Länkstig

Helena Forsblad D´elia

Avd-/Sektionschef, Inst

Avd för reumatologi och inflammationsforskning
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A, plan 0
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
405 30 Göteborg

Professor/överläkare

Institutionen för medicin
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A, plan 0
413 46 Göteborg
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Helena Forsblad D´elia

Om Helena Forsblad d’Elia

Professor i reumatologi, avdelningschef för Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, biträdande terminsansvarig för termin 6, Internmedicin på nya Läkarprogrammet. Helena har en kombinationstjänst i reumatologi och hon är även universitetssjukhusöverläkare vid reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskning

Helena bedriver klinisk och translationell forskning. Studierna är inriktade på att söka efter faktorer som har betydelse för utveckling av reumatisk sjukdom, i synnerhet axial spondylartrit (ax-SpA), sjukdomens allvarlighetsgrad, samsjuklighet och hur sjukdomen påverkar patienternas leverne.

Underlaget till forskningen kommer från kliniskt väl karakteriserade kohorter av patienter med insamlat biologiskt material, bild- och funktionsmedicinska undersökningar och enkätresultat. Matchade kontrollmaterial används som jämförelse.

Helena leder forskargruppen SpondyloArthritis Research Group https://www.gu.se/forskning/sparg-spondyloarthritis-research-group

Handledning

· Tidigare huvudhandledare för fyra forskarstudenter, biträdande handledare för tre forskarstudenter och två postdoktorer

· Pågående huvudhandledare för en forskarstuderande, biträdande handledare för fyra forskarstuderande och för två postdoktorer

Biografi

  • Läkarexamen, Göteborgs universitet, 1988
  • Legitimerad läkare, 1991
  • Specialistläkare i reumatologi, 1996
  • Doktorsexamen i reumatologi, Göteborgs universitet, 2003
  • Docent i reumatologi, Göteborgs universitet, 2009
  • Adjungerad universitetslektor i reumatologi, Göteborgs universitet, 2010
  • Universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2011
  • Professor i reumatologi, Umeå universitet, 2015
  • Universitetslektor i reumatologi, Göteborgs universitet, 2020
  • Professor i reumatologi, Göteborgs universitet, 2021