Göteborgs universitet
Bild
dykare med alger
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Lediga jobb

Här hittar du lediga anställningar som relaterar till havet på Göteborgs universitet. För att söka en anställning hos oss måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.

Projektassistent i biodiversitetsinformatik

Institutionen för marina vetenskaper söker en projektassistent till ett projekt som kommer utveckla digitala verktyg för att strukturera och stärka den europeiska förmåga att övervaka kust och hav, koppla övervakning till globala analyser av havshälsan, och på så sätt säkerställa att resultaten svarar mot uttryckliga behov från samhället. 

Sista ansökningsdag: 2024-02-23

Vetenskapsdykare och marinbiolog

Kristineberg Center för marin forskning och innovation söker en vetenskapsdykare och marinbiolog på 80%. Du kommer bland annat att ansvara du för dyk-, snorkel och säkerhetsutrustning och ingå i dykarlaget vid Kristineberg där du kommer att utföra och leda vetenskapliga dyk.

Sista ansökningsdag: 2024-02-28

Postdoktor, fysisk oceanografi

Institutionen för marina vetenskaper söker en postdoktor till ett projekt där mekanismer för transport av varma havsströmmar mot Antarktis istäcken studeras, och deras roll i den storskaliga havscirkulationen runt Antarktis kvantifieras. Oceanografiska data, primärt från riggar som stått ute och samlat data kontinuerligt, ska användas för att förstå drivkrafterna för havsströmmar på kontinentalsockeln i närheten av isarna.

Sista ansökningsdag: 2024-03-01 

 

Skeppare/däcksman - intermittent

Kristineberg Center för marin forskning och innovation söker en skeppare/däcksman som ska arbeta på forskningsfartyget Alice och ibland med de mindre båtarna som finns på Kristineberg. Tillsammans med övrig besättning ansvarar du för fartyget, dess framförande och den avancerade provtagningsutrustning som används. 

Sista ansökningsdag: 2024-03-04

Vetenskapsdykare och dykledare - intermittenta

Kristineberg Center för marin forskning och innovation söker en dykare och dykledare som ska ingå i en pool av dykare som kan delta vid vetenskapliga dykningar eller eventuellt leda vetenskapliga dykuppdrag. Detta kan innebära allt från insamling av organismer, provtagningar, planteringar, kartläggningar, sätta upp experiment, underhålla försöksbäddar, dokumentation eller hantera mätutrustning.

Sista ansökningsdag: 2024-03-04

Doktorandplats, arkeologiska kustnära kulturarv

Institutionen för globala studier söker en doktorand till doktorandnäteverket ArCHe som ska öka det vetenskapliga & samhälleliga värdet av Europas arkeologiska kustnära kulturarv, med fokus på stenålderns jägare-fiskare-samlare. 

Sista ansökningsdag: 2024-03-06

Forskningsbiträde inom miljötoxikologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker ett forskningsbiträde kommer att vara inom ramen för det InterReg finansierade forskningsprojektet BEACON (Application of biological effects methods in monitoring and assessment of contaminants in the Baltic Sea). Syftet med projektet är att integrera befintliga miljöövervakningsdata och föreslå lämpligt miljöövervakningsprogram för Östersjön.

Sista ansökningsdag: 2024-03-11

2 st Informatörer/marinbiologer

Institutionen för marina vetenskaper söker två informatörer/marinbiologer som ska arbeta med sommaraktiviteterna på Tjärnö marina laboratorium. Tillsammans med de åretruntanställda informatörerna kommer du att organisera och ansvara för publika sommaraktiviteter på Tjärnö, främst guida under öppethållande av Tjärnö Akvarium och leda Barnens sommarlabb.

Sista ansökningsdag: 2024-03-12

Doktorandplats i marin geologi

Institutionen för marina vetenskaper söker en doktorand som ska arbeta i två överlappande nya forskningsprojekt med syfte att förbättra djuphavsövervakning och restaurering. Doktorandprojektet kommer att fokusera på sensorbaserad övervakning och kvantifiering av naturlig och antropogent inducerad partikeltransport i det bentiska gränsskiktet i Skagerrak  och andra djuphavsplatser. 

Sista ansökningsdag: 2024-03-20