Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvård

Bild
Länkstig

Välkommen till Institutionen för kulturvård. Vår forskning och utbildning spänner över ett brett fält av frågor om hur kan vi identifiera och analysera kulturarvets värden. Hur ska vi vårda och ta tillvara föremål och bebyggelse, landskap och trädgårdar? Och hur kan vi värdera och prioritera? Genom kunskap om det förflutna kan vi förstå och utveckla vår samtid.

Institutionen bedriver verksamhet på två orter, Göteborg och Mariestad. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier och konservatorer. I Mariestad ges utbildningar med inriktning i bygghantverk och trädgård och landskapsvård.