Bild
Barn på Pride.
Foto: Mostphotos.
Länkstig

Barn i förskoleåldern upprepar och utmanar heteronormativitet

Publicerad

Regnbågsfamiljer och allas rätt att älska vem den vill har en självklar plats i många barns föreställningsvärld. Det är också tydligt framskrivet i förskolors policydokument att barn ska få kännedom om olika familjekonstellationer. Men samtidigt är barns lekar på förskolan fortfarande starkt präglade av en heterosexuell norm. Det framgår av en ny avhandling.

Bild
Bild på Lena Sotevik.
Lena Sotevik.

– Normkritik är både efterfrågat och ifrågasatt inom förskola och barnkultur. Det finns en efterfrågan på förskolor som arbetar aktivt med normkritik och på barnböcker om till exempel samkönad kärlek. Men samtidigt är det ifrågasatt av folk som anser sig vilja skydda barn utifrån idén om ”det oskyldiga barnet”. Jag ville undersöka de här frågorna ur ett barnperspektiv, säger avhandlingens författare Lena Sotevik.

Hon har genomfört en etnografisk studie på en förskola där hon har observerat barnens lekar för att se på vilka sätt de upprepar och utmanar den heterosexuella normen. Hon kunde se att lekarna ofta upprepar normer. Till exempel blev det konflikt när någon ville ha två mammor i leken mamma-pappa-barn. Ett annat exempel är att det blev problem när barnen skulle leka bröllop med Barbie-dockor och upptäckte att det bara fanns en Ken-docka. Lösningen blev att Ken-dockan fick rotera runt bland de många Barbie-dockorna. Ingen kom på lösningen att Barbie-dockorna kunde gifta sig med varandra.

– Lekar har ofta ett inbyggt narrativ som återupprepas. Därför kan normer bli tydligare och fastare i dem. När jag däremot pratade direkt med barnen om de här frågorna sa de att det i en familj till exempel kan finnas två mammor. Det visar att bara för att de leker på ett visst sätt så innebär det inte att de tycker att det måste vara så eller inte har kännedom om andra sätt att vara, säger Lena Sotevik.

Reaktivt snarare än proaktivt arbete med normkritik

I sin avhandling har Lena Sotevik också analyserat 30 förskolors lokala policydokument i form av likbehandlingsplaner. I dem är det tydligt framskrivet att barnen ska få kännedom om olika familjekonstellationer. Men arbetssättet är reaktivt snarare än proaktivt.

­– Förskolorna planerade inte aktiviteter för att föra in olika familjekonstellationer i lekarna. Istället tänker de sig att svara på barnens frågor och ta tag i frågan när spontana situationer uppstår.

Lena Sotevik har även studerat reaktioner på en serie i Bamse som skildrade samkönad kärlek och intervjuat personalen på en så kallat hbtq-certifierad förskola.

– Det är tydligt att det finns en laddning kring den här frågan. Jag vill att studien ska leda till en fortsatt diskussion om hur man kan förstå queerhet ur ett barnperspektiv och att alla ska fundera kring hur man själv synliggör olika normer kring familj, kärlek och framtid.

Text: Carl-Magnus Höglund

Barbiebröllop och homohundar

Lena Sotevik disputerar fredagen den 5 februari kl. 13:00 med avhandlingen Barbiebröllop och homohundar. Barn och barndomar i relation till queerhet och(hetero)normativa livslinjer.