Länkstig

Jörgen Månsson

Universitetslektor/specialistläkare

Institutionen för
medicin
Telefon
Besöksadress
Hälsovetarbacken, hus 7, plan 2
41390 Göteborg
Postadress
Box 453
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, bitr, inst

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg