Bild
Knubbsäl i vatten.
Sälar har unika mönster i pälsen på huvudet och över kroppen som fungerar som ett "fingeravtryck" som kan användas för att identifiera individer.
Foto: Daire Carroll
Länkstig

Ta en sälfie i sommar

Publicerad

Nu kan du hjälpa till att samla in kunskap om Sveriges sälar. Sälforskaren Daire Caroll efterlyser allmänhetens fotografier på sälar för att ta reda på mer om sälarnas ekologi i projektet Sälfie ID.

Varför gör ni det här?

– Vi vill få en bättre förståelse för hur sälarna längs Sveriges kuster mår. Vi är en handfull forskare här på Göteborgs universitet som följer hur sälbestånden utvecklas. Genom att ta hjälp av allmänheten kan vi komplettera övrig forskning vi gör och få en bild av hur sälarna rör sig och vilken inverkan mänskliga aktiviteter har på deras beteende. Vi har exempelvis sett att antalet knubbsälskutar har minskat här på västkusten de senaste åren och undersöker nu vad det beror på.

Bild
Porträtt av Daire Carroll
Daire Carroll forskar om sälpopulationer på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Vad ska jag tänka på om jag vill fotografera en säl?

– För det första – håll avstånd! Det är viktigt att inte störa sälarna. Tiden de tillbringar på land är oerhört viktig för att de ska återhämta sig. Tänk på att en sömnig säl är en nöjd säl. När en säl tittar direkt på dig har den störts och då bör du avlägsna dig. Ta därför helst bilder på långt avstånd med zoom eller när sälarna själva närmar sig dig. Om du har möjlighet att ta ett foto av sälen, se till att du får en bild av huvudet. Även om det inte är en bild med hög kvalitet, vill vi att du rapporterar in den. Det går till exempel bra med bilder tagna med mobilkamera.

Vad gör ni med bilderna?

– Varje säl har ett unikt pälsmönster som fungerar på samma sätt som våra fingeravtryck. Det räcker med en bild på huvudet och halsen för att vi ska kunna identifiera individer med hjälp av ett datorprogram för mönsterigenkänning. Vi bygger nu upp en databas där vi kan följa sälarnas rörelser utifrån bilderna som skickas in. Tidigare fångades sälarna in och märktes, men med den här metoden behövs inte det längre.

Vilka sälar vill ni ha bilder på?

– Alla sälar längs Sveriges kust! Vi har tre sälarter som lever i våra vatten: Vikaresäl och gråsäl som främst lever i Östersjön och knubbsäl som är vanligast längs västkusten. Hittills har vi mest fått bilder från västkusten, men vill gärna få in fler bilder tagna i Östersjön.

Vad har ni fått reda på hittills?

– Förra sommaren var första gången vi uppmanade allmänheten att skicka in bilder. Vi fick bland annat en bild på en knubbsälskut så tidigt som i maj förra året. Knubbsälen får normalt sina kutar i juni månad, så det var en ovanlig observation. Att kutar föds tidigare på året kan vara en effekt av klimatförändringarna. Det är något vi kommer att följa i det här projektet.

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta om projektet

Sälfie ID är ett medborgarforskningsprojekt som drivs av forskare vid Göteborgs Universitet. Syftet är att samla in fotografier av svenska sälar från människor som tillbringar sin tid vid kusten och ute på vattnet. Dessa fotografier kommer att användas som viktig data i forskning för att förstå mer om sälarnas ekologi, exempelvis hur sälar rör sig och vilken inverkan mänskliga aktiviteter har på deras beteende.

Ladda upp dina bilder genom formuläret på projektets webbplats. Där får du fylla i var och när observationens gjordes.