Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gisela Brändén

Universitetslektor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 9C
41390 Göteborg
Rumsnummer
1212
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Gisela Brändén

Jag är en strukturbiolog/biokemist med en bakgrund inom farmaceutisk industri. Jag leder nu en forskargrupp på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Forskning: Min forskargrupp fokuserar på att studera membranproteiners struktur, funktion och dynamik. Vi använder oss av en kombination av olika biokemiska och biofysiska metoder för att beskriva proteiner i detalj när de arbetar, inklusive röntgenkristallografi, absorbansspektroskopi, röntgenspridning och avbildning med röntgenfrielektronlaser (XFEL). Vi lägger mycket fokus på utveckling av tidsupplösta synkrotron- och XFEL-baserade strukturmetoder, speciellt seriell kristallografi. Med hjälp av de här metoderna kartlägger vi systemen för energiomvandling i cellerna, mer specifikt proteinerna cytokromoxidas i andningskedjan och reaktionscenter i fotosyntetiserande bakterier. Vi använder oss även av mikrotubuli, cytoskelettets huvudkomponent, som modellsystem för våra XFEL experiment. Jag driver två projekt där vi samarbetar nära med MAX IV Laboratoriet i Lund, och tillsammans med AstraZeneca utforskar vi hur seriell kristallografi kan användas för farmaceutiska tillämpningar.

Mitt andra fokusområde är struktur-baserad läkemedelsdesign. I ett samarbete med AstraZeneca studerar vi det membranbundna proteinet MraY som är essentiellt för att bygga upp bakteriens cellvägg, MraY är därmed ett perfekt target för att komma runt det växande problemet med antibiotikaresistens. Genom att beskriva hur MraY interagerar med olika inhibitorer hoppas vi i förlängningen kunna ta fram nya antibiotiska läkemedel. Jag har även erfarenhet av strukturstudier av P450-cytokromerna, proteinerna som ansvarar för nedbrytningen av merparten av alla läkemedel i kroppen.

Länk till Google scholar: https://scholar.google.se/citations?user=A9uO-GIAAAAJ&hl=eng

Undervisning: Jag är kursansvarig för KEM060 (15 hp), vår biokemikurs under år 2, där jag föreläser om metabolismen. Jag undervisar även i strukturbaserad läkemedelsdesign på masterskurserna KEM360 och BIO523.

Övrigt: Jag är samverkansansvarig på institutionen (se https://cmb.gu.se/samverkan) och sitter med i Beredningen för Samverkan, Internationalisering och Innovation på Naturvetenskapliga fakulteten. Jag är även medlem i fakultetens Docenturnämnd.

Gruppmedlemmar: Cecilia Safari, doktorand Jenny Hering, doktorand Swagatha Ghosh, postdoc Andreas Dunge, doktorand Owens Uwangue, doktorand Doris Zoric, doktorand

Disputerade doktorander: Elin Dunevall (2019) ”Structural and Functional Studies of Membrane Proteins – For Future Development of Antimicrobial Drugs”

Finansiering: Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning, Carl Tryggers Stiftelse