Göteborgs universitet

Centrum för marin evolutionsbiologi

Bild
Forskare inom CeMEB studerar hur marina arter förändras genom evolution
Länkstig

Centrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, är ett tvärvetenskapligt centrum som samlar forskare som vill förstå hur marina arter genom evolution förändras och anpassas till nya miljöer.

Havsmiljön förväntas genomgå stora globala förändringar, som till exempel förändrad vattentemperatur, pH och salthalt. Klarar vanliga marina arter och bestånd av arter att anpassa sig till nya miljöförhållanden och hur går det i så fall till? Det är några av de frågor som CeMEB:s forskare studerar. CeMEB samarbetar också med myndigheter för att utveckla verktyg för en hållbar förvaltning av våra hav och kustvatten.

Om oss

Aktiviteter för forskare

Varje år arrangerar vi aktiviteter för erfarenhetsutbyte och för att stärka och utveckla forskarnätverket inom CeMEB. Vi ser det som speciellt viktigt att unga forskare och doktorander får ett bra nätverk för sin framtid utveckling.

Mer information om Centrum för marin evolutionsbiologis aktiviteter för forskare hittar du på vår internationella webbsida.