Bild
Länkstig

Fysisk oceanografi, masterprogram

Program
N2FOC
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A15A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Inom masterprogrammet i fysisk oceanografi lär du dig att beskriva, analysera och räkna på havets cirkulationssystem med hjälp av såväl avancerad utrustning som matematiska modeller.

Programmet vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom marina vetenskaper, fysik, matematik eller en ingenjörsexamen.

Efter studierna kan du till exempel arbeta på myndigheter inom meteorologi och hydrografi, eller vid företag som specialiserar sig på riskanalyser inom klimat eller hydrografiska observationstekniker.

Om utbildningen

Vill du delta i stora havsexpeditioner? Ta fram, hantera och analysera vetenskaplig data på en superdator? Är du nyfiken på naturen och vill fördjupa din förståelse för den värld som vi lever i?

Vi erbjuder Sveriges mest omfattande utbildning inom fysisk oceanografi, som kombinerar teoretisk undervisning med praktiska kurser. 

Fysisk oceanografi handlar om att beskriva havsströmmar och havens flöden. Havens rörelser kan ta många olika former, från den minsta vattenvirvel till det flöde som på planetär nivå förflyttar vatten mellan de olika havsbassängerna. Havet har dessutom en otrolig förmåga att reglera jordens klimat, till exempel genom att transportera värme och koldioxid.

Ämnet fysisk oceanografi kombinerar många olika infallsvinklar och tekniker, från klassisk fysik till ingenjörsvetenskap, statistik och datavetenskap. Fysisk oceanografi har också en naturlig koppling till atmosfär- och klimatvetenskap, men ämnet samspelar även starkt med andra grenar inom marina vetenskaper, såsom marin geokemi och marinbiologi.

Fysisk oceanografi är i grunden ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på samarbete mellan människor med olika ämnesbakgrund.

Programmets struktur och innehåll

De obligatoriska kurserna omfattar såväl teoretisk undervisning som fältarbete till havs. Du kommer att få en teoretisk grund för att studera havens fysik, däribland strömmar, vågor och effekter av rotation och skiktning; du kommer att introduceras för numeriska modeller för turbulens, värme- och saltbalanser, havsis, sjöar, kusthav och kopplade bassänger; samt få förståelse för de havsprocesser som påverkar dess rörelse.

Programmet består av fyra obligatoriska kurser:

Förutom de obligatoriska kurserna kommer du att kunna välja bland ett antal valbara kurser för att skräddarsy din utbildning efter eget intresse.

Examensarbeten kan vara på antingen 30, 45 eller 60 hp.

Mer information om programstrukturen.

Läs intervjuer med våra studenter

Under utbildningen har du möjlighet att göra praktik eller delta i internationella forskningsprojekt. Michaela deltar i den internationella forskningsexpeditionen QUICCHE i Cape Cauldron utanför Kapstaden; Sofia skriver sin masteruppsats om spridning av plast i öppet hav.

Läs intervjuer med Michaela och Sofia, masterstudenter i fysisk oceanografi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med huvudämne oceanografi eller meteorologi eller fysik eller matematik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Du kan praktisera på företag, organisationer samt forsknings- och utbildningscentrum, inom Europa. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats, som ska ha en tydlig anknytning till marin vetenskap.

Som student vid Göteborgs universitet kan du även praktisera inom Erasmusprogrammet och söka stipendium. Ansökningar tas emot löpande och beviljas så länge det finns medel kvar.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Efter studierna kommer du att kunna arbeta vid offentliga myndigheter, som till exempel SMHI, eller vid privata företag som specialiserar sig på klimatriskanalyser eller hydrografiska observationstekniker.

Du kommer också att kunna jobba som konsult inom näringslivet eller förvaltning, eller på forskningsinstitut.

Programmet ger dig också en bra grund för vidare forskarstudier inom fysisk oceanografi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar varvas med praktiska moment i fält under hela utbildningen. 

Under de praktiska kurserna får du lära dig att använda de moderna tekniker som används för att observera havet idag, samt få en introduktion till havsmodellering.

Du får också möjlighet att själv utforma ett mindre fältexperiment där du använder ett forskningsfartyg och vetenskaplig utrustning. 

Lokaler

Göteborg ligger vid västerhavet och här finns Sveriges mest artrika vatten med miljöer som är så nära den öppna oceanen man kan komma.

Vid Institutionen för marina vetenskaper finns marina forskningsstationer och forskningsfartyg som välkomnar forskare och studenter från hela världen. Under dina studier kommer du därför träffa både nationella och internationella forskare och lärare.

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg, men undervisning sker också på våra marina forskningsstationer samt på universitetets forskningsfartyg.

Läs mer om studiemiljön i Göteborg, på våra forskningsstationer och på forskningsfartyget Skagerak i länken nedan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att göra praktik eller studera utomlands inom ramen för masterprogrammet, och därmed dra nytta av de många samarbeten som lokala forskare har utvecklat i Europa, USA, Sydafrika, Korea och Australien.

Läs mer om studier utomlands