Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Bild
Doktorand på labb
Länkstig

Välkommen till Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv)!

Här bedrivs utbildning och forskning inom en rad områden som har det gemensamt att de handlar om världen omkring oss. Medan biologi är läran om livet, det vill säga alla levande organismer och de processer som styr dem, fokuserar miljövetenskap mer på samspelet mellan människa och natur.
Du kan hitta oss som jobbar på institutionen i Botaniska trädgården (”Botanhuset”) och på Medicinareberget (”Zoologen”) i Göteborg samt på Kristineberg i Fiskebäckskil.

Studera hos oss

På institutionen erbjuds undervisning på grund- och avancerad nivå inom framförallt biologi och miljövetenskap.

Vår forskning

På institutionen studerar vi många olika organismer, i olika miljöer och från olika perspektiv

Video (5:41)
Rwandan tropical forests in a warming world

Pollen och allergier

Pollenlaboratoriet har funnits vid institutionen sedan 1975. De utför mätningar av luftburet pollen, gör pollenprognoser och förmedlar information om sambandet mellan växter och överkänslighetsreaktioner till myndigheter med ansvar för folkhälsa och miljö, sjukvården och allmänheten. 

Herbariet

Herbarium GB har anor från 1700-talet och är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Här förvaras torkade växter, svampar, alger, etc för jämförande och evolutionära studier.

Bioscience explained

Bioscience Explained är en webbtidskrift för modern biovetenskap. Biovetenskapen utvecklas mycket snabbt och fortbildningsbehovet för lärare är mycket stort. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen, men den kan också användas för till exempel projektarbeten.

För medarbetare och studenter

Intern information till medarbetare respektive studenter vid BioEnv