Bild
Lotta Wedman.
Lotta Wedman.
Foto: Peter Erlandson.
Länkstig

En analys av begrepp inom matematikdidaktik

Publicerad

Begrepp är centrala i matematik och matematikundervisning. Men en ny avhandling visar att det inom matematikdidaktiken finns olika synsätt på vad begrepp är och hur de ska definieras.

Begrepp beskrivs ofta som matematikens byggstenar. Skolans matematikkurser innehåller en mängd begrepp såsom addition, triangel och derivata. Eleverna ska också utveckla begreppsförmåga, det vill säga de ska kunna beskriva, använda och förstå samband mellan begrepp. Men vad är egentligen ett begrepp? I sin avhandling har Lotta Wedman analyserat hur centrala vetenskapliga texter inom matematikdidaktik definierar och använder ordet ”begrepp”.

– I huvudsak finns det två synsätt på vad begrepp är. I det första synsättet är begrepp mentala representationer eller bilder som elever utvecklar när de kommer i kontakt med omvärlden. I ett samhälle skapas gemensamma sådana bilder av vad till exempel en triangel är. I det andra synsättet kan begrepp vara abstrakta objekt som till exempel används som byggstenar i matematiken. I detta andra synsätt kan begrepp beskrivas med hjälp av definitioner, säger Lotta Wedman.

I de vetenskapliga texter om matematikdidaktik som analyseras i avhandlingen blandas ibland de här synsätten så att en mening där begrepp är mentala representationer kan följas av en mening där begrepp är abstrakta objekt. Det gör att texterna blir svåra att förstå.

Lotta Wedman hoppas att hennes avhandling kan bidra till att skapa en tydligare definition av vad begrepp och begreppsförmåga är inom det matematikdidaktiska forskningsfältet. Det kan i sin tur leda till en tydligare bild av vad vi vill att elever ska lära sig när de lär sig matematik. Som ett exempel handlar en aspekt när det gäller olika synsätt hur begrepp är strukturerade, det vill säga hur relationerna mellan olika begrepp ser ut:

– Det finns idag olika synsätt på hur begrepp hänger ihop med varandra och vilka relationer som är viktiga för att kunna lösa matematiska problem. När man studerar begreppet rektangel kan man till exempel ställa sig frågan om det räcker med att ha kunskap om relationer till andra fyrhörningar, som kvadrat och parallellogram, eller om också relationer till begrepp som omkrets, area och multiplikation spelar roll. Frågan om hur elever bildar begreppsliga strukturer är något som kan vara värt att studera vidare, säger Lotta Wedman.

Kontakt:

Lotta Wedman, telefon: 070-6318021, e-post: lotta.wedman@gu.se

The concept concept in mathematics education: A concept analysis

Lotta Wedman försvarar sin avhandling med titeln The concept concept in mathematics education: A concept analysis vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt profession fredagen den 11 september kl 13.00.

Avhandlingen finns publicerad digitalt.