Länkstig

Möt tidigare studenter i marin vetenskap

Det finns många vägar att gå efter en utbildning i marin vetenskap. Du kan till exempel jobba med marin teknikutveckling, miljörevision, samhällsplanering eller naturresurshållning, inom det privata näringslivet eller inom stat och kommun. Många av våra utmaningar inför ett framtida hållbart samhälle är också kopplade till havet.

Jimmy Ahlsén är projektledare på ett marint konsultföretag

Vissa dagar åker han ut med kräftbåt och undersöker förekomsten av kemiska stridsmedel. Andra dagar bedömer han miljöpåverkan från vindkraftverk till havs, eller mäter utbredningen av alger längs kusten.  Vägen till konsultföretaget gick via hans examensarbete i slutet på utbildningen, där han undersökte hur undervattensbuller påverkar fiskar.

Alexandra Falk jobbar som miljöanalytiker

Alexandra Falk läste först marin vetenskap med inriktning mot biologi och sedan en master i Hav och samhälle. Hon har alltid vetat att hon ville jobba med miljön på något sätt.

Nu jobbar hon med nationell och regional miljöövervakning som miljöanalytiker på Kustlaboratoriet i Lysekil, bland annat med provfiske för att bedöma ekosystemen på Västkusten.

Simon Pliscovaz jobbar som oceanograf på SMHI

Simon Pliscovaz läste först marin vetenskap med inriktning mot oceanografi och sedan en master i fysisk oceanografi. I arbetet som oceanograf på SMHI jobbbar han med allt från vädervarningar till modellering.

– Jag förstår mycket mer av utbildningen nu när jag jobbar med det varje dag och får använda mig av kunskapen jag fått, säger Simon Pliscovaz.

Bruno Westergren jobbar som sjömätare

Bruno Westergren läste marin vetenskap med inriktning mot oceanografi. Han gillade kombinationen av breda naturvetenskapliga baskunskaper med möjligheten att vara ute i fält.

– Vi är ute och sjömäter med något som kallas multibeam-ekolod för att skapa en uppfattning om bottendjupet.

Navigate to video: "Sladdtrassel är en klassiker"
Video (1:45)
"Sladdtrassel är en klassiker"

Vill du jobba med havet? Vi har fyra program!

Institutionen för marina vetenskaper har ett kandidatprogram och tre masterprogram. Våra masterprogram är internationella och undervisningen ges på engelska.