Länkstig

Roland Barthel

Professor

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41262 Göteborg

Om Roland Barthel

Forskning

Min forskning fokuserar huvudsakligen på klimatförändringarnas effekt på vattenresurser och vattenförsörjning, särskilt när det gäller grundvatten. I mina nuvarande forskningsprojekt tar jag upp frågor som torka, vattenbrist och extrema väderhändelser i Sverige och andra delar av Europa. Trots att jag har en bakgrund inom naturvetenskap, med inriktning på geologi och hydrologi, har mitt intresse alltmer flyttats mot samhällsaspekter, engagemang med externa aktörer och samarbete med kollegor från olika discipliner. Naturvetenskapen tillhandahåller värdefull kunskap och verktyg, men för att implementera lösningar effektivt krävs integration av ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Min forskning strävar efter att sammanföra förståelsen för fysiska system med insikter om hur individer och beslutsfattare hanterar olika tillstånd och förändringar i dessa system. Ett framträdande exempel på detta är privata brunnar, som utgör en viktig del av Sveriges dricksvattenförsörjning, men som mestadels är oreglerade och ofta förbisedda av både myndigheter och forskare.

Som ett sidospår i min forskning undersöker jag förutsättningarna för tvärvetenskaplig forskning som brobyggare mellan natur- och samhällsvetenskap.

https://scholar.google.com/citations?user=CQqFCR4AAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2004-6199

Undervisning

Min undervisning är inriktad på hydrologi och hydrogeologi, två ämnen som inte fanns vid Göteborgs universitet innan jag började 2012. Jag har utvecklat två innovativa kurser: Tillämpad hydrologi (GVG460) på mastersnivå och Hydrologi och Hydrogeologi (GV0340/GV2002) på grundnivå. Dessutom bidrar jag med min expertis inom hydrologi och hydrogeologi till flera andra kurser, bland annat grundkursen i geovetenskap. Det råder en stor efterfrågan på specialister inom grundvatten och vattenresurser på den svenska arbetsmarknaden, särskilt inom områden som vattenförsörjning, miljöföroreningar och stora infrastrukturprojekt som Västlänken.

Jag är ansvarig för examensarbeteskurserna i geovetenskaper på mastersnivå, leder seminariekurserna för mastersstudenter och är ordförande för programkommittén i geovetenskaper. Jag har blivit hedrad med nominering till studentkårens pedagogiska pris tre gånger i rad, och vunnit priset 2014 och 2016.

För närvarande deltar jag i ett EU-projekt (Erasmus+) som syftar till att utveckla digitala modulära undervisningsverktyg i samarbete med TU Dresden, universitetet i Graz och universitetet i Barcelona."

Kurser: GVG460, GV2002, GV1410, GE2120, GE5000, GVG430, GVR011, ES1300, GV0415, GV0430, GV0460, GV0401, GV0502, avancerat projektarbete

Uppdrag (Göteborgs Universitet)

Institutionen för Geovetenskaper:

Prefekt, 2018–2022

Programkommitté för geovetenskaper (kandidat och masters), ordförande, 2022-

Institutionsråd, ledamot, 2015–2018

Strategikommitté, geovetenskaper, ordförande, 2015-2016

Strategikommitte´, geovetenskaper, ledamot, 2014-2015

Programkommitté för forskarutbildning (PKFU), ledamot, 2013-2023

Programkommitté för forskning (PROF), ledamot 2013-2015

Naturvetenskapliga fakulteten

Docenturnämnden, ledamot, 2015-2018