Bild
Länkstig

Marina vetenskaper, masterprogram

Program
N2MAV
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A15C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i marina vetenskaper är tvärvetenskapligt. Programmet ger dig en bred kunskap om havet som system och utvecklar din analytiska förmåga.

Med utgångspunkt i dina tidigare studier kan du välja kurser inom fysisk oceanografi, marinbiologi, marin kemi eller maringeologi.

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att kunna arbeta med hållbarhet samt globala utmaningar som orsakas av exempelvis klimatförändringar och en växande befolkning.

Om utbildningen

Älskar du havet? Vill du bidra till en hållbar framtid genom att ta dig an komplexa, globala frågor som rör våra hav? Masterprogrammet i marina vetenskaper vänder sig till dig som har en examen i marina vetenskaper, oceanografi, biologi, kemi eller geovetenskap och vill öka förståelsen för havet som system.

Havet är fortfarande en av våra få okända världar, trots att mer än 70 procent av jordens yta är täckt av hav. Havets värmekapacitet är flera hundra gånger större än atmosfärens, havets primärproduktion konkurrerar med den landbaserade, och 40 procent av den mänskliga befolkningen bor mindre än 50 km från en kustlinje.

Eftersom havet är en så väsentlig del av människors liv och samhällen växer efterfrågan på yrkesskickliga marinvetare som förmår hantera alltmer komplexa problem, och möjligheterna är mer skiftande, utmanande och intressanta i dag jämfört med för bara tio år sedan.

Programmets struktur

Programmet består av ett antal valbara kurser. Beroende på vilken examen du har, så kommer du att kunna välja kurser inom fysisk oceanografi, marinbiologi, marin kemi, eller marin geologi utifrån en individuell studieplan.

Här kan du läsa mer om de föreslagna kurserna inom de olika ämnesområdena.

En kurs inom programmet är obligatorisk, nämligen Marint projekt – från idé till handling, inom vilken du kommer att planera, utföra och förmedla ett marint projekt, som till exempel ett övervakningsprogram eller en anvisad utredning vid ett företag eller en offentlig myndighet.

Ditt examensarbete utförs i samarbete med en eller flera marina forskare. Du kan välja att genomföra det under en eller två terminer.

Möt våra studenter

På masterprogrammet i marina vetenskaper är havet det stora gemensamma intresset.

Läs intervju med Maja, vår masterstudent som gör examensarbete i marin biolog. 

Här finns fler intervjuer med studenter inom det marina området.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkända universitets/högskolestudier om 180 hp motsvarande en kandidatexamen i marin vetenskap, biologi, kemi, oceanografi eller geovetenskap där ett examensarbete ingår. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Instruktioner för ansökan

Det är obligatoriskt att skicka in ett självutvärderingsformulär, utöver den dokumentation som krävs för att styrka din behörighet.

Självutvärderingsformuläret hittar du om du klickar på länken "Läs mer om Instruktioner för ansökan" som finns nedanför.

Observera att meritförteckningar, brev med referenser, personliga brev inte kommer att tas i beaktning i urvalsprocessen för masterprogrammet i marin vetenskap.

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalsprocessen baseras på tidigare universitetsstudier samt den sökandes självvärderingsblankett. Ansökan ska utöver den dokumentation som styrker behörigheten även inkludera självvärderingsblanketten.   

Praktik

Du kan praktisera på företag, organisationer samt forsknings- och utbildningscentrum, inom Europa. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats, som ska ha en tydlig anknytning till marin vetenskap.

Som student vid Göteborgs universitet kan du även praktisera inom Erasmusprogrammet och söka stipendium. Ansökningar tas emot löpande och beviljas så länge det finns medel kvar.

More information about Praktik

Efter studierna

Som marinvetare har du en bred och ämnesövergripande kompetens, och kommer att kunna arbeta med en rad olika uppgifter. Vi hittar idag marinvetare inom det privata näringslivet, som egna konsulter, inom offentlig sektor eller den akademiska världen.
Många marinvetare arbetar med uppgifter relaterade till fiske- och sjöfartsindustrin, energi- och naturresurser, miljöförvaltning och politik samt havs-, kust- och stadsplanering.
Du kan också fördjupa dig ytterligare inom området och fortsätta med en forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Problembaserat fältarbete är en väsentlig del av vår undervisning och Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett brett urval av marina miljöer, med olika sötvattenstillförsel, tidvattenhöjd och olika slags påverkan från atmosfär, jord och människor.

Du kommer att ha tillgång till utrustning som till exempel autonoma undervattensfarkoster, bentiska landare och andra resurser för att utforska Göteborgs kustvatten.

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg.

Undervisning ges också på de marina forskningsstationerna som finns på Tjärnö utanför Strömstad och på Kristineberg utanför Fiskebäckskil, samt på universitetets forskningsfartyg som R/V Skagerak.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vår studiemiljö.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom programmet har du möjlighet att åka på utbytesstudier som en del av din utbildning.

Läs mer om studier utomlands