Bild
Kassahun Weldemariam
Kassahun Weldemariam.
Länkstig

Ett annat sätt att se på hållbar utveckling

Publicerad

I en ny avhandling undersöks vad en post-antropocentrisk förståelse av hållbar utveckling kan betyda för förskolans praktik.
- Vi behöver ompröva vår plats i världen, och se världen som en del av oss själva istället för att se världen som något åtskilt från oss själva, säger Kassahun Weldemariam.

Bild
Kassahun Weldemariam.
Kassahun Weldemariam.

Förskolan ska stimulera barns intresse för natur och miljö, och ge dem möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor kan bidra till hållbar utveckling. I praktiken innebär det oftast en betoning på barnens handlingar och deras möjlighet att bidra till en hållbar utveckling på bekostnad av en förståelse av hur andra djur, växter, material och naturkrafter samverkar med människan.

Post-antropocentrism
I sin avhandling har Kassahun Weldemariam undersökt vad en så kallad post-antropocentrisk förståelse av världen kan ha för betydelse för undervisning i miljömässig hållbar utveckling. Post-antropocentrism innebär att människan inte längre sätts i centrum. Istället ses människan som en av många arter som är beroende av andra arter och icke-mänskliga krafter. Det öppnar för ett nytt sätt att se på hur kunskap blir till där djur, natur och andra subjekt eller entiteter är aktiva deltagare.

– Jag har utforskat ett nytt sätt att se på hållbarhet som en framväxande och självjusterande storhet bestående av människor hopflätade med andra arter, material och krafter som alla i en bemärkelse är levande och påverkar varandra, säger Kassahun Weldemariam.

Undervisning i hållbar utveckling
I förskolans praktik öppnar ett sådant förhållningssätt upp för nya sätt för barn att lära sig tillsammans med, bli påverkad av och bli en del av den icke-mänskliga världen.

I två studier har Kassahun Weldemariam utforskat möjligheter för en post-antropocentrisk undervisning i hållbar utveckling. Den första visar att barn genom att uppmärksamma och engagera sig med vädrets krafter kan få en ökad förståelse för ekologi. Den andra visar att man genom en teater om bi-döden kan flytta perspektivet för hållbar utveckling från att handla om att människan ska ta hand om naturen till ett perspektiv där människan är ett med naturen.

Mer information:
Kassahun Weldemariam, telefon 072 9638183, e-post kassahun.weldemariam@gu.se

Kassahun Weldemariam försvarar sin avhandling Reconfiguring Environmental Sustainability in Early Childhood Education: a Post-anthropocentric Approach vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt profession (IDPP) den 24 april.

Avhandlingen finns digitalt publicerad.