Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Rudin

Proprefekt

Institutionen för
medicin
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Anna Rudin

Professor i inflammationsforskning, proprefekt vid institutionen för medicin och därmed ställföreträdande prefekt. Anna har en förenad anställning då hon också är universitetssjukhusöverläkare i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Som representant för Sahlgrenska Akademin är hon medlem av Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledningsgrupp.

Forskning

Anna bedriver både klinisk och translationell forskning om reumatoid artrit inriktat på immunologiska orsaker till sjukdomens uppkomst och uttryck samt biomarkörer för effekt av behandling. Materialet för denna forskning hämtas dels från en forskarinitierad nordisk multicenter randomiserad fyrarmad behandlingsstudie NORD-STAR med 800 inkluderade patienter, dels från vår lokala SYN-BIO studie där vi tar ultraljudsledda biopsier från inflammerade leder och samtidigt ledvätska och blod, inklusive från kontroller utan inflammatorisk sjukdom.

Anna har startat en specialiserad mottagning för patienter med reumatologiska biverkningar av immun checkpoint hämning mot cancer och följer upp dessa patienter i en observationsstudie där hon också studerar om markörer på T-celler kan associeras till förekomst av reumatologiska biverkningar och effekt av behandling mot biverkningarna.

Hon har också initierat en svensk multicenter prospektiv observationsstudie av immunologiska faktorers betydelse för komplikationer under graviditet hos patienter med systemisk lupus erytematosus. Tidigare har hon bedrivit forskning om immunologiska faktorer associerade till uppkomst av allergiska sjukdomar i en prospektiv födelsekohort som följts upp till åtta års ålder och har tillgång till immunologiska och kliniska data samt data om bakteriekoloniseringen av tarmen, inklusive en biobank som innehåller plasma och celler.

Handledning

 • Tidigare huvudhandledare för sju disputerade forskarstudenter och fyra post docs
 • Pågående huvudhandledare för en forskarstuderande, bihandledare för fyra forskarstuderande och huvudhandledare för en post doc

Biografi

 • Examinerad läkare Göteborgs Universitet 1985
 • Legitimerad läkare 1990
 • Doktorsexamen i mikrobiologi och immunologi Göteborgs Universitet 1996
 • Post doc vistelse vid Telethon Institute of Child Health research, Perth, Australia 1999
 • Docent i immunologi Göteborgs Universitet 2001
 • Specialistläkare i reumatologi 2009
 • Adjungerad professor i inflammationsforskning Göteborgs Universitet 2010
 • Överläkare i reumatologi 2014
 • Professor i inflammationsforskning Göteborgs Universitet 2014
 • Universitetsöverläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019