Länkstig

Göran Hilmersson

Professor

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Göran Hilmersson

Kontaktinformation: Kemihuset Kemivägen 10, rumsnummer 8075 Lundberglaboratoriet, Medicinaregatan 9, rumsnummer XXX FORSKNING Metodutveckling inom organisk syntes Vår forskning har tidigare inbegripit mekanistiska undersökningar i syfte att öka förståelsen kring struktur, dynamik och reaktivitet hos litiumorganiska reagens. I dessa studier har NMR spektroskopi vid låg temperatur varit ett viktigt instrument. Specifikt har forskningen fokuserat på förståelsen för hur kirala litiumreagens kan användas i asymmetrisk syntes. En annan gren av vår forskning har varit utveckling av ny kemi med samarium dijodid. Vi har utvecklat ny användbar syntesmetodik för snabba reduktionsreaktioner med reagenset SmI2/amin/vatten. Vidare har vi också utvecklat lantanidmedierade reaktioner där vi selektivt och effektivt kunnat substituera den starka kol-fluor bindningen med kol-jod eller kol-kväve bindningar.

Publikationer ResearcherID: www.researcherid.com/rid/D-3468-2009

Google Scholar: https://scholar.google.se/citations?user=SYJ6AeMAAAAJ&hl=en

UNDERVISNING • Avancerad organisk kemi (KEM815) • Avancerad organisk syntes (KEM750)

UPPDRAG • Prefekt: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi

MERITER Göran Hilmersson studerade organisk kemi vid Göteborgs universitet och disputerade 1996. Efter en Wallenbergfinansierad postdok vid The Scripps Research Institute återvände han till Göteborg som forskarassistent 1998. Han blev befordrad till universitetslektor 1999 och erhöll en rådsforskartjänst från Vetenskapsrådet 2004. Sedan 2005 är han professor i organisk kemi.