Göteborgs universitet
Bild
dykare med alger
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Lediga jobb

Här hittar du lediga anställningar som relaterar till havet på Göteborgs universitet. För att söka en anställning hos oss måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.

Biträdande forskare

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en biträdande forskare som ska att fokusera på att studera återvunnen plasts toxicitet för vattenlevande organismer. Du kommer att arbeta med tre modellorganismer: zebrafisk, mikroalger och mygglarver, och vara involverad i att utföra alla steg i forskningen

Sista ansökningsdag: 2022-07-04

Forskningsbiträde inom ekologisk zoologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker ett forskningsbiträde som ska kopplas till två stora projekt; ett som undersöker rörelsemönster hos havsöring och ett som undersöker samspelet mellan öring, flodpärlmussla och den invasiva bäckrödingen. Fokus kommer att ligga på experimentellt arbete i fält men en del laborativt arbete kan också ingå.

Sista ansökningsdag: 2022-07-05

Två forskare i marin evolution och populationsgenomik

Institutionen för marina vetenskaper söker två erfarna evolutionsbiologer till ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet studeras uppkomsten av genetiska barriärer och specifikt vilken roll kromosomala inversioner har som barriärer som motverkar genflöden. Studierna genomförs på snäckor inom släktet Littorina för vilken vi har omfattande sekvensdata samt ett mycket bra referensgenom.

Sista ansökningsdag: 2022-07-05

Doktorander med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige

Centrum för hav och samhälle utlyser tre doktorandtjänster inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper, respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Sista ansökningsdag: 2022-10-03