Länkstig

Gisela Brändén

Professor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 9 C
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Gisela Brändén

Jag är en strukturbiolog/biokemist med en bakgrund inom läkemedelsindustrin. Sedan 2014 leder jag en forskargrupp på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Forskning: Min forskargrupp fokuserar på att studera membranproteiners struktur, funktion och dynamik. Vi använder oss av en kombination av olika biokemiska och biofysiska metoder för att beskriva proteiner i detalj när de arbetar, inklusive röntgenkristallografi, absorbansspektroskopi, röntgenspridning och avbildning med röntgenfrielektronlaser (XFEL). Vi lägger mycket fokus på utveckling av tidsupplösta synkrotron- och XFEL-baserade strukturmetoder, speciellt seriell kristallografi. Med hjälp av de här metoderna kartlägger vi systemen för energiomvandling i cellerna. Jag är specifikt intresserad av hur proteinet cytokromoxidas i andningskedjan länkar redox-reaktioner till att förflytta laddningar över cellmembranet. Jag driver flera projekt där vi samarbetar nära med MAX IV laboratoriet i Lund.

Mitt andra fokusområde är nya metoder för struktur-baserad läkemedelsdesign. I samarbete med AstraZeneca, MAX IV och tyska partners utforskar vi hur seriell kristallografi kan användas inom läkemedelsutveckling. Jag har även ett samverkansprojekt med AstraZeneca där vi studerar det membranbundna proteinet MraY som är essentiellt för att bygga upp bakteriens cellvägg, MraY är därmed ett perfekt target för att komma runt det växande problemet med antibiotikaresistens. Genom att beskriva hur MraY interagerar med olika inhibitorer hoppas vi i förlängningen kunna ta fram nya antibiotiska läkemedel. I ett annat projekt i min grupp fokuserar vi på strukturstudier av P450-cytokromerna, proteinerna som ansvarar för nedbrytningen av merparten av alla läkemedel i kroppen.

Länk till Google scholar: https://scholar.google.se/citations?user=A9uO-GIAAAAJ&hl=eng

Undervisning: Jag är kursansvarig för KEM060 (15 hp), vår biokemikurs under år 2, där jag föreläser om metabolismen. Jag undervisar även i strukturbaserad läkemedelsdesign på masterskurserna KEM360 och BIO523.

Övrigt: Jag är Vice Dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Jag sitter med i rektors Internationaliseringsråd och är fakultetens representant i Göteborgs universitets Nätverk för samverkan.

Jag arbetar aktivt för att stärka aktiviteterna på Göteborgs universitet länkade till MAX IV och är vice ordförande i nationella Universitetens Referensgrupp för MAX IV (URG). Jag är även invald i Science Advisory Committee för ESRF.

Gruppmedlemmar: Andreas Dunge (doktorand), Owens Uwangue (doktorand), Doris Zoric (doktorand), Jonatan Johannesson (doktorand), Gabrielle Wehlander (mastersstudent)

Disputerade doktorander: Elin Dunevall (2019), Cecilia Safari (2019), Jenny Hering (2020)

Finansiering: Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning