Länkstig

Datorn ersätter inte läraren när barn lär sig musik

Publicerad

Även när ett datorprogram sägs vara självinstruerande och anses kunna lära yngre barn musikalisk improvisation har läraren en viktig roll att spela. En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur vuxnas engagemang för och kommunikation med barnen skapar aktiviteter som berikar och utvecklar barnens förståelse för det musikaliska innehållet.

Nya digitala teknologier gör det möjligt för barn att snabbt välja vilken musik de vill lyssna på och samspela kring. Från lärarhåll är tilltron stor att den nya teknologin ska underlätta de yngsta barnens musiklärande.

Pernilla Lagerlöf har i sin avhandling undersökt hur barn i förskola och fritidshem samspelar och interagerar i anslutning till en synthesizer som är kopplat till ett datorprogram utvecklat för att gynna förmågan att spela och improvisera musik. I hennes studie ingick 21 barn i åldern fyra till åtta år.                                                    

Behövde erfarna medspelare

Undersökningen är en del av ett storskaligt och tvärvetenskapligt EU-projekt där barn i flera europeiska länder fått pröva en prototyp av datorprogrammet.

– Programmet var från början utvecklat för vuxna jazzmusiker och det visade sig att det inte var självklart att barn, många utan tidigare erfarenheter av att spela instrument, tyckte att det var lika intressant att utforska som musikerna angav. Programmet lanserades även som självinstruerande och en lärare var därför tänkt att vara överflödig i lärandeprocessen, säger Pernilla Lagerlöf.

Musik och lek har av tradition betraktats som barns ”fria uttryck” som vuxna inte ska involvera sig i. Pernilla Lagerlöfs studie visar dock att de svenska barnen, utöver en lekfull inramning, även behövde mer erfarna medspelare att verbalt kommunicera med i aktiviteterna för att de skulle bli meningsfulla.

Berikade möjligheterna

– När en vuxen engagerade sig och interagerade med barnen skapades aktiviteter som avsevärt berikade barnens möjligheter att utveckla förståelser för det musikaliska innehållet. Genom att samspela med barnen kunde läraren identifiera och göra det begripligt vilka möjligheter som aktiviteten hade, säger Pernilla Lagerlöf.

– Läraren har en viktig roll i att erbjuda alla barn musikaliska erfarenheter som de inte annars skulle få, vilket är en viktig demokratiskt ambition i en förskola och ett fritidshem för alla. Att skapa goda utvecklingsmöjligheter är en ständigt utmanande uppgift även när aktiviteterna rymmer digital teknologi, säger hon.

För mer information:
Pernilla Lagerlöf, telefon 031–786 2395, 0709-633795, e-post pernilla.lagerlof@gu.se

Pernilla Lagerlöf lägger fram sin avhandling Musical play: Children interacting with and around music technology vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande fredagen den 8 april kl 13.00
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, källarplan, Västra hamngatan 25, Göteborg

Avhandlingen finns digitalt publicerad på http://hdl.handle.net/2077/41656