Göteborgs universitet
Bild
Bokomslag för boken Social tillit i höglitarlandet Sverige
Länkstig

Social tillit i höglitarlandet Sverige

SOM-institutets temaserie 2022:1

Det är svårt att överskatta betydelsen av tillit människor emellan. Fenomenet benämns ofta social tillit inom samhällsforskningen. Utan mellanmänsklig tillit uppstår inga gemenskaper eller utbyten. Det är med tillit som väl fungerande samhällen kan byggas. Hög social tillit är ett slags socialt kapital som fungerar som ett smörjmedel när människor behöver samverka. Brist på tillit gör att många ekonomiska, yrkesmässiga och sociala utbyten och gemensamma åtaganden, vilka skulle vara till fördel både för de involverade parterna men också för samhället, uteblir.

Dessa insikter gjorde att Bo Rothstein i samarbete med SOM-institutet påbörjade årliga mätningar av den sociala tilliten i Sverige i mitten av 1990-talet. Denna bok bygger på resultatet från denna tjugofemåriga mätserie som är en av de längsta i världen. Fokus ligger på hur betydelsen av social tillit skall förstås, på förändringar över tid och hur tilliten ser ut i olika sociala och politiska grupper. Sverige är fortsatt ett höglitarland, men med klara försvagningstendenser i vissa socialt utsatta grupper.

Författarna Bo Rothstein och Sören Holmberg är båda seniorprofessorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Boken är fritt tillgänglig till höger på denna sida. För att beställa en tryckt bok, använd vårt bokbeställningsformulär