Länkstig

Helena Forsblad D´elia

Avd-/Sektionschef, Inst

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Professor/överläkare

Institutionen för
medicin
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Institutionen för
medicin
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Helena Forsblad D´elia

Om Helena Forsblad d’Elia

Professor i reumatologi, terminsansvarig för termin 6, Internmedicin på nya Läkarprogrammet. Helena har en kombinationstjänst i reumatologi och hon är även universitetssjukhusöverläkare vid reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskning

Helena bedriver framför allt kliniskt inriktad forskning och även viss registerrelaterad och translationell forskning. Studierna är inriktade på att söka efter faktorer som har betydelse för utveckling av reumatisk sjukdom, i synnerhet axial spondylartrit (ax-SpA), sjukdomens allvarlighetsgrad, samsjuklighet och hur sjukdomen påverkar patienternas leverne.

Underlaget till forskningen kommer från kliniskt väl karakteriserade kohorter av patienter med insamlat biologiskt material, bild- och funktionsmedicinska undersökningar och enkätresultat. Matchade kontrollmaterial används som jämförelse.

Helena leder forskargruppen SpondyloArthritis Research Group https://www.gu.se/forskning/sparg-spondyloarthritis-research-group

Handledning

 • Tidigare huvudhandledare för fyra forskarstudenter, biträdande handledare för tre forskarstudenter och två postdoktorer
 • Pågående huvudhandledare för en forskarstuderande, biträdande handledare för tre forskarstuderande och för två postdoktorer

Biografi

 • Läkarexamen, Göteborgs universitet, 1988
 • Legitimerad läkare, 1991
 • Specialistläkare i reumatologi, 1996
 • Doktorsexamen i reumatologi, Göteborgs universitet, 2003
 • Docent i reumatologi, Göteborgs universitet, 2009
 • Adjungerad universitetslektor i reumatologi, Göteborgs universitet, 2010
 • Universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2011
 • Professor i reumatologi, Umeå universitet, 2015
 • Universitetslektor i reumatologi, Göteborgs universitet, 2020
 • Professor i reumatologi, Göteborgs universitet, 2021