Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
dykare med alger
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Lediga jobb

Här hittar du lediga anställningar som relaterar till havet på Göteborgs universitet. För att söka en anställning hos oss måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.

Forskare inom artbestämning av marina kiselalger

Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) söker en forskare till projekt inom morfologisk artidentifiering av marina bentiska och planktoniska kiselalger inklusive beskrivning av nya arter. Tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar ljusmikroskopi, SEM/TEM. Högupplösta fotografier av morfologiska detaljer. Kortare tidsperiod kan spenderas på fältarbete i Sverige (längs hela svenska kusten). 

Sista ansökningsdag: 2020-12-07

Forskare inom Analys av mikro- och nanoplastpartiklar i miljöprover

Institutionen för Marina Vetenskaper söker forskare som kommer att vara en del av flera pågående forskningsprojekt samt myndighetsuppdrag, som syftar till att utveckla och tillämpa avancerade mikroskopibaserade analysmetoder med spektroskopisk identifiering av partiklar, med särskilt fokus på små storleksfraktioner.

Sista ansökningsdag: 2020-12-10

Vetenskaplig samordnare

Havsmiljöinstitutet söker en erfaren vetenskaplig samordnare för tidsbegränsad intermittent anställning där antal arbetstimmar per månad kommer att variera utifrån behov. I arbetet ingår kvalificerade, tvärvetenskapliga analyser av sambanden mellan havsmiljö och aktiviteter i samhället, statistiska analyser, initiering av kunskapsprojekt, att leda och delta i referensgrupper samt i övrigt medverka i havsmiljöförvaltningen så att vår marina miljö förbättras.

Sista ansökningsdag: 2020-12-14

Kommunikatör

Havsmiljöinstitutet söker en kommunikatör och skribent på deltid som vill vara med och sprida ny kunskap om havet och havsmiljön. Du kommer att planera och genomföra kommunikationsinsatser och skapa nytt innehåll såsom redaktionella texter om miljön i havet, webbnyheter, webbfilm och foton. I arbetet ingår även webbutvecklingsprojekt, kommunikationsplanering, trycksaksproduktion, sociala medier, konferenser och seminarier samt redigering av vetenskapliga texter.

Sista ansökningsdag:; 2020-12-14.

Forskningsingenjör

Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) söker forskningsingenjör som kommer att arbeta dels med institutionsgemensamma laboratoriefunktioner inom forskning och undervisning, dels inom olika forskningsprojekt och där främst med molekylärbiologiska analyser beroende på projektets art. Även biokemiska och fysiologiska analysmetoder kan komma att bli aktuella.

Sista ansökningsdag: 2020-12-14

Forskare inom odling av havssallad

Institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö, söker en forskare till forskningsprojekt kring algodling. Arbetet syftar till att utveckla miljövänliga odlingstekniker, inklusive sådd, juveniltillväxt, samt laboratorie- och havsbaserad odling av värdefulla arter inom släktet Ulva optimerad för svenska förhållanden. Vi undersöker också hur miljöfaktorer och den genetiska sammansättningen hos algerna påverkar innehållet av värdefulla ämnen i odlad biomassa. 

Sista ansökningsdag: 2020-12-20

Lab assistant

The marine nanochemistry group located in the Marine research station at Kristineberg is looking for a laboratory assistant/engineer for a temporal contract. The members of the group are dedicated to the analysis of solid contaminants in the aquatic environment, including manufactured nanoparticles and microplastics. 

Last day for application: 2020-12-21