Länkstig

Skickligare idrottslärare med teori och reflektion

Publicerad

Den pedagogiska skickligheten i ämnet idrott och hälsa utvecklas med hjälp av aktuell forskning och olika lärandeteorier. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar hur idrottslärarstudenter kan utveckla sin undervisning genom teoribaserat lärande och kritisk reflektion.

– Alla som läser eller har läst en professionsutbildning har förmodligen ställt sig frågan om varför och hur man använder forskning och teorier i sitt framtida yrke, säger Glenn Øvrevik Kjerland, doktorand vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Relaterat till yrkesfärdigheter

– Det finns en bild av idrottslärarutbildningen att lärandet och undervisningen baseras på praktisk och metodisk grund, inte på pedagogisk teori, forskning eller kritisk reflektion, säger han.
Glenn Øvrevik Kjerlands studie visar dock att det är viktigt att studenter verkligen använder forskning och teorier direkt relaterade till yrkesfärdigheter.

I undersökningen fick 46 idrottslärarstudenter vid Göteborgs universitet använda sex olika teorier om lärande i planeringen, vilka användes i genomförandet av och diskussionen om undervisningen. Därefter fick de använda vad de lärt sig i en projektanalys, ställa frågor och diskutera användningen av de olika lärandeteorierna i undervisningen. Studenterna deltog i fyra fallbeskrivningar under sammanlagt 13 veckor.

Gemensam grund för analys

Resultaten visar hur studenterna skapar en gemensam grund för analys av undervisning och hur de diskuterar skillnader och likheter mellan den traditionella undervisningsformen och den nya, där den senare använder lärandeteorier, som konstruktivism och situerat lärande.

– Det nya undervisningssättet startade diskussioner om utmaningar som begränsar utvecklingen av den pedagogiska skickligheten och hur de kan överbryggas, något som kan bidra till en utveckling av undervisningen i ämnet idrott och hälsa, säger Glenn Øvrevik Kjerland.

Länk till avhandlingen (fulltext)

För mer information: Glenn Øvrevik Kjerland,
+47-91123659, glenn.kjerland@hisf.no

Glenn Øvrevik Kjerland lägger fram sin avhandling Å lære å undervise i kroppsøving. Design for teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap fredagen den 2 oktober, kl 13.00.
Plats: Sal BE 036, Pedagogen Hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg