Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Hav och samhälle, masterprogram

Program
N2HSH
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A15B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Hav och samhälle är ett program där studenter, lärare, forskare och yrkesverksamma från olika vetenskapsgrenar samlas för att lära, utbyta och skapa ny kunskap om ett hållbart nyttjande av havet och dess resurser.

Som student kommer du utveckla en bred kompetens för en karriär inom havs- och sjöfartsmyndigheter, näringslivet, miljödomstolar och mångvetenskapliga marina vetenskaper, och vara förberedd för att ta itu med alltmer komplexa utmaningar till följd av människans påverkan på haven.

Om utbildningen

Havet utsätts för allt svårare påfrestningar från ohållbara mänskliga aktiviteter; likväl är vi beroende av dem. Från överfiske till snabb kustutveckling, till ökade föroreningar – marina resurser försämras i allt snabbare takt, vilket resulterar i konflikter och förlust av biologisk mångfald. För att förstå och hantera komplexiteten i detta behövs integrerad kunskap, däribland historia, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och naturvetenskap. Därför har vi utvecklat masterprogrammet Hav och samhälle.

Programmets struktur och innehåll

De första två terminerna består av fyra tvärvetenskapliga kärnkurser: 

Under den tredje terminen kan du välja två valbara kurser eller en kurs och en tio veckor lång praktik. Här är några exempel på valbara kurser: 

 • Internationell sjö- och havsrätt
 • Havsmiljörätt
 • Bevarandebiologi och populationsgenetik
 • Marin akvakultur
 • Havets primärproducenter
 • Marin biodiversitet
 • Experimentell marin ekologi
 • Havsblandning
 • Fysisk oceanografi
 • Fjärranalys
 • Kemiska förlopp i havet 

Den fjärde terminen är avsatt till ditt examensarbete. Du kommer att få vägledning i att upprätta en individuell studieplan som passar din akademiska bakgrund och dina intressen. 

Går i spetsen för forskningsbaserad hållbar handling

Universitetet är värd för Havsmiljöinstitutet och Centrum för hav och samhälle – en samarbetsmiljö där akademi, aktörer från samhället och privat sektor möts, lyssnar, delar kunskap om havet och samhället och producerar forskningsresultat som kan bidra till innovation och en hållbar blå tillväxt. Centret samarbetar med svenska marina miljömyndigheter för att säkerställa att aktuella forskningsresultat tillämpas i hanteringen av havet. Vi välkomnar en mångfaldig skara av gästföreläsare från Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser, miljödomstolar, Göteborgsregionen, SMHI, Sjöhistoriska museet och universitet i Sverige, Norge och Irland. 

Skapar kraftfulla tvärvetenskapliga verktyg 

Göteborgs universitet är en av Sveriges mest kompletta miljöer för forskning och utbildning inom hav och sjöfart, med en unik bredd och tvärvetenskapligt samarbete mellan tolv institutioner från fem fakulteter. Vi utnyttjar integrerad kunskap för att skapa en ny generation yrkesverksamma som förstår samspelet mellan det marina ekosystemet och socioekonomiska system. Du kommer att utveckla verktyg för att bemöta de komplexa utmaningar som den marina miljön står inför och förberedas inför att kliva ut i samhället och arbeta mot en hållbar utveckling av människans nyttjande av havet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända universitets/högskolestudier om 180 hp motsvarande en kandidatexamen. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt kandidatexamen från ett engelskspråkigt universitet.

Urval

Urvalsprocessen baseras på tidigare universitetsstudier samt den sökandes motivationsbrev och CV. Din ansökan ska inkludera ett motivationsbrev och CV. Det finns ingen mall för motivationsbrev respektive CV, allmän praxis gäller. Lämna in dessa dokument i din ansökan på Antagning.se.

Efter studierna

Du kommer att vara förberedd för en karriär inom områden där tvärvetenskapligt arbete krävs, däribland nationell och internationell havs- och sjöfartsnäring, myndigheter och tillsynsorgan, forskningsinstitut, universitet, miljödomstolar, icke-statliga organisationer samt konsultföretag inom sjöfart, fiske, akvakultur, kustförvaltning, miljöförvaltning och politik, samt havs- och kustplanering. Du kan även fortsätta med en forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar, seminarier, grupprojekt och individuella projekt samt skriftliga rapporter kompletteras med möjligheten att få tillgång till vår unika marina infrastruktur, däribland forskningsstationer och -fartyg. En del kurser integrerar studieresor till forskningsstationerna Kristineberg marina forskningsstation och Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Utöver det kommer du att delta i seminarier som Sea and Society Talks, samt besöka myndigheter och mellanstatliga organisationer som ICES och HELCOM.

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Vidga dina perspektiv ytterligare genom att delta i utbytesstudier utomlands eller gör praktik eller skriv ditt examensarbete i samarbete med våra partners vid havs- och sjöfartsmyndigheter, -organ, -institut eller näringsliv.