Göteborgs universitet

Centrum för marin evolutionsbiologi

Bild
Forskare inom CeMEB studerar hur marina arter förändras genom evolution
Länkstig

Stora globala förändringar förväntas i havsmiljöns vattentemperatur, pH och salthalt. Linnécentrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, samlar forskare från flera forskningsområden för att bättre förstå hur marina arter och bestånd av arter förändras och anpassas genom evolution.

Klarar vanliga marina arter att anpassa sig till nya miljöförhållanden och hur går det i så fall till?

Varje år arrangerar vi aktiviteter för erfarenhetsutbyte och för att stärka och utveckla nätverket inom CeMEB. Vi ser det som speciellt viktigt att unga forskare och doktorander får ett bra nätverk för sin framtid utveckling.

Mer information om Centrum för marin evolutionsbiologi och om våra aktiviteter hittar du på vår internationella webbsida.

Foto: Susanne Liljenström