Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
dykare med alger
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Lediga jobb

Här hittar du lediga anställningar som relaterar till havet på Göteborgs universitet. För att söka en anställning hos oss måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en doktorand till ett projekt med målet att identifiera kloroplast jontransportörer som är involverade i regleringen av fotosyntes hos växter och mikroalger. Denna typ av forskning är viktig eftersom fotosyntetisk funktion är tätt kopplad till tillväxt, och vi måste förstå hur fotosyntetiska komponenter är integrerade för att fungera i en dynamisk miljö.

Sista ansökningsdag: 2022-01-22

Forskningsassistent till projekt om hållbar sjömat

Institutionen för globala studier söker en forskarassistent till projektet "Hållbar sjömat i Sveriges nya landsbygdsutveckling".  Forskningsassistenten kommer tillsammans med projektledare och medverkande forskare att genomföra en undersökning av de policys och regelverk som påverkar kustfiskarnas förmåga att delta i den lokala matrörelsen, en enkätundersökning av fiskelicensinnehavare, intervjuer med kustfiskare, och transdisicplinära workshops med stakeholders.

Sista ansökningsdag: 2022-01-24

Postdoktor i transporträtt, inklusive sjötransporträtt

Juridiska institutionen söker en postdoktor inom ämnet transporträtt, inklusive sjötransporträtt, med kompetens även i havsförvaltningsrätt. Anställningen innebär att du knyts till en forskargrupp med seniora forskare och doktorander. Projektet utarbetas inom ramen för gruppens verksamhet och i dialog med forskargruppen. 

Sista ansökningsdag: 2022-01-28

Doktorand med inriktning mot ekologi och förvaltning av grunda kustekosystem

Institutionen för marina vetenskaper söker en doktorand i marin ekologi för att arbeta med grundläggande och tillämpade forskningsfrågor relaterade till ekologi och förvaltning av grunda kustekosystem. Arbetet kommer att kräva fältarbete och projektet kommer att bli en integrerad del av den transdisciplinära forskningsgruppen Zorro som kommer att ge stöd för fältarbete och laboratorieanalyser. 

Sista ansökningsdag: 2022-01-31

Kommunikatör till Maritima klustret

Centrum för hav och samhälle söker en vikarierande kommunikatör till arbetet inom det Maritima klustret i Västsverige, som arbetar för att katalysera innovation och näringslivsutveckling inom det maritima området. Kommunikatören ska arbeta med det externa kommunikationsarbetet för det Maritima klustret samt för intern samordning och kommunikation inom klustrets partnerskap.

Sista ansökningsdag: 2022-02-01

Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier med fokus på hållbar sjömat

Samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier utlyser en doktorandtjänst inom det Formas-finasierade forskningsprojektet ”Hållbar sjömat i Sveriges nya landsbygdsutveckling". Projektet undersöker hållbar sjömats nuvarande roll och framtidspotential i Sveriges hållbara landsbygdsutveckling. 

Sista ansökningsdag: 2022-02-15