Göteborgs universitet
Bild
dykare med alger
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Lediga jobb

Här hittar du lediga anställningar som relaterar till havet på Göteborgs universitet. För att söka en anställning hos oss måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.

Projektassistent i biodiversitetsinformatik

Institutionen för marina vetenskaper söker en projektassistent till projektet MARCO-BOLO (MBO). Projektet syftar till att strukturera och stärka europeisk förmåga att övervaka kust- och hav, koppla övervakning till globala analyser av havshälsan, och på så sätt säkerställa att resultaten svarar mot uttryckliga behov från politik, planering och industri.

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Universitetslektor i zoofysiologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en universitetslektor i zoofysiologi. Förutom undervisning ingår kursledaransvar, handledning av examensarbeten och att driva och utveckla självständiga forskningsprojekt inom zoologisk fysiologi med inriktning mot cellbiologi.

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Vetenskapsdykare och dykledare, intermittentanställda

Kristineberg Center för marin forskning och innovation söker en vetenskapsdykare som ska ingå i en pool av dykare som kan delta vid vetenskapliga dykningar eller eventuellt leda vetenskapliga dykuppdrag.  Insatser med kort varsel kan förekomma.

Sista ansökningsdag: 2023-04-06

Skeppare/däcksman, intermittentanställning

Kristineberg Center för marin forskning och innovation söker en skeppare/däcksman som kommer att arbeta på de två forskningsfartygen Oscar von Sydow och Alice och ibland med de mindre båtarna som finns på Kristineberg. Tillsammans med övrig besättning ansvarar du för fartyget, dess framförande och den avancerade provtagningsutrustning som används. 

Sista ansökningsdag: 2023-04-06

Projektanställning inom området marin mikrobiell ekologi

Institutionen för marina vetenskaper söker en person till ett projekt med fokus på plankton och bakterier i havet. Syftet är att studera hur planktonsamhällen i Östersjön blev påverkade av den stora gasläckan i samband med Nord Stream-explosionen förra året.

Sista ansökningsdag: 2023-04-09

Forskningsingenjör i marina vetenskaper, inriktning biologi

Institutionen för marina vetenskaper söker en forskningsingenjör som ska jobba med bentisk provtagning till sjöss med forskningsfartyget R/V Skagerak. Tjänstens placering är inom Havs och Vattenmyndighetens program Kust och hav, Sedimentlevande makrofauna i Västerhavet.

Sista ansökningsdag: 2023-04-09

Doktorand i marin ekologi

Institutionen för marina vetenskaper söker en doktorand till ett projekt med fokus på blåmusslor. Syftet är att bidra till en vetenskapligt grundad förvaltning av de svenska blåmusselbestånden i exempelvis övervakning och förvaltning av naturliga bestånd, reglering och planering av artificiella habitat knutna till båtlivet, samt utveckling av ett hållbart vattenbruk.

Sista ansökningsdag: 2023-04-16

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en doktorand till ett projekt som undersöker  mekanismerna för känslomässiga tillstånd i fisk. Med hjälp av en djurmodell, zebrafisken, syftar projektet till att undersöka effekterna av smärta, rädsla och stress på de neurobiologiska och fysiologiska reaktionerna på strategiska beteendebeslut. 

Sista ansökningsdag: 2023-04-17

Sommarjobb receptionist Kristineberg Center

Kristineberg Center för marin forskning och innovation söker en receptionist för perioden 19 juni - 18 augusti. Arbetet består av att boka in gäster i vårt bokningsprogram Spectra, ha koll på mailflöde, bokningar, reception med in- och utcheckningar, telefon, post mm.

Sista ansökningsdag: 2023-04-23 

 

Postdoktor i naturvetenskap med inriktning på djurbiologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en postdoktor till ett projekt med fokus  djurvälfärd för fiskar som använd inom forskning: d.v.s. hur kan man förfina invasiva experiment med fisk genom att använda smärtlindring? 

Sistra ansökningsdag: 2023-04-24