Göteborgs universitet

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Bild
Ett bi letar nektar och sköter pollinering av äppleträd.
Länkstig

Välkommen till BioEnv!

Här bedriver vi utbildning och forskning inom en rad områden som alla rör världen omkring oss. Medan biologi är läran om livet, det vill säga alla levande organismer och de processer som styr dem, fokuserar miljövetenskap mer på samspelet mellan människa och natur.
Du hittar oss i Natrium-huset på Medicinareberget i Göteborg, samt på Kristineberg i Fiskebäckskil.

Evenemang

Hitta alla
evenemang
Navigate to video: Forskning för att hantera invasiva arter
Video (8:36)
Forskning för att hantera invasiva arter

I filmen berättar forskare från både universitetet och andra organisationer om sitt arbete kring invasiva arter i sjöar och hav. Från vår institution ser du bland annat Leon Green och Benedikte Austad.

Samverkan

Det är både viktigt och roligt att nå ut till allmänheten och försöka få fler att se vilken spännande värld vi lever och verkar i. Våra medarbetare syns ofta i media och på olika öppna evenemang som till exempel Vetenskapsfestivalen. Vi har också nära samarbeten med skolor, olika organisationer, företag, och myndigheter, både inom forskning och utbildningen.

Pollen och allergier

Pollenlaboratoriet har funnits vid institutionen sedan 1975. De utför mätningar av luftburet pollen, gör pollenprognoser och förmedlar information om sambandet mellan växter och överkänslighetsreaktioner till myndigheter med ansvar för folkhälsa och miljö, sjukvården och allmänheten. 

Herbariet

Herbarium GB har anor från 1700-talet och är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Här förvaras torkade växter, svampar, alger, etc för jämförande och evolutionära studier.

Bioscience explained

Bioscience Explained är en webbtidskrift för modern biovetenskap. Biovetenskapen utvecklas mycket snabbt och fortbildningsbehovet för lärare är mycket stort. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen, men den kan också användas för till exempel projektarbeten.

För medarbetare och studenter

Intern information till medarbetare respektive studenter vid BioEnv