Göteborgs universitet

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Bild
Forskare arbetar i laboratoriet, bild på DNA-sträng och kemisk formell.
Länkstig

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper.

Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön.

Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar.

Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science och atmosfärsvetenskap.

Välkommen till oss!

Samarbeten, lediga anställningar och stipendier