt och Losec, världens mest sålda läkemedel. Vi är särskilt stolta över vår Nobelpristagare Arvid Carlsson, som utvecklade sina upptäckter om dopaminets viktiga roll i hjärnan på campus Medicinareberget.

Bli livsviktig - studera hos oss

Aktuellt

Video (1:34)
Möt Filip Bergquist, ny professor i farmakologi
Video (1:21)
Möt Inger Gjertsson, ny professor i internmedicin och reumatologi
Video (1:36)
Möt Bengt Nellgård, ny professor i anestesiologi och intensivvård
Video (1:33)
Möt Tove Hedenrud, ny professor i samhällsfarmaci
Video (1:31)
Meet our new professor of molecular medicine, Andrei Chagin.
Video (1:27)
Möt Bengt Hasséus, ny professor i oral medicin och oral patologi
Video (1:34)
Möt Jahangir Kahn, ny professor i hälsoekonomi
Video (1:32)
Hör Marie Studahl, ny professor i infektionsmedicin