Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
dykare med alger
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Lediga jobb

Här hittar du lediga anställningar som relaterar till havet på Göteborgs universitet. För att söka en anställning hos oss måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en doktorand till ett projekt som ska bidra till en mer effektiv och miljömässigt mer hållbar odling av laxfisk, samtidigt som fiskens hälsa och välfärd bibehålls, genom förbättrade vaccinationsstrategier. 

Sista ansökningsdag: 2021-04-16

Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en doktorand till ett projekt som ska utveckla nya metoder för att permanent ta bort den invasiva bäckrödingen och studera effekterna i ekosystemet. Påverkan och återhämtning i ekosystemet kommer att undersökas genom att studera bottenfaunans sammansättning och fiskens dietval. Indirekta ekosystemeffekter kommer även att studeras genom att undersöka hur bäckrödingen påverkar samspelet mellan den hotade flodpärlmusslan och öringen.

Sista ansökningsdag: 2021-04-16

Projektkoordinator till Centrum för hav och samhälle

Centrum för hav och samhälle söker en projektkoordinator som ska arbeta med ett förslag till utformning av miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar för att hantera fritidsbåtars belastning på den marina miljön. Arbetet ska ske i samverkan med andra forskare och i samarbete med olika aktörer och myndigheter som arbetar med relaterade frågor, bland annat kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare.

Sista ansökningsdag: 2021-04-20

Biträdande forskare inom populationsdynamik hos gråsäl

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en biolog, biostatistiker, datavetare eller motsvarande med stort intresse för marina däggdjurs ekologi och goda kunskaper om statistik och modellering. I projektet studeras tillståndet för gråsälen i Östersjön, vilket kommer att bidra till förståelsen av dynamiken hos gråsälspopulationen och bidra med viktiga data som underlag för miljömonitoring och förvaltningsåtgärder. 

Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Forskningsbiträde/djurvårdare

Institutionen för biologi och miljövetenskap söker ett forskningsbiträde/djurvårdare till djuravdelningen på Medicinaregatan som är en av få i sitt slag i Sverige där det finns möjlighet att hålla fisk, groddjur, kräldjur, fåglar och mindre gnagare.  Forskningen som utförs i och är beroende av djuravdelningen, spänner över ett brett område i såväl terrestra som limniska och marina miljöer.
Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning. Forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment” har som syfte att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige.

Sista ansökningsdag: 2021-04-29

Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier med fokus på kustfiske och turism i Sverige

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning. Forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment” har som syfte att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige.

Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Forskare fjärranalys av drönarbilder på marina habitat

Institutionen för marina vetenskaper söker en forskare till forskningsprojektet National mapping and monitoring of shallow-water coastal habitats in Sweden using remote sensing methods som ingår i forskningsprogrammet ZORRO. Arbetet består av att använda och utveckla statistiska bildanalysmetoder för att klassificera olika typer av grunda marina habitat från drönarbilder.

Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Två projektassistenter för fältprovtagning av ålgräs

Institutionen för marina vetenskaper söker två projektassistenter för fältprovtagning samt analyser av material under 2021 inom flera olika forskningsprojekt som rör ålgräsförvaltning och som ingår i forskningsprogrammet Zorro. Det planerade arbetet förväntas innebära mycket intensivt fältarbetet under sommaren (juni-augusti), och mindre intensivt under perioden september-december då även analysarbetet på laboratoriet och vid dator ingår.

Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Doktorand i Marina vetenskaper inriktning biologi

Institutionen för marina vetenskaper har en doktorandtjänst tillgänglig för att arbeta med det nya forskningsprojektet som finansieras av forskningsrådet FORMAS ”Ålgräsets genetik - viktig kunskap för förvaltning av en av Östersjöns nyckelarter i ett förändrat klimat”.

Sista ansökningsdag: 2021-05-09